Home Nieuws

Nieuws

Jeugdhulp

Investeer in wijkteam om de jeugdzorg te verlichten’

Jeugdzorg kampt met wachtlijsten, ook in de provincie Brabant. Uitbreiding van de ambulante jeugdhulp is nodig, zegt René Meuwissen van Jeugdbescherming Brabant, om de transformatie van de jeugdzorg af te maken. ‘Als je ergens in moet investeren, dan is het wel de menskracht en de expertise van de wijkteams.’
Arbeidsvoorwaarden

Juist omdat ons werk zo belangrijk is, moeten we verder professionaliseren’

Voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, is het belang van sterk sociaal werk groot. De nieuwe beroepscode en het competentieprofiel moeten hieraan gaan bijdragen.

Met 260 miljoen moet Rotterdam-Zuid toch leefbaarder worden

Vermindering van de werkloosheid, minder schoolachterstand, betere woningen en minder onveiligheid in de wijk. Het kabinet investeert in Rotterdam-Zuid 130 miljoen euro, de gemeenten en partners doen daar nog eens 130 miljoen bij. Met zoveel geld moet je toch iets kunnen in de wijk.
Transformatie

Sociaal werk lijmt en repareert zonder te kijken waarom iets niet werkt’

Om écht iets te veranderen, moeten we niet kijken naar individuele problemen, maar naar de structuur die erachter ligt. Dat stelde Margot Scholte tijdens haar Marie Kamphuis Lezing op de Dag van de Sociaal Werker.
Armoede en Schuldhulpverlening

Armoedebestrijding? ‘De systeemwereld is nog te veel gebouwd op snelle oplossingen’

In de ggz en de verslavingszorg werken al langer opgeleide ervaringsdeskundigen. In armoede en sociale uitsluiting heeft die trend zich pas recent ingezet. 'In de traditionele armoedebestrijding is er geen aandacht voor de emotionele gevolgen van armoede en voor wat sociale uitsluiting met iemand doet. Simpelweg omdat de meeste mensen die in de hulp- en dienstverlening werken niet weten hoe dat voelt. Ervaringsdeskundigen juist wel.’
Arbeidsvoorwaarden

Sjef van der Klein is Sociaal Werker van het Jaar 2018

Sjef is vanaf vandaag een jaar lang dé ambassadeur van het sociaal werk. 'Ik voel me vereerd en heb er ook heel veel zin in. Ontzettend leuk om jullie te vertellen over mijn werk. Ik ga los!’

Uitgelicht door de redactie

Nieuws

Zorgsector verzuimt politie te ondersteunen in aanpak verwarde personen’

Het aantal meldingen over incidenten met verwarde personen blijft stijgen. Maar wat zegt dit? Bauke Koekkoek: ‘We maken ons met elkaar heel veel zorgen en organiseren van alles rondom een probleem waarvan we eigenlijk nog steeds niet weten hoe groot of hoe ernstig het precies is en vooral hoe het echt in elkaar zit.'
Nieuws

Andries Baart: ‘Een verstandige professional is meer dan gehoorzaam’

Na 25 jaar neemt Andries Baart afscheid van de Stichting Presentie. Baart: 'Presentie kijkt anders naar mensen en hun problemen, richt het werk anders in, legt de accenten anders in professionaliteit, leiding geven en kwaliteit bewaken en dat blijkt meer dan welkom.’
Nieuws

Jongerenwerk wordt nog steeds onderschat’

In potentie kan het huidige jongerenwerk in Nederland 45 miljoen euro besparen op eerstelijnszorgkosten en basis ggz. Dat blijkt uit onderzoek van Participe Advies in opdracht van het ministerie van VWS. Projectleider Else Leih: ‘We moeten niet bezuinigen op jongerenwerk.’

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Iedere maandag en donderdag het laatste nieuws in je mailbox

Veelbesproken thema's

Wmo

Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Als de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden mensen uitgesloten van voorzieningen.' Onder professionals is een levendige discussie over hoe ver zelfredzaamheid moet gaan.
Het wijkteam ligt onder de loep, niet in de laatste plaats omdat alle wijkteam-leden moeten samenwerken. Met iedereen.
Professionals in het sociaal domein hebben vaak een haat-liefde verhouding met regels en wetgeving. Regels beschermen de cliënt en ook de hulpverlener. Maar regels en wetgeving kunnen ook de professionele ruimte behoorlijk beperken.