Home Tags Arbeidsmarkt

arbeidsmarkt

Participatie
Vluchtelingen laten werken met behoud van uitkering

Vluchtelingen laten werken met behoud van uitkering

Minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) wil de komende maanden met werkgevers en werknemers afspraken maken om de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarbij denkt ze onder meer aan de mogelijkheid vluchtelingen met behoud van een uitkering een half jaar werkervaring te laten opdoen.
FNV Jong luidt noodklok over allochtone jongeren

FNV Jong luidt noodklok over allochtone jongeren

De Sociaal-Economische Raad (SER) brengt een ongevraagd advies uit over de dramatische achterstand van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt. Voor het einde van het jaar wil de raad met concrete voorstellen komen om risicojongeren te behouden voor een baan of opleiding.
Participatie
Sociale activering heeft nauwelijks effect

Sociale activering heeft nauwelijks effect

Sociale activering levert, ondanks inzet van gemeenten, te weinig op. Ook als gemeenten zich goed inzetten om bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer geschikt te maken voor werk, zijn de resultaten beperkt. Dat concludeert de Inspectie Werk en Inkomen in het rapport Werken aan sociale activering.
'Lage scholing belangrijkste oorzaak werkloosheid Marokkanen'

‘Lage scholing belangrijkste oorzaak werkloosheid Marokkanen’

Een te laag opleidingsniveau is de belangrijkste reden dat veel Marokkaanse jongeren er niet in slagen een baan te vinden. Discriminatie op de arbeidsmarkt verklaart maar een klein deel van de hoge werkloosheid, stelt staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken.
'Helft bijstandsgerechtigden hoort niet thuis in WWB'

‘Helft bijstandsgerechtigden hoort niet thuis in WWB’

Sociale dienst-directeuren verwachten dat 49 procent van de bijstandsgerechtigden geen enkele kans maakt op de reguliere arbeidsmarkt. Dat staat in de WWB-monitor 2006, de jaarlijkse evaluatie van de Wet werk en bijstand. Voorzitter van Divosa Tof Thissen heeft het rapport donderdag aangeboden aan staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken.
Zeki Arslan: ‘Op elke school een studiekeuzeadviseur’

Zeki Arslan: ‘Op elke school een studiekeuzeadviseur’

Dat regionale opleidingscentra (ROC ’s) veel meer leerlingen toelaten dan dat er voor hen stageplaatsen zijn, is kwalijk. Deze scholen beschikken over redelijk betrouwbaar cijfermateriaal uit de arbeidsmarkt, dat de kans weergeeft dat een leerling een stageplek krijgt of een betaalde baan. Discriminatie door werkgevers verkleint die kans bovendien extra.
Participatie
'Directeuren niet klaar voor Nieuwe Nederlanders'

‘Directeuren niet klaar voor Nieuwe Nederlanders’

Directeuren van middelgrote bedrijven denken steeds positiever over allochtonen. Toch is de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt sinds 2004 niet verbeterd. Ook is het aantal bedrijven dat allochtone werknemers in dienst heeft, met 59 procent gelijkgebleven. 'Directeuren zijn nog steeds niet klaar voor Nieuwe Nederlanders', concludeert onderzoeksbureau Motivaction.

‘Oneffenheden van de ondernemende samenleving’

Sinds enkele jaren is een proces aan de gang van sociale verharding en ontstaat een klimaat van 'dwang en drang'. Het huidige kabinet is de exponent van deze ontwikkeling, niet de uitvinder ervan. Het is mogelijk wel een slechtziende, hardhorige en twijfelloze uitvoerder. De woordcombinatie 'rechten en plichten' bloeit welig in dit guur klimaat: de verzorgingsstaat raakt overwoekerd; er ontstaat een 'ondernemende samenleving, waarin een uitkeringsrecht steeds meer conditioneel wordt op grond van zichtbare eigen inspanningen om via het veroveren van een plek op de arbeidsmarkt een inkomen te verwerven.'(Hazeu, WRR). Bij die ontwikkeling stuiten mensen met een (te) kleine beurs als eersten op oneffenheden. De klimaatverruwing raakt echter ook andere groepen in hun ziel. Daarom doet iedereen er goed aan stil te staan bij deze oneffenheden, ook de ogenschijnlijke winnaars en de brave medespelers.

Matthijs van Muijen (Divosa) over de reïntegratie van bijstandsmoeders op de arbeidsmarkt: ‘Inschakeling in de kinderopvang is flauwekul’

Bijstandsmoeders mogen best ingezet worden voor de kinderopvang mits zij hiervoor de professionele kwaliteiten hebben én er duurzame banen voor hen in de kinderopvang zijn. Dit stelt de landelijke vereniging Divosa in een reactie op plannen van staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken). ‘Maar het belangrijkste is te achterhalen waar de wensen en kwaliteiten van deze vrouwen liggen, zodat ze in meerdere sectoren van de arbeidsmarkt inzetbaar zijn,’ aldus Matthijs van Muijen, procesmanager van de vereniging.

Stop-reactie tussen ondersteuning en criminalisering: Niet alles is kattenkwaad

Kinderen onder de twaalf die een licht strafbaar feit plegen kunnen, met instemming van de ouders, een Stop-reactie krijgen. Vier jaar na de introductie is Stop nog weinig bekend. Reden voor Halt Nederland om met een publiciteitscampagne te komen. Ido Weijers, hoogleraar Jeugdrechtspleging, vindt dat Halt beter zijn energie kan steken in echt zware gevallen. ‘Preventief slaat het nergens op, omdat de Stop-delicten geen enkele indicatie geven voor een criminele carrière.’