Home Tags Jongerenwerk

jongerenwerk

'En toen kwam de bezuinigingsgolf van de jaren 80 en werd de helft van het bestaande werk weggevaagd'

Transities toen en nu

Het was 1976. In Amsterdam Noord verkeerde het jongerenwerk in een permanente staat van crisis. De hiërarchie onder straatgroepen uit de diverse buurten verlamde het werk, mede door slooppartijen in jongerencentra door rivaliserend groepen. Werkers raakten onderling verdeeld. Het werd tijd voor een ingrijpende transitie.
Jeugdhulp
Stimuleren

Schrijf een manifest

Maart 2014 zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen. Bereidt u daarop voor met het opstellen van een Welzijnsmanifest. Maart lijkt ver weg maar lokale partijen denken reeds na over hun programma’s en zullen na het zomerreces concreet aan de slag gaan.
Jeugdhulp
'Houd de informatie niet voor jezelf

Houd de informatie niet voor jezelf

Vorige week nam ik deel aan de Europese vergadering van alle nationale ‘Eurodesken’: 35 organisaties die in hun eigen land informatie geven over de EU-programma’s waarmee jongeren door heel Europa kunnen studeren, stage lopen, vrijwilligerswerk doen of aan een uitwisseling deelnemen.
Jeugdhulp
‘Redenering achter wijkproject vaak wetenschappelijk onhoudbaar’

‘Redenering achter wijkproject vaak wetenschappelijk onhoudbaar’

Sportprojecten leren probleemjongeren normen en waarden en bovendien is het goed voor je gezondheid. Toch? Een dergelijke redenering is vaak aanleiding voor een nieuw project in de wijk. Maar wetenschappelijk houdbaar is het niet. Socioloog Vasco Lub deed onderzoek en concludeerde: de meeste interventies op het gebied van leefbaarheid in de wijk zijn ingegeven door intuïtie in plaats van effectiviteit.
Jeugdhulp
'Probleemjongeren bij elkaar zetten

‘Probleemjongeren bij elkaar zetten, is banaal’

Het bij elkaar zetten van probleemjongeren zoals op de twee wijkscholen in Rotterdam is totaal achterhaald. Het werkt niet om ze zo weer op het goede spoor te krijgen. ‘Het is een banale methode die politici graag inzetten om punten te scoren’, zegt hoogleraar Corine de Ruiter forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht.
Jeugdhulp
'Hoe houdt je als organisator van activiteiten je vervelende vrienden buiten?'

Jongerenkracht

Het ‘eigen kracht-virus’ houdt bijna heel Nederland inmiddels in haar greep. Natuurlijk is de eigen kracht van mensen iets waar je naar op zoek moet gaan als professional, maar dat is altijd al het doel van ons werk geweest: mensen ondersteunen en jezelf zo snel mogelijk overbodig maken. In de praktijk hebben we als welzijnswerkers te veel betutteld en onvoldoende gebruik gemaakt van de competenties van de mensen waar wij mee werken. Daar is iedereen het gelukkig wel over eens.
Jeugdhulp
'De noodzaak om buiten je onderwijstijd maatschappelijke competenties op te doen wordt alleen maar groter.'

De waarde van niet-formeel leren

Tijdens een lunchdiscussie van collega’s lag de vraag op tafel in hoeverre het onderwijs ruimte biedt aan kinderen om op andere manieren te leren dan de gangbare leermethoden. Aanleiding voor de discussie was een TED talk van Sir Ken Robinson, vooraanstaand wetenschapper op het gebied van onderwijs, creativiteit en innovatie.
Jeugdhulp
'Ik prik er vaak doorheen en zie dan kwetsbare jongens met een heel klein hartje.'

Tijden veranderen niet

Afgelopen week heb ik een geweldige film gezien genaamd The Wild One. Een klassieker uit 1953 met Marlon Brando. De film over rebelse motorrijders was in die tijd controversieel. De film maakte duidelijk dat er niet veel veranderd is sinds die tijd. Jongeren verkennen grenzen, zetten zich af tegen volwassenen en zijn op zoek naar nieuwe wegen om te communiceren en zich te uiten.
Jeugdhulp
'Homo’s en meiden worden ernstig beperkt in hun vrijheid'

Homofobe jeugd

Het schijnt met 80 tot 90 procent van de jongeren goed te gaan. Met de groep waar het niet goed mee gaat, bedoelt men meestal de jeugd die niet goed in hun vel zit en/of zich op verschillende manieren ongezond gedraagt. Op die groep richten wij ons als professionals. Ik zie een probleem dat in omvang niet af lijkt te nemen en waar in mijn ogen te weinig aan gedaan wordt. De intolerantie ten opzichte van homo’s, meiden en vrouwen.
Armoede en Schuldhulpverlening
Zwerfjongeren bouwen aan eigen huis

Zwerfjongeren bouwen aan eigen huis

Dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam gaan zelf hun woonruimte bouwen in lege kantoorpanden. Het idee is dat zij aan de slag gaan onder toezicht van leerwerkmeesters. Ze leren zo een vak en de dagbesteding en uitkering van de jongeren is geregeld.