Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Participatie

Projectleider Louise Schaapveld over Groningse vensterscholen: ‘Kabinet schuift verantwoordelijkheid brede school van zich af’

De brede school wordt van alle kanten bejubeld, maar extra geld van het rijk is niet te verwachten. Louise Schaapveld, projectleider van de Groningse vensterscholen, is bang dat de scholen ten onder gaan aan hun eigen succes. ‘Eerst stimuleren we kinderen om deel te nemen aan de activiteiten en vervolgens moeten we door wachtlijsten ‘nee’ verkopen.’
Wmo

Ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang: ‘Waar blijven de middelen?’

De beleidsvoornemens van VWS voor ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang bieden weinig nieuwe maatregelen. Maar instellingen voor maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg maken zich zorgen om de financiële nood van minima en middeninkomens vanwege alle bezuinigingen. ‘Veel mensen kunnen de druk niet meer aan.’

Gezinstherapeute Gitty Feddema over te grote rol maatschappij bij de opvoeding: ‘Kinderen worden te weinig op hun eigen niveau aangesproken’

'Er worden netwerken om de jeugd heen gebouwd als de problemen er al lang en breed zijn,' zegt gezinstherapeute Gitty Feddema. Ze verzet zich ertegen dat de maatschappij moet mee helpen met de opvoeding, zoals onder meer geadviseerd is aan het Kabinet. 'Er zijn maar twee mensen die vanaf de wieg moeten opvoeden: de ouders. Die moeten - eventueel met hulp - hun verantwoordelijkheid nemen.'

Onderzoek naar fysieke en sociale problemen bij herstructurering van wijken: Balanceren tussen emotie en frustratie

In veel Nederlandse steden wordt stevig ingegrepen in de kwalitatief slechte woningvoorraad van oude, naoorlogse wijken. Hoe kunnen bewoners betrokken raken bij deze vernieuwingen? Zowel de fysieke als sociale leefomgeving van de bewoners wordt letterlijk en figuurlijk overhoop gehaald. Enkele maanden geleden presenteerde het landelijke project Heel de buurt hierover een rapport. Over sloop en opbouw in Rotterdam en Den Bosch.

Groeiende aandacht voor kinderen van kankerpatiënten: ‘Tranen in mijn buik’

Een maand geleden startte kinderpsycholoog Nel Kleverlaan een website voor kinderen van kankerpatiënten. Daarop kunnen ze hun verhaal kwijt. Ook kunnen ze via de site met elkaar in contact komen. Volgens Kleverlaan is goede informatie en de mogelijkheid te praten over gevoelens en ervaringen belangrijk. Want aan deze groep is tot nu toe geen aandacht besteed. Martina, één van de kinderen op de site: 'Ik heb veel verdriet. Mensen snappen je niet.'
Verslaving

Jellinek-preventiemedewerker Driss Kaamouchi: ‘Imams kunnen verslaving bespreekbaar maken’

Het onderwerp drugs en verslaving is in de Marokkaanse gemeenschap over het algemeen onbespreekbaar. Aan preventie wordt weinig gedaan. Daarom organiseerde Jellinek Preventie in Amsterdam vorig jaar voor de eerste keer een stoomcursus drugshulpverlening voor imams. 'De verslaving van de Marokkaanse drugsgebruiker wordt zo lang mogelijk ontkend.'

Wetenschap focust zich op biologische kenmerken crimineel gedrag: De opmars van preventieve medicatie

Het was lange tijd taboe, maar oorzaken van crimineel gedrag worden steeds meer gezocht in biologische kenmerken van de persoon. Zo start er binnenkort een grootschalig onderzoek om te kijken of crimineel gedrag op heel jonge leeftijd te herkennen is. Vervolgens is het de vraag of medicatie een opmars moet doormaken bij het voorkomen van buitensporig gedrag. 'Er is nog te weinig bekend over de effecten van medicijngebruik in combinatie met therapie.'
Verslaving

RMO adviseert het kabinet onorthodoxe hulpverlening aan meest kwetsbare mensen: Vechten tegen wantrouwen in de hulpverlening

Op sommige mensen krijgt de hulpverlening geen vat en op hun beurt hebben zij hun buik vol van instanties. Voor deze zorgwekkende zorgmijders of kwetsbaren in het kwadraat, zoals de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) hen noemt, wordt naarstig gezocht naar onorthodoxe methoden om toch hulp te kunnen bieden. De RMO stelt daarom aan het kabinet zogeheten S-teams voor, aparte units die het vertrouwen van de groeiende groep kwetsbaren mogen zien te winnen. 'Toch moet je oppassen voor nieuwe bureaucratie.'

Onderwijstrainer Jan Ruigrok over het voorkomen van zelfdoding bij jongeren: ‘Belangstelling voor een kind, dààr gaat het om’

Scholen krijgen regelmatig te maken met zelfdoding van een leerling. Hier liggen vaak depressies aan ten grondslag. Is er een taak weggelegd voor leerkrachten om deze zelfdodingen te voorkomen? 'Ja,' zegt onderwijstrainer Jan Ruigrok. 'Maar vaak stellen ze zich terughoudend op, omdat ze bang zin dat ze de jongeren op een idee brengen.

Onderwijstrainer Jan Ruigrok over het voorkomen van zelfdoding bij jongeren: ‘Belangstelling voor een kind, dààr gaat het om’

Scholen krijgen regelmatig te maken met zelfdoding van een leerling. Hier liggen vaak depressies aan ten grondslag. Is er een taak weggelegd voor leerkrachten om deze zelfdodingen te voorkomen? 'Ja,' zegt onderwijstrainer Jan Ruigrok. 'Maar vaak stellen ze zich terughoudend op, omdat ze bang zin dat ze de jongeren op een idee brengen.