Home Nieuws

Nieuws

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Eén op vijf vrouwen slachtoffer van stalking: wat kun je doen?

Een 24-jarige Utrechtse studente werd onlangs dood in haar studentenhuis gevonden. Haar ex-vriend, waarvan bekend is dat hij haar stalkte, is inmiddels als verdachte opgepakt. Wat is stalking eigenlijk precies? En wat kun je als professional doen als één van je cliënten met stalking te maken krijgt?
Participatie

Experimenteren met de bijstand: hoe doen ze dat in Nijmegen?

Een aantal gemeenten in Nederland heeft toestemming gekregen om te experimenteren met de Participatiewet. Zo ook Nijmegen. De gemeenteraad gaf toestemming voor een proef met een ‘basisinkomen voor bijstandsgerechtigden’. Hoe gaat het nu met het experiment?
Wet- en regelgeving

Zorginstelling moet hulpverlener ondersteunen bij calamiteit

Wanneer een patiënt in de ggz ernstig letsel overhoudt of zelfs overlijdt tijdens de behandeling en de kwaliteit van zorg is in het geding, dan moet deze calamiteit worden gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Veel zorgverleners vrezen op dat moment voor juridische consequenties. Niet terecht, volgens prof. dr. Roland Friele.
Jeugdhulp

Het is lastig om over je eigen professionaliteit heen te kijken

Hoe kan de basiszorg voor jongeren met psychische klachten zó worden uitgevoerd dat de jongere en het gezin het beste worden geholpen? Tijdens de uitvoering van een proeftuin in Utrecht werd gezocht naar het antwoord. ‘Het is nog niet vanzelfsprekend om vanuit een integrale blik naar de jeugdige en het gezin te kijken.’
Wijkteam

Zorgtips voor bij warm weer

Het is, na een paar wat koelere dagen, weer warm in Nederland. En dat blijft nog wel even zo. Die warmte brengt risico's met zich mee voor kwetsbare mensen. Weet jij wat je moet doen?
Jeugdhulp

Vergroot het vertrouwen tussen jongeren en politie

Als jongeren vertrouwen hebben in instituties en professionals, kunnen ze zich beter binden aan de samenleving, voelen ze zich gehoord en gerespecteerd. Dat stelt onderzoeker Sahar Noor. Wat kun je doen als dit vertrouwen ontbreekt?

Uitgelicht door de redactie

Nieuw gespreksinstrument voor wijkteams
Nieuws

Wat telt: Nieuw gespreksinstrument voor wijkteams

Hoe kun je als wijkteam laten zien wat je bereikt? Hoe ga je makkelijk het gesprek aan met inwoners om in beeld te krijgen wat goed gaat en waar ondersteuningsvragen liggen? En hoe krijg je antwoord op deze vragen zonder dat je administratieve last verhoogt? Movisie ontwikkelde een instrument dat hier hulp bij biedt.
Meldcode is geen panacee tegen huiselijk geweld en kindermishandeling
Nieuws

Meldcode is geen panacee tegen huiselijk geweld en kindermishandeling’

‘We hebben nog geen bewezen effectieve methodieken die ingezet kunnen worden in gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld. Maar het gebrek aan methodieken is geen excuus voor het gebrek aan goede hulpverlening.'
‘Ervaringsverhalen vormen nog geen ervaringskennis’
Nieuws

Wilma Boevink: ‘Ervaringsverhalen vormen nog geen ervaringskennis’

‘Als je kijkt naar de stand van zaken van ervaringskennis, hebben we na de eerste hoos van ervaringsverhalen nog niet zoveel gedaan, nog niet zoveel gebracht.’ Dat stelde onderzoeker en ervaringsdeskundige Wilma Boevink op het Zorg+Welzijn congres ‘Inzet van ervaringsdeskundigheid.’

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Iedere maandag en donderdag het laatste nieuws in je mailbox

Veelbesproken thema's

Wmo

Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Als de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden mensen uitgesloten van voorzieningen.' Onder professionals is een levendige discussie over hoe ver zelfredzaamheid moet gaan.
Het wijkteam ligt onder de loep, niet in de laatste plaats omdat alle wijkteam-leden moeten samenwerken. Met iedereen.
Professionals in het sociaal domein hebben vaak een haat-liefde verhouding met regels en wetgeving. Regels beschermen de cliënt en ook de hulpverlener. Maar regels en wetgeving kunnen ook de professionele ruimte behoorlijk beperken.