Home Tags Eigen kracht

eigen kracht

'Hoe heerlijk is het om het gevoel terug te krijgen dat wat je doet zin heeft

Waar doe ik het voor?

Hebt u 'm nog? Soms ben ik mijn inspiratie even kwijt. Vragen als 'waar doe ik het voor?' of 'wat is het nut?', schieten dan door mijn hoofd. Maar dan lees ik een artikel in de krant over de jonge vrouw Amina (NRC, 25 maart 2013), die opkomt voor vrouwenrechten in haar land Tunesië. Ze maakt onderdeel uit van een (radicale) feministische groep, die strijdt voor een 'niet door mannen gedomineerde' samenleving en voor de rechten van de vrouw opkomt.
Participatie
Gratis Wmo-vraagbaak voor gemeenten

Gratis Wmo-vraagbaak voor gemeenten

Het Verwey-Jonker Instituut en het ministerie van VWS Online hebben een website gelanceerd waar gemeenten terecht kunnen met vragen over de Wmo. De website geeft gratis ondersteuning bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het Wmo-beleid.
Wijkteam
'Wat ben ik blij dat ik hem de kans heb gegeven zich te ontwikkelen.'

Durven loslaten

Vier jaar heb ik communicatie gestudeerd en tijdens deze periode heb ik veel geleerd over doelgroepen, een pitch, design, websites en producten en diensten in de markt zetten. Een mooie opleiding, maar mijn hart ligt ook bij Zorg en Welzijn. Ik wil namelijk geen Coca Cola promoten, maar wil het welzijn van mensen promoten. Ik heb het geluk binnen deze sector samen met burgers en cliënten te werken aan promotie van eigen kracht projecten. Dit bleek een bijzonder leerproces te zijn.
Wijkteam
Hilhorst: Iedere buurt een eigen budget voor jeugdzorg

Hilhorst: Iedere buurt een eigen budget voor jeugdzorg

De Amsterdamse wethouder Pieter Hilhorst (PvdA) heeft een plan gepresenteerd voor de decentralisatie van de Jeugdzorg. De gemeente wordt vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, maar Amsterdam gaat er nu al mee aan de slag.
Jeugdhulp
'Hoe houdt je als organisator van activiteiten je vervelende vrienden buiten?'

Jongerenkracht

Het ‘eigen kracht-virus’ houdt bijna heel Nederland inmiddels in haar greep. Natuurlijk is de eigen kracht van mensen iets waar je naar op zoek moet gaan als professional, maar dat is altijd al het doel van ons werk geweest: mensen ondersteunen en jezelf zo snel mogelijk overbodig maken. In de praktijk hebben we als welzijnswerkers te veel betutteld en onvoldoende gebruik gemaakt van de competenties van de mensen waar wij mee werken. Daar is iedereen het gelukkig wel over eens.
Zelfredzaamheid
Paul Schnabel (SCP) bezorgd over armoede middenklasse

Paul Schnabel (SCP) bezorgd over armoede middenklasse

Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), maakt zich zorgen over de gevolgen van de plannen rond de sociale zekerheid. Een deel van de middenklasse dreigt op bijstandsniveau te moeten leven, voorspelt hij. ‘Ik verwacht dat dit een van de grootste problemen gaat worden de komende jaren.’
‘Ken de geschiedenis van de zorgsector’

‘Ken de geschiedenis van de zorgsector’

In de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking werken veel jonge mensen, die de voorgeschiedenis van hun vak niet altijd kennen, stelt John Sijnke. Hun cliënten en de familieleden hebben een zorgsector meegemaakt die gestuurd werd door het aanbod. ‘Om die reden zouden de jonge ondersteuners iets moeten weten van de geschiedenis van de zorgsector.’
'Ik merk bij gemeenten een soort aarzeling om de volgende stap te zetten.'

Transitie deel 2: Nu wordt het spannend!

De kop is er af. We verlaten de fasen van oriënteren en visie vormen, dat hebben we nu wel gehad. Veel gelezen en geschreven, gesprekken gevoerd, bezoekjes afgelegd. Eigenlijk zijn we het heel erg eens allemaal over de kant die het op moet: vooral heel veel civil society en nog veel meer Eigen Kracht, en iets met frontlijn en ‘Er Op Af!’, de Generalist en de Regie bij de cliënt, beter samenwerken, ketencoördinatie en een flinke verschuiving van dure jeugdzorg naar lichte pedagogische ondersteuning. Ik overdrijf. Maar toch. De verwachtingen zijn hooggespannen.
Wijkteam
Co-creatieve buurtprojecten lopen vast in beheersingsdrang

Co-creatieve buurtprojecten lopen vast in beheersingsdrang

Waarom kunnen we in twee weekenden niet van onze buurt de mooiste, beste, krachtigste plek van de stad maken? De Oasis Game is een Braziliaanse methodiek die in Nederland wordt toegepast en bewoners uitnodigt om met hun talenten een buurtdroom gezamenlijk te realiseren. De realisatie van die buurtdroom loopt helaas vaak stuk op beheer- en beheersingsdrang.
Wmo
'Veel gemeenten hebben hun regie en strategie wel op orde'

Een vliegdekschip zonder kisten?

In een van de blogs van Movisie staat een bevlogen oproep aan professionals met een vliegdekschip als metafoor. Om meer ruimte te nemen om ‘af te wijken’ en buiten de bestaande kaders om te werken. Weer een andere columnist bepleit de noodzaak om naast de maatschappelijke transities ook aandacht te besteden aan de eigen, persoonlijke transitie. De spijker op z’n kop.