Home Tags Diversiteit

diversiteit

Wet- en regelgeving
Hans Versteegh is blogger bij Zorg+Welzijn

Blog: Handel jij vanuit de intentie?

Welke intentie heb jij, als professional? Wat is de intentie van regelgeving? Tijdens het Zorg+Welzijn congres Beleidsdag Sociaal Domein werd gekeken naar de intentie van diversiteit, waarom je de AVG niet als excuus kunt gebruiken, waarom aanbesteden meestal niet verplicht is, dat ervaringsdeskundigen verrijking kunnen brengen, waarom we de sociale basis herijken en wat je moet doen om je sociaal wijkteam toekomst te geven.
Jeugdhulp

Top jeugdzorg: veel vrouwen, weinig kleur

Vrouwen maken in de jeugdzorg steeds vaker de dienst uit, blijkt uit een onderzoek van JeugdenCo. Maar van een breder diversiteitsbeleid is geen sprake.
Jeugdhulp

‘Gezocht: iemand die niet in ons team past’

Youké is de jeugdzorgorganisatie met het beste diversiteitsbeleid, blijkt uit onderzoek van JeugdenCo. Toch is bestuurder Fawzia Nasrullah niet tevreden: ze mist mannen in haar organisatie. ‘Automatisch kies je voor een kandidaat die op je lijkt.’
‘Ervan uitgaan dat er geen LHBTI-personen in je cliëntengroep zitten, kan gewoon niet’

‘Ervan uitgaan dat er geen LHBTI-personen in je cliëntengroep zitten, kan gewoon niet’

Gemeenten zijn verantwoordelijk zijn voor de toegang tot zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein voor ál hun inwoners. Meerdere gemeenten werken daarom al met een inclusieve visie en aanpak. Specifieke aandacht voor seksuele en genderdiversiteit blijkt echter vaak lastig. Een nieuwe handreiking van Movisie biedt daar ondersteuning bij.

Hallo witte hulpverleners

Van Zomergasten met psychiater Glenn Helberg tot het boek Hallo witte mensen van Anousha Nzume. Het racismedebat in Nederland zorgt voor felle gesprekken en veel ongemak. Hoe staat het met de witte bril in zorg en welzijn?

Blog: Witte bril

Mijn eigen moeder hield mij een mooie multiculturele samenleving voor. Maar pas nu, jaren later, besef ik echt wat dit van mij vraagt.
Wijkteam
1-Pharos_Chandra_Verstappen-def.jpg

‘Een folder in de brievenbus werkt bij migranten niet’

Professionals in zorg en welzijn krijgen steeds meer migrante cliënten. ‘De basishouding voor de professional is open staan en nieuwsgierig zijn naar ieders achtergrond en levensverhaal’, aldus Chandra Verstappen van Pharos.

Is de sociaal werker er ook voor de pvv-stemmer?

De politieke spanningen in Nederland nemen toe. Marcel Spierts benadrukt de noodzaak van goed sociaal werk. ‘Professionals hebben het conflict te veel vermeden.’
Wijkteam
Ahmed-Hamdi.jpg

Blog: Diversiteitsensitief werken essentieel voor wijkteams

De aanpak van wijkteams kan, zo is mij in de afgelopen jaren duidelijk geworden, alleen maar effectief zijn als zij oog hebben voor de migratieachtergrond van cliënten.

Vrijwilligerswerk vluchteling vergt extra inzet organisatie

Vrijwilligerswerk door vluchtelingen is heel positief, maar er komt wel bij kijken.