Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

'Toon overheid versterkt radicalisme'

‘Toon overheid versterkt radicalisme’

De regering en politici werken met hun felle opstelling over bevolkingsgroepen radicalisering juist in de hand. Bovendien ligt de nadruk teveel op islamitisch extremisme, terwijl het op lokaal niveau beter is om een bredere definitie van radicalisme aan te houden.
Bonus voor werkgever met MBO-stagiair

Bonus voor werkgever met MBO-stagiair

Werkgevers krijgen binnenkort een bonus in de vorm van belastingaftrek als ze een MBO-leerling als stagiair nemen. Dat heeft minister De Geus (Sociale Zaken) vrijdag voor Radio 1 gezegd.
Harry Weerman (WILL): ‘Zonder gemeenten wordt het niks met de welzijnsinformatie’

Harry Weerman (WILL): ‘Zonder gemeenten wordt het niks met de welzijnsinformatie’

Eind 2006 stopt het project WILL – Welzijnsinformatie Lokaal en Landelijk – dat sinds 2002 een model voor de informatievoorziening in de welzijnssector heeft opgezet. Of de aanpak ooit wordt ingevoerd, is nog maar de vraag. ‘Het is heel plat: zolang de wethouders niet zeggen dat ze het doen, gebeurt er natuurlijk niks’, zegt projectleider Harry Weerman.

Armoede en Schuldhulpverlening

IMC Weekendschool. Een uitdaging voor achterstandskinderen.

Het gaat goed met de IMC Weekendschool. Een uitdagend lesprogramma op de zondag moet leerlingen extra stimuleren, hun perspectieven verbreden en hun zelfvertrouwen vergroten. Vanaf 1998 openden de eerste drie weekendscholen in Amsterdam hun deuren. Begin dit jaar zijn Tilburg, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen ook een IMC Weekendschool rijker. In het totaal volgen nu ruim vijfhonderd leerlingen deze vorm van onderwijs.

Harry Weerman (WILL): ‘Zonder gemeenten wordt het niks met de welzijnsinformatie’

Eind 2006 stopt het project WILL – Welzijnsinformatie Lokaal en Landelijk – dat sinds 2002 een model voor de informatievoorziening in de welzijnssector heeft opgezet. Of de aanpak ooit wordt ingevoerd, is nog maar de vraag. ‘Het is heel plat: zolang de wethouders niet zeggen dat ze het doen, gebeurt er natuurlijk niks’, zegt projectleider Harry Weerman.

Jeugdhulp

Jeugdcommissaris Steven van Eijck: ‘Jeugdhulpverleners vechten tegen de bierkaai’

De wethouder moet ‘hangen’ bij een gezinsdrama of anderszins falen van de jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg gaat bijna helemaal op in de Centra voor Jeugd en Gezin ‘om de hoek’. Een minister voor Jeugd zorgt voor overgang van de verantwoordelijkheden van de provincies naar de gemeente. ‘Het systeem moet óm’, zegt jeugdcommissaris Steven van Eijck, die eind april zijn Sturingsadvies voor de jeugdzorg aan het kabinet heeft voorgelegd.
Inspectie niet tevreden over opvang ama's

Inspectie niet tevreden over opvang ama’s

De Inspectie Jeugdzorg vindt dat de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) nog steeds onvoldoende is. Dat staat in een rapport dat dinsdag is gepresenteerd. Al in oktober 2004 constateerde de inspectie dat de opvang, scholing en begeleiding van ama's niet voldeed. De inspectie noemt het 'zorgelijk' dat er sindsdien nauwelijks iets verbeterd is.

Verslaving

‘Wietverslaafde tussen wal en schip’

Rond tien procent van de jongeren die softdrugs gebruiken, raakt verslaafd. Deze groep valt tussen wal en schip omdat de verslavingszorg zich vooral richt op volwassenen. Er zijn weinig behandelprogramma’s speciaal voor jongeren. Dat blijkt uit het rapport ‘Cannabis: preventie en behandeling van jongeren’ van het Trimbos-Instituut.

Directeur Den Engh overgeplaatst

Directeur Den Engh overgeplaatst

Een conflict tussen het ministerie van Justitie en de justitiële jeugdinrichting Den Engh is tot een uitbarsting gekomen. Directeur Arjen Jonker is van zijn post gehaald en overgeplaatst naar het ministerie van Justitie in Den Haag.
Meer geld voor probleemwijken

Meer geld voor probleemwijken

Om de leefbaarheid en veiligheid in wijken met sociale problemen te verbeteren, stelt minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing nog deze kabinetsperiode 25 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om wijken in de steden waar de meest urgente en structurele problemen heersen.