Home Tags Integratie

integratie

Participatie
Wat is het taalniveau voor participatie?

Wat is het taalniveau voor participatie?

Mensen die heel slecht Nederlands spreken en daardoor niet aan het werk komen, worden door de gemeenten verplicht om Nederlands te leren. Het gaat dan om een taalniveau dat aansluit bij de eisen die nu gelden op grond van de Wet inburgering. Wat betekent dat precies?
Wijkteam
Geert Wilders bezoekt de Haagse Schilderswijk

Hoogleraar: ‘Overheid neemt shariawijk onvoldoende serieus’

De overheid neemt de dreiging van het ontstaan van shariawijken onvoldoende serieus. Die overtuiging heeft prof. Afshin Ellian, hoogleraar sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Universiteit Leiden.
Wijkteam
Asscher tempert onrust over Schilderswijk

Asscher tempert onrust over Schilderswijk

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft niet de indruk dat in de Schilderswijk religieuze normen aan anderen wordt opgelegd. De PvdA-bewindsman, verantwoordelijk voor het integratiebeleid, zei dat dinsdag na een bezoek aan deze Haagse wijk.
Participatie
Mijn droom voor ons land

Mijn droom voor ons land

Op maandag 25 februari maakte het Nationaal Comité Inhuldiging een deel van de plannen bekend voor de troonopvolging op 30 april. De voorzitter van het Comité, Hans Wijers nodigde ‘de Nederlander’ uit om op eigen wijze vorm te geven aan ‘Mijn droom voor ons land’. Leidend voor dit idee is de gedachte van samen en onderlinge verbinding. Bij dezen neem ik de uitdaging van het Comité aan. Dus hier ‘Mijn droom voor ons land’.
Participatie
D66: leerrecht vanaf 2

D66: leerrecht vanaf 2,5 jaar voor integratie

Er moet een leerrecht komen voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Dat voorkomt dat kinderen van migranten al heel jong een taalachterstand oplopen. Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg van D66 gaat dat woensdag bepleiten in een overleg met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken over integratie. Volgens hem doet Nederland het internationaal slecht bij het aanpakken van taalachterstand.
Asscher: zorg en optimisme over integratie

Asscher: zorg en optimisme over integratie

Er is reden voor zorg over de integratie van immigranten in Nederland, maar er is tegelijkertijd geen reden om het optimisme te verliezen. Dat zei minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken donderdag, nadat hij twee rapporten over integratie in ontvangst had genomen.