Home Tags Beperking

beperking

Participatie

COLUMN Een goed leven?

Elk mens heeft recht op een goed leven. Wij laten het ook graag aan mensen zelf over om te beslissen wat een goed leven is. Niet iedereen wil hoogleraar worden. En niet iedereen wil op zondagavond alleen maar voetbal kijken met een biertje erbij. Zoals de meningen verschillen over wat een goed leven is, zo verschillen ook de meningen over de rol van de overheid bij het bereiken van dat goede leven. De een vindt dat de overheid er vooral is om mensen tegen elkaar te beschermen bij het nastreven van het goede leven. De ander vindt juist dat de overheid mensen (ook) meer moet faciliteren bij het nastreven van dat goede leven.
Participatie

Ervaringen van ondernemers met medewerkers met een beperking

Uit onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen blijkt dat ondernemers bij de uitvoering van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vragen om betrouwbaar partnerschap en het voor ogen houden van het gemeenschappelijke doel: werkplekken bieden.
Wet- en regelgeving

Cliënt met beperking niet geholpen met zorgwetten

1-Wanhoop-Fotolia.jpg
‘De veronderstelling dat iedereen die dat nodig heeft een beroep kan doen op enige vorm van zorg of ondersteuning, klopt niet altijd.’ Dat stelt MEE NL in haar Trend- en Signaleringsrapportage 2017.

Blog: Eindelijk mag ik stemmen

EPI-Marcel-Kolder.JPG
Mijn rolstoel laat ik tergend langzaam omhoog gaan. En ik kantel hem een beetje, zodat ik precies op de goede hoogte naast de stembus sta.

Blog: Spastisch stemmen moet kunnen

EPI-Marcel-Kolder.JPG
Onze dochter Mayim wil steevast stemmen. Ze is net achttien jaar en net als haar ouders wil ze nu eindelijk gebruikmaken van haar stemrecht.

Blog: Pas in 2045 kunnen we met de trein overal naar toe

EPI-Marcel-Kolder.JPG
Volgens het VN-verdrag moet Nederland voor iedereen toegankelijk zijn. De NS kan pas in 2045 aan deze eis voldoen. Tot die tijd blijven vele stations onbereikbaar voor mensen met een beperking.

Ook mensen met beperking hebben een stem’

stemmen-ANP.jpg
Achttien procent van de kiesgerechtigden in Nederland heeft een beperking. Al deze mensen hebben ook een stem en het recht om gehoord te worden. 'Daarom organiseren wij “Stem jij ook?”.’
Wet- en regelgeving

Systeemdwang verhindert goede zorg voor gehandicapten

Gehandicapt-PicScout.jpg
‘Veel mensen met een beperking ondervinden dagelijks problemen met de wetgeving in de gehandicaptenzorg.'
Zelfredzaamheid

Minder afhankelijk van de begeleider

Buurtcirkels brengen mensen met een beperking die in dezelfde wijk wonen bij elkaar. Het Rotterdamse Pameijer is er in Nederland het verst mee gevorderd. ‘Soms moet je niets doen om iets tot stand te brengen.’

Serie: De zomer van… (deel 5)

1-Foto-Hartekamp-EPI.jpg
In deel 5 van deze serie vertelt GZ-psycholoog Bert Baltes over de zomer van de Hartekamp groep, een instelling voor verstandelijk en meervoudig beperkte mensen.