Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Cliënt zonder cent? Op deze 18 fondsen kun jij een beroep doen (update)

Het gezin, de oudere of het kind dat je als hulpverlener ondersteunt, zit in financiële nood. De hulp die nodig is, zoals het schilderen van een afgebladderde muur of het aanschaffen van schoolspullen, valt buiten de bestaande regelingen. Let op: er zijn nog andere deuren die geopend kunnen worden. Maar hier kunnen jij en/of je cliënt wellicht ook terecht.
Bijna al deze fondsen willen de effecten van armoede op kinderen verminderen. Bron: Unsplash.

1. Kansfonds

Het Kansfonds ondersteunt initiatieven die kwetsbare mensen helpen om weer deel te nemen aan de samenleving, bijvoorbeeld door het bieden van maatschappelijke opvang of het bevorderen van zelfredzaamheid. Mensen een thuis bieden, in de breedste zin van het woord, is een belangrijk uitgangspunt.

Deze projecten en aanvragen steunt het Kansfonds volgens haar eigen site wél:

 • Maatjesprojecten die hulp bieden op alle levensgebieden aan gezinnen in armoede
 • Housing First initiatieven die mensen die dakloos zijn een thuis geven
 • Organisaties die mensen zonder verblijfspapieren medische en juridische ondersteuning bieden

Deze projecten steunt het Kansfonds en aanvragen níét:

 • Kortdurende en eendaagse activiteiten
 • Jubilea, onderzoek, publicaties, studiekosten en congressen
 • Projecten primair gericht op cultuur, milieu, sport, gezondheidszorg en onderwijs
 • Door overheden en overheidsinstellingen gesubsidieerde activiteiten

Lees hier meer over hoe het Kansfonds weegt of een project/aanvraag wordt gehonoreerd. 

Blijf op de hoogte van de laatste praktische inzichten over het aanvragen fondsen en wet- en regelgeving in het sociaal domein, met de gratis online nieuwsbrieven van Zorg+Welzijn, het vakmedium voor professionals in het sociaal domein.>>

2. Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ondersteunt kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Denk aan: muziekles, judo, dansles, turnen of voetbal. Het fonds betaalt de contributie en de benodigde kleding, zoals voetbalschoenen of de huur van het instrument. Om in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn er enkele voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen: 

 • Het kind is tussen de 4 en 18 jaar oud en woont in Nederland.
 • Het gezinsinkomen is niet hoger dan 120% van het sociaal minimum. Dit verschilt per gemeente en hangt af van je gezinssamenstelling.
 • Er is geen geld beschikbaar binnen het gezin om de contributie of het lesgeld te betalen.
 • Het gaat om deelname aan activiteiten bij erkende sport- of cultuuraanbieders.
 • De aanvraag wordt gedaan door een intermediair, zoals een leerkracht, jeugdhulpverlener of schuldhulpverlener.

3. Nationaal Fonds Kinderhulp

1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die daarmee te maken hebben. Een ouder kan niet zelf een aanvraag doen. Dat gebeurt op individuele basis via maatschappelijke organisaties. Denk aan een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener die een aanvraag indient voor een kind of gezin. Zij weten namelijk welke kinderen hulp nodig hebben en kunnen hier een aanvraag voor een kind indienen. Zij zien er bovendien ook op toe dat de hulp goed terechtkomt.

Bij Kinderhulp is er geen harde inkomenseis. De 2 belangrijkste vragen zijn:

 • Komt dit kind door de financiële situatie iets tekort?
 • En zijn gemeente en andere (lokale) voorzieningen niet toereikend?

4. Stichting Leergeld

Stichting Leergeld ondersteunt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen bij het deelnemen aan schoolactiviteiten, zoals schoolreisjes, sport en muzieklessen. Bij de lokale Leergeldstichting in jouw gemeente vraag je hulp aan voor activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Voorbeelden zijn schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, sport, muziekles of een verjaardagspakket. Vul op de website van Leergeld de vier cijfers van je postcode in. Daarna zie je of er een Leergeldstichting in jouw gemeente/woonplaats is. Als dat zo is, doe je bij deze stichting je aanvraag. Mocht er geen Leergeldstichting in jouw omgeving actief zijn, kun je eventueel ook op samenvoorallekinderen.nl een aanvraag doen.

5. Stichting Jarige Job

In Nederland zijn er kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox ter waarde van €35. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school. Jaarlijks vieren meer dan 100.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job. Hulpverleners en ouders/verzorgers kunnen via deze link een aanvraag voor een kind doen. Let op: de verjaardagsbox moet 6 weken voor de verjaardag of eerder worden aangevraagd.

6. Stichting Present

Als er klusjes gedaan moeten worden bij je cliënt, kunnen de vrijwilligers van Stichting Present misschien daarmee helpen. Den aan schilderwerk, de tuin bijhouden of schoonmaken in en om het huis. Vrijwilligers van Stichting Present kunnen ook activiteiten organiseren. Naast praktische hulp kunnen ze ook bijdragen aan sociaal contact, met samen koffie drinken, een wandeling maken of een spelletje doen. Via deze website kun je als hulpverlener jouw cliënt aanmelden. 

Natuurlijk is het belangrijk vooraf te bespreken vooraf wel even met je cliënt of hij/zij dit ook wil. Bovendien vraagt Stichting Present ook het een en ander van hulpverleners die voor hun cliënten gebruik willen maken van Stichting Present. Zo zijn er uiteraard voorwaarden voor de aanvraag: ontoereikende financiën, netwerk en/of gezondheid. Ook moet de hulpverlener tijdens het projectbezoek aanwezig zijn, de cliënt stimuleren mee te doen en na afloop meewerken aan een evaluatie. Lees hier meer over de mogelijkheden en de voorwaarden van vrijwillige inzet via Stichting Present. 

7. Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor alle ouderen in Nederland. Hun pijlers: actief ouder worden, het inspireren tot een leeftijdsvriendelijke omgeving en het bestrijden van eenzaamheid. Daarom bieden ze allerlei activiteiten aan waar mensen elkaar ontmoeten. Zie je dat je cliënt moeite heeft met het zelfstandig boodschappen doen en niet altijd een kind of familielid in de buurt heeft die hem/haar daarbij helpt, dan kun je kijken of het fonds uitjes in jouw gemeente regelt met de BoodschappenPlusBus. Voor een rit naar de supermarkt of een uitje wat verder weg. Ook kun je via het Ouderenfonds hulp krijgen om je cliënt wegwijs te maken in de digitale wereld.  

8. Stichting Urgente Noden

Mensen in acute financiële nood helpen met een gift of renteloze lening. Verspreid over het land zijn er 26 noodhulpbureaus van SUN Nederland die in ruim 100 gemeenten jaarlijks duizenden mensen op deze wijze ondersteunen. Hulpverleners doen een aanvraag. Voorwaarde is dat de situatie van de cliënt urgent is. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen waar kinderen zonder eten naar school gaan, families waar geen geld is voor een goed bed of waarvan hun woning dreigt afgesloten te worden van gas en elektra, omdat de rekening niet meer kan worden betaald. Hier vind je meer informatie over het doen van een aanvraag.

Lees voor meer verdieping: Mensen in urgente nood ondersteunen, omdat zij anders tussen wal en schip vallen. Dat doen SUN-noodhulpbureaus in Nederland. Zij verlenen op jaarbasis 5 tot 6 miljoen euro aan noodhulp aan particulieren.

9. Jeugdeducatiefonds

Leerlingen in arme gezinnen doen het minder goed op school en dat ligt niet aan hun verstand, schrijft het Jeugdeducatiefonds op haar website. Daarom werkt het fonds samen met basisscholen, en dan met name scholen met veel kinderen met een achterstand. Mogelijke hulp via dit fonds is bijvoorbeeld geld voor schoolspullen of het meedoen aan activiteiten. Ook kan het fonds uitkomst bieden als een kind door geldgebrek thuis een leerachterstand oploopt. 

Het Jeugdeducatiefonds is bovendien betrokken bij het gratis schoolmaaltijdenproject dat eerder dit jaar werd uitgebreid. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de talenten en de intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn.

10. Stichting Kinderen van de Voedselbank

Stichting Kinderen van de Voedselbank is opgezet door een aantal vrijwilligers. Deze stichting zet zich in om de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland tegen te gaan, voor kinderen waarvan de ouders gebruik moeten maken van de voedselbank.

De stichting heeft als hoofdfocus ​​kledingpakketten. In die pakketten zitten nieuwe kleren, nieuwe schoenen en een aantal leuke, nieuwe cadeautjes. Deze kinderen krijgen vaak jarenlang alleen maar tweedehands kleding, het idee is dat zij dankzij zo’n kledingpakket ook eens kunnen pronken met nieuwe kleding. Voor kinderen op de basisschool zijn er ook verjaardagboxen, met ook spullen om uit te kunnen delen op school.

11. Stichting Babyspullen

Stichting Babyspullen wil de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen verminderen. Dagelijks komen er in Nederland 35 baby’s in armoede ter wereld. Daarom worden landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen ingezameld. Vervolgens worden daar babystartpakketten van samengesteld. Deze pakketten worden verstrekt via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. Jaarlijks gaat het om meer dan 5.000 startpakketten. Sociaal werkers kunnen via deze weg een pakket aanvragen voor een (aanstaand) jong gezin.

12. Stichting Armoedefonds

Deze stichting wil armoede heel breed aanpakken. Zo kun je aankloppen voor hulp als je de huur niet kunt betalen, is er een speciaal project om menstruatiearmoede tegen te gaan (geen tampons of maandverband kunnen betalen en daardoor niet naar school of werk kunnen). Het fonds richt zich ook op ouderen. Zoals de 69-jarige Nel. Na een echtscheiding jaren geleden vertrok haar ex-man naar het buitenland, en bleef zij in de schulden achter. Ze leeft van 55 euro per week. Dat is soms bikkelen, zeker omdat haar broze gezondheid haar kwetsbaar maakt. Haar kleinkinderen ziet ze de laatste jaren niet meer, omdat haar kinderen het te ingewikkeld vinden dat Nel zo’n klein budget heeft en de kleinkinderen geen cadeautjes kan geven. ‘Het is pijnlijk en heeft mij heel veel verdriet gedaan’, vertelt Nel. Nel is één van de ouderen die een Ik-Denk-Aan-Jou steunpakketje krijgt. 

Op de website wordt niet vermeld hoe je jouw cliënt zou kunnen aanmelden, dat komt omdat het fonds geen individuele steun geeft. Iedere vraag is heel specifiek en het Armoedefonds gelooft in de kracht van lokale organisaties die de persoonlijke situatie van het individu kennen en daar de hulp op afstemmen. Het Armoedefonds ondersteunt daarom alleen plaatselijke organisaties die zich bezighouden met directe armoedebestrijding. De website Hulpbijarmoede.nl brengt hulpzoekende en hulporganisaties samen. Vul je woonplaats in en krijg een overzicht van hulporganisaties in de buurt.

13. Linda Foundation

De Linda Foundation, een initiatief van Linda de Mol, zet zich in voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het fonds is bestemd voor (alleenstaande) ouders met kinderen die in financiële nood verkeren. De gezinnen komen in beeld dankzij de contacten van onder meer gemeenten, wijkteams, schuldhulpverleners, bewindvoerders, lokale vestigingen van Stichting Leergeld en de Voedselbank. De giften die het fonds inzamelt, worden aangewend voor de aanschaf van de cadeaukaarten, waarmee ouders cadeaus voor verjaardagen of een warme jas kunnen aanschaffen. De deelnemende bedrijven van de cadeaubonnen sponsoren de overigens ook: zij zetten meer geld op de cadeaukaarten dan de Linda Foundation overmaakt. Meer weten? Kijk hier voor meer informatie voor het aanmelden van een gezin.

14. Vincentiusvereniging

De Vincentiusvereniging biedt directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen. Dit kan gaan om hulp in de vorm van een financiële bijdrage of in goederen. Het gaat veelal om ondersteuning in acute nood. Denk hierbij aan het vervangen van een wasmachine of koelkast, een fiets, leefgeld in afwachting van een uitkering of onverwachte medische kosten. Ook verzorgt de Vincentiusvereniging onder meer vakantieweken voor minima. De Vincentiusvereniging heeft verspreid over het land lokale afdelingen.

15. Clothing4U

Clothing4u zet zich in voor mensen die in (stille) armoede leven door hen een set nieuwe kleding te geven. Deze stichting werkt landelijk en legt de hand op overtollige collecties, kleding met kleine productiefouten en niet-verwerkte retouren van groothandels en fabrikanten. Van deze kleding worden pakketten samengesteld voor gezinnen die onder de armoedegrens leven. De kledingpakketten worden samengesteld op basis van de maten en persoonlijke voorkeur van de ontvanger(s). Bewindvoerders, sociaal werkers, kerken en andere maatschappelijke organisaties die armoede brengen, kunnen onder anderen een beroep op Clothing4u doen. Let op: de kosten per kledingpakket bedragen wel 46 euro.

16. Vakantiebank

De Vakantiebank heeft als doel mensen met een inkomen rond bijstandsniveau een onbezorgde vakantieweek aan te bieden op een locatie in Nederland. Om even los te zijn van de thuissituatie en nieuwe energie op te doen. Gezinnen die daarvoor in aanmerking komen moeten voldoen aan verschillende voorwaarden. Zo de inkomsten op of onder bijstandsniveau of gezinnen die leefgeld via schuldhulpverlening/ bewindvoering ontvangen. Ook is een eis dat het gezin de afgelopen drie jaar niet op vakantie geweest is. Particulieren kunnen zich aanmelden, maar ook hulpverleners kunnen de Vakantiebank inschakelen voor hun cliënten. Wel is inschrijven/ aanmelden voor een vakantieweek in 2023 tijdelijk niet mogelijk, want ‘de vraag naar vakantieweken dreigt het aanbod te overstijgen’.

17. Kinder Cadeau 

Stichting Kinder Cadeau helpt kinderen om een mooie verjaardag te kunnen vieren. Kinder Cadeau verzorgt een pakket vol met spullen met alles voor een verjaardag. Denk onder meer aan cake, slagroom, limonade en chips. De missie is zoveel mogelijk kinderen te helpen en een lach op het gezicht van de kinderen te krijgen. Verder wordt op deze manier ook de ergste stress rond de verjaardagen voor ouders weggenomen. Ouders/Verzorgers die het niet breed hebben, kunnen zich – minimaal een week en maximaal een maand voor de kinderverjaardag – hier aanmelden. 

Mis je een fonds?

Dit overzicht van sociale fondsen in Nederland is niet compleet. Wil jij graag dat een ander landelijk fonds ook toegevoegd wordt aan deze lijst? Stuur dan een e-mail naar zorgenwelzijn@bsl.nl

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.