Home Tags Diversiteit

diversiteit

Blog: Witte bril

Mijn eigen moeder hield mij een mooie multiculturele samenleving voor. Maar pas nu, jaren later, besef ik echt wat dit van mij vraagt.
Wijkteam
1-Pharos_Chandra_Verstappen-def.jpg

‘Een folder in de brievenbus werkt bij migranten niet’

Professionals in zorg en welzijn krijgen steeds meer migrante cliënten. ‘De basishouding voor de professional is open staan en nieuwsgierig zijn naar ieders achtergrond en levensverhaal’, aldus Chandra Verstappen van Pharos.

Is de sociaal werker er ook voor de pvv-stemmer?

De politieke spanningen in Nederland nemen toe. Marcel Spierts benadrukt de noodzaak van goed sociaal werk. ‘Professionals hebben het conflict te veel vermeden.’
Wijkteam
Ahmed-Hamdi.jpg

Blog: Diversiteitsensitief werken essentieel voor wijkteams

De aanpak van wijkteams kan, zo is mij in de afgelopen jaren duidelijk geworden, alleen maar effectief zijn als zij oog hebben voor de migratieachtergrond van cliënten.

Vrijwilligerswerk vluchteling vergt extra inzet organisatie

Vrijwilligerswerk door vluchtelingen is heel positief, maar er komt wel bij kijken.
Wijkteam

Buurtcamping bevordert contact tussen buren

De Buurtcamping brengt buurtbewoners eens per jaar dichter bij elkaar.
Participatie

Laat welzijn meer dan zorg zijn

Samenleven in het ‘superdiverse’ Nederland is verre van vanzelfsprekend. Hans Boutellier: ‘Opbouwwerk is zowel uitdagender als meer noodzakelijk geworden.’
Wijkteam

Sociaal professional is nodig in superdiverse wereld

Volgens Hans Boutellier heeft de sociaal professional een taak in het ‘inclusief houden van de samenleving’.
Trees Pels

Bereikt de transitie ook allochtonen?

‘Bereik je ook de mensen die wat verder van je af staan? Die bang zijn voor voorzieningen?’, zegt hoogleraar Trees Pels.
Wijkteam
Het sociale weigerteam

Het sociale weigerteam

‘Nee, sorry, als thuiszorgorganisatie houden wij vast aan onze religieuze overtuiging. Uw lesbische zus zal naar een andere organisatie moeten voor zorg en ondersteuning.’