Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties4

Slachtoffers geweld kampen ook met financiële nasleep

Geweldsslachtoffers hebben niet alleen te maken met psychische klachten, maar lijden vaak ook onder de economische gevolgen van een misdrijf. Ze hebben minder inkomsten dan niet-slachtoffers, bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid en studievertraging.
Slachtoffers geweld kampen ook met financiële nasleep

Bovendien zijn geweldsslachtoffers die lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) vaker werkloos. Een en ander concludeert Maarten Kunst, die op 12 mei promoveert aan de Universiteit van Tilburg op onderzoek hiernaar.

Vele jaren
Kunst deed zijn onderzoek onder een grote groep slachtoffers van geweldsmisdrijven op drie verschillende (meet)momenten. Hij constateert dat geweldsslachtoffers nog vele jaren na het misdrijf kampen met stresssymptomen. Zij zouden daarom niet alleen direct ná het misdrijf moeten worden gescreend op PTSS, maar ook in de periode erop volgend.

Persoonlijkheidstrekken
Het ervaren van negatieve gevolgen van geweld is mede afhankelijk van persoonlijkheidsfactoren, stelt Kunst. Door die in een vroeg stadium in kaart te brengen, kunnen slachtoffers beter worden geholpen. Mensen met bepaalde persoonlijkheidstrekken, zoals het zorgelijke type D-persoonlijkheid, lopen meer risico op aanpassingsproblemen.

Gevoelig
Hoewel het een gevoelig onderwerp is, constateert Kunst dat geweldsslachtoffers soms alleen klachten rapporteren als schadevergoeding aan de orde is. Daardoor kunnen PTSS-symptomen overdreven of zelfs zijn verzonnen. Mogelijk gaat het om zo’n 20 procent van de gevallen. Uitkeringsinstanties moeten daar rekening mee houden bij het toekennen van een claim. Maar daarnaast vond Kunst ook dat slachtoffers uiteindelijk kunnen ‘groeien’ door hun trauma. Daardoor zijn ze beter bestand tegen de gevolgen van een eventueel nieuw gewelddadig misdrijf.

De titel van het proefschrift van Maarten Kunst is The Burden of Interpersonal Violence: examining the psychosocial aftermath of victimisation.

Meer nieuws in uw inbox? Klik hier voor de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Voor meer achtergronden en opinies, neem hier een abonnement op Zorg + Welzijn Magazine.

Bron: Universiteit van Tilburg/Foto: stock.xchng

4 REACTIES

 1. de laatste zin van het artikel is zo hilarisch: dat je groeit als gevolg van het misbruik. en dat je daarom meer bestand bent tegen toekomstig misbruik: er komt geen toekomstig misbruik, ik draag wapens bij me. maar de ‘mentale groei” dat heeft de onderzoeker echt niet begrepen. dat is een groei van een heel andere orde. Je leert dat de gewone huis tuin en keuken mensen toch niet zo aan de goede kant staan. Mensen die de andere kant op kijken, zijn mentaal onderontwikkeld. Het is niet zozeer dat jezelf groeit, maar dat je je bewust wordt van het feit dat de meeste mensen eigenlijk niet echt leven, maar als onverschillige onwetende naieve zombies op de aarde lopen, zonder hun eigen potentieel echt te gebruiken. Dus ik ben veel gevoeliger geworden: zie wanneer mensen liegen, zie wanneer mensen ergens omheen draaien, en zie wanneer mensen iets niet willen weten, dus in allerlei situaties. Ik heb het nu ook meteen door als er tijdens een reorganisatie gelogen wordt door een manager: en pas op het laatste moment zegt dat je baan eigenlijk opgeheven is, complete afdelingen weg. Als ze het recht in mijn gezicht direct zeggen: zal ik netjes mijn werk mooi afronden en ondertussen verder solliciteren. Als ze week in week uit liegen en bij navraag steeds zeggen: nee hoor alles blijft hetzelfde> Ik heb er een zintuig bij gekregen en voel aan wanneer iemand niet helemaal de waarheid verteld. DAt is wat er bedoeld wordt met ”groeien” na een trauma. De onderzoeker heeft het in dit artikel niet begrepen. Mensen kunnen op saaie kantoorsituaties niet meer functioneren omdat ze teveel gezien hebben en niet meer kunnen samenwerken met die nietszeggende collega’s, die niet weten hoe de wereld draait. Er is een kloof tussen de onwetenden en de wetenden. Die groei heeft de schrijver zelf niet gemaakt: hij schrijft alleen op cognitief niveau: maar er zijn nog meer niveau’s.

 2. Lees alle reacties
 3. “Maar daarnaast vond Kunst ook dat slachtoffers uiteindelijk kunnen ‘groeien’ door hun trauma. Daardoor zijn ze beter bestand tegen de gevolgen van een eventueel nieuw gewelddadig misdrijf.”
  Slachtoffers kunnen groeien na hun levensbedraigende buiten normale ervaringen.door er betekenis en zin aan te geven. B.V, door valse beeldvorming en misverstanden m.b.t de markt die erop verdiend weg te nemen. En JUISTE hulp te bieden/verwijzen aan deze slachtoffers. Hoewel die er nog niet is en slachtoffers anno 2010 nog steeds nergens terrecht kunnen.
  ITT tot de bewering van dit artikel , is algemeen en wetenschappelijk bekend; dat, bij het volstrekt ontbreken van enige steun en opvang.Elke vervolg soortgelijke ervaring,er nog dieper inhakt. Natuurlijk niet; dat wanneer je, verkacht,mishandeld, of een aardbeving/gijzeling meemaakt; dit zo went; dat je de volgende beter verdragen kan.Went voor de hulpverlener misschien zijn onzin te verkondigen.Voor de lsachtoffers went het nooit. ZXij zoeken dan ook geen hulp; In hoe ze de volgende aanslag/levensbedreigende gebeurtenis kunnen ondergaan. Wel te vermijden te erkennen te duiden een plaats te geven te integreren in het geheel. Stap 1 is dan ERKENNING en, bespreekbaar mogen maken.
  Het onstaan , en gradatie van PTSS hangt volledig af van de aard,en omstandigheden/situatie. OOk of dit door menselijk handellen/ natuuramp/ ongeluk gebeurt is. samen met anderen of alleen etc etc. de grootste indicator ,echter is gelegen in de steun en opvang; NA het trauma; ontbreekt die? Wordt sclachtoffer nog verder verminkt en uitgesloten; of b.v eerwraak. dan ziet het er slecht uit.
  Hulpverlening advocaten; mogen slachtoffers zelf zoeken EN betalen.Daders krijgen die gratis;evenals allen steun. want zij zijn de slachtofers van de maatschappij waarop zij zich beroepen PAS NSADAT ze doord e mand vallen/aangifte/daden uitkomen.
  de verantwoording wordt bij het slachtoffer gelegd de hoge werkelijke kosten OOK.
  daderen steunsystemen krijgen die gratis.Hulpverlening advocaten, justitie, verdienen dik op de draaideur criminelen.
  Slachtoffers verminken en ontkennen, is veiliger en makkelijker dan de aders aanpakken; Opdat de daders en wij ermee kunnen leven.
  Tot zover de mentale psychische, en verbondenheids schade.
  Over schadeclaims kan ik duidelijk zijn.de cultuur zoals in Amerika kennen we niet.Zelfs bij evidente zeer ersntige, moedwillige schade;reeele schade. Kost dat decennia procederen en zijn er TEVEEL belangen (nog meer) van verzekeraars, daders steunsystemen, om szlachtoffer te ontkachten, verminken; geld is dan de boosdoender. Schadeclaims;worden in Holland nauwelijks/niet uitgekeerd; Zoek maar na! Dat zijnm bekende gegevens namelijk.
  Werl is het zo dat slac htoffers; al hun spaargeld spenderen aan advocaten en, zoeken naar hulpverlening; 75 euro per 40 minuten betalen;om nog verder verminkt te worden.
  dat is de realiteit van ptss, slachtoffers; welke PTSS voor 80 prcent onstaat door; het volstrekt ontbreken van enige steun/opvang/menswaardigheid.
  &0 procent van de hulpverlening richt dikbetaald meer schade aan dan de oorspronkelijke.Tijd voor een zelfreinigend,verantwoordt, reflecterende,mentaliteitsomslag in deze.
  van dader gericht; daarnaast OOK enige hulp en rchtsbescherming voor slachtoffers; al is het maar een heel klein beetje; hoe heilzaam dat is;de kleine dingen die het doen.ERkenning , luisteren duiden benoemen stelling nemen plaatsen intergreren,betekenis aan geven, zin aan geven.En VOORAL de hulpverleningskliek educeren de schadelijke onzin te pareren.
  het kan er niet meer bovenop.

 4. Sluit me volledig aan bij, mijn vooranger.
  Slachtoffers van levensbedreigend geweld en verkachting kunnen nergens terrecht; Aangifte ius levensgevaarlijk; Waarna de onveiligheid en ellende pas begint; De dader krijgt je naam en personalia er gratis bij; Zelfs dat wordt je niet vertelt; Waardoor ook onbekende daders; je familie bellen en je hem tegen het lijf loop en cetera. Hulp is er niet; daar is men niet voor opgeleidt wel; voor blaming the victom en het vermijden van de problematiek; de schuld ligt bij het slachtoffer; en die wordt keihard aangepakt; vernederd en psychisch en mentaal mishandeld er bvovenop; dik betaald van diens eigen geld; bij een psycholoog die ook maar even allen wetten rechten en regels aan haar laars lapt; en zelfs met een dader wil praten; “hoe die met je om moet gaan”al wil je op 42 jaar EXPLICIET geen con tact met dader. je wordt rechtstreeks en levenslang daaraan uitgeleverd; door justitie en hulpverlening.Bevindt de dader zich in je familie en is het geen vreemde (of was; want na aangifte heeft die alsnog levenslang je naam!) Dan is het helemaal af te raden aangifte te doen en hulp te zoeken; dat kost je leven.
  “Hulp en recht” M.B.T tot de doofpotten en beerputten cultuur; we nu bij de kerken zien.
  Is heden ten dage niet anders; voor ieder die naar buiten komt en aangifte of hulp zoekt; na levensgevaarlijke gewelds/zedendelicten; en of bedreiging. Wortdt keihard de doofpot en beerput weer ingetrapt;ontwaardigt ontkracht door de superieure dik betaalde; “hulpverlener”die nooit iets meegemaakt heeft. denigrerende minachtinmg de wreed heid en onverschilligheid zien we met name; terug; in de sector.
  Zierikzee is geen incident maar de gruwelijke vrijheid Holandse slachtoffers elke seconde mogen vieren; Doordat; de daders hier gesteund worden 3 advocaten rukken uit (slachtoffer heeft ook bij aangifte geen advocxaat, die zorgt dat de stullen compleet en juist zijn en gelezen worden en ter bescherming van de rechten van het slachtoffer. Hulp geld, justitie, privacy,rechten ; geheel dadergericht en na elk incident als een dader door de mand valt/na aangifte ; is het arme dader dat slachtoffer van de maatschappij en..worden zij van ons geld gerechtvaardigt,goedgepraat en ons begrip gevraagd. Of worden we gedwongen te ontkennen; en onszelf te verloochenen. Totalitaire steun van het daders systeem, ..die geen hulp vragen, en kozen voor hun misdaad.waar slachtoffer niets te kiezen had.daders doorgaan doordat wij slachtoffers rechtstreeks aan ze uitleveren.
  Tijd voor een mentalitweits omslag te beginnen IDD in de hulpverlening mensen op te leiden;er is geen hulpverlening opgeleid, voor, levensbedreigend geweldadig, verkachtte mensen.
  Hoewel verkachting 1 op de 7 vrouwen in holland overkomt. En (huiselijk) geweld, 1 op de 3 moorden vind in gezinnen plaats.
  Toch wordt en blijft slachtoffer ook door de hulpverlening gedwongen in de mishandelende situatie; ter eer van de dader en heilige gezin; wat bij elkaar gehouden moet worden ook ver in de volwassenheidmoord; Geen ontsnappen mogelijk.
  Baatd het niet schaadt het niet gaat niet op; er wordt onnoemelijk veel schade aan gericht door de mentale hulpverlening; een mentale psychische diepte herverkrachting,ontwaardiging en mishandeling erger,dan de oorspronkelijke.
  Nog naast de koste en moeite uberhaupt hulp te kunnen krijgen.
  Niet het oorspronkelijkke trauma; maar de steun en opvang bepaald; het ontstaan van PTTSS. En natuurlijk de aardt en omstandigheden ten tijden van. dat gelul; hier bij dit bericht gesleept wordt moeten wqe snel vanaf;evenals van die zogenaamde “deskundige die niet weten waar ze over praten.”
  OOk als mensen pas 20 jaar na dato vanwege doorbraak of herbelevingen zo moedig zijn hulp te zoeken. Blijkt dat zij zich veel ellende bepsaart zouden hebben; wanneer ze dat niet gedaan zouden hebben.
  AAngifte doen en hulp zoeken na geweldadige misdrijven als slachtoffer darvan is een garantie voor verminking; Triest genoeg is het veiliger geen aangifte te doen noch hulp te zoeken. De, arrogantie, van de hulkpverlening zelfsw na een 42 jarige vrouw die expliciet waarschuwd voor een dader; dan toch; zich laten besplken door een psychopaat achter mijn rug;die dat soort hulpverlening kan manipuleren; de realiteiot ios gruwelijk.En i.pv dat; de zogenoemde ; wanna be deskundige; hier hun ,gezzwam neerkalken. Kunnen ze zich beter eens verdiepen in de werkelijkheid van Holland in deze; en daar iets aan doen.
  Zoals we WETEN is het ook 65 jaar na dato nog van belang. het wordt tijd dat men stelling neemt; tegen geweld; verkrachting is een misdaad;ook als een vader dat doet;en niet zijn recht; waar slachtoffer zich aan aan moet passen.geweld is een misdaad. Toch taboe en normvervaging draaien dit om;Wie er last van heeft is de misdadiger en de schuld. Slachtoffer aanpakken, blaming the victom en killing the messanger, is de norm (vervaging) dader en diens steunsysteem krijgt allen medewerking van werkelijk allen diciplines; en slachtoffers mogen het eeen levenlang uitzoeken; OF minachtende vernederende, mishandeling der hulpverlening er boven op incasseren ;waardoor het trauma waarmee en voor men kwam; definitief ; tot issolatie; uitsluiting en diepe onhertselbare wonden; GEMAAKT wordt.
  Het is meer dan schandalig!

 5. De hulpverlening voor burgers met ptss is waardeloos. Klachten worden niet serieus genomen en worden door eerstelijns psychologen niet herkent. Ook worden mensen niet doorverwezen naar mensen die wel verstand van zaken hebben. Mensen vallen in een duister gat en weten het dan ook niet meer. Het is triest dat het 10 jaar duurt voordat EINDELIJK een juiste diagnose gesteld wordt en dan nog tref je pas gepromoveerde therapeuten die het lef hebben kwaad te worden op je als je eens terecht je woede uit! Voor militaire wordt misschien al het een en ander gedaan maar voor burgers niets! Er zijn niet eens steungroepjes! Iemand met ptss wil zich alleen maar veilig voelen en niemand in dit land is in staat enige veiligheid, begrip en liefde te geven. Nog genoeg te verbeteren zou ik zeggen! Te beginnen bij de therapeuten!

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.