Home Nieuws

Nieuws

Wmo

Rekenkamer: Voorbeeldprojecten helpen dakloze beter en sneller

Een aanzienlijke deel van de dak- en thuislozen in de vier grote steden krijgen niet de begeleiding die ze nodig hebben. Gevolg is wachtlijsten, terugval en pappen en nathouden. Dat concluderen de rekenkamers van de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Maar ook: gemeenten zijn goede initiatieven gestart.
Jeugdhulp

Je hebt als hulpverlener pas de regie als je niet zelf de trekker bent

In eerste instantie werd de JIMaanpak vooral gebruikt in een therapeutische context. Inmiddels wordt de JIM steeds vaker ingezet in het meer preventieve traject, bijvoorbeeld door wijkteams en jongerencoaches.
Wijkteam

Hans Boutellier: ‘Het wijkteam werkt als een jazzband’

Wat zijn de principes van een goed werkend wijkteam in de nieuwe sociale context van nu? Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut, op het Congres Wijkteam onder de loep: ‘Sociaal professionals werken in georganiseerde vrijheid.’
Zelfredzaamheid

Afhankelijkheid hoort bij de dagelijkse realiteit

Zelfredzaamheid en eigen regie zijn tegenwoordig vaak leidend, ook in de zorg voor mensen met een beperking. Betekent dit dan dat afhankelijkheid een probleem is en zelfstandigheid de oplossing? Nee, concluderen onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek.
Wijkteam

Evelien Tonkens: ‘Inzet sociaal netwerk is niet altijd een goed idee’

Het sociaal netwerk van de cliënt inzetten bij de hulp is een leidraad in het sociaal werk. Dat kan heel goed werken, maar het kan een cliënt ook beschadigen, betoogde hoogleraar Evelien Tonkens op het congres Zorg+Welzijn congres Het wijkteam onder de loep. ‘Soms ontbreekt er gewoon een netwerk en wordt de cliënt de schuldige.’
Wet- en regelgeving

Helpdesk AVG in Zorg en Welzijn van start

Op 25 mei gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG in. Dat heeft voor de omgang met privacy van cliënten én personeel in organisaties in het sociaal domein ook gevolgen. Een helpdesk voor vragen en informatie over de AVG is van start gegaan.

Uitgelicht door de redactie

Nieuw gespreksinstrument voor wijkteams
Nieuws

Wat telt: Nieuw gespreksinstrument voor wijkteams

Hoe kun je als wijkteam laten zien wat je bereikt? Hoe ga je makkelijk het gesprek aan met inwoners om in beeld te krijgen wat goed gaat en waar ondersteuningsvragen liggen? En hoe krijg je antwoord op deze vragen zonder dat je administratieve last verhoogt? Movisie ontwikkelde een instrument dat hier hulp bij biedt.
Meldcode is geen panacee tegen huiselijk geweld en kindermishandeling
Nieuws

Meldcode is geen panacee tegen huiselijk geweld en kindermishandeling’

‘We hebben nog geen bewezen effectieve methodieken die ingezet kunnen worden in gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld. Maar het gebrek aan methodieken is geen excuus voor het gebrek aan goede hulpverlening.'
‘Ervaringsverhalen vormen nog geen ervaringskennis’
Nieuws

Wilma Boevink: ‘Ervaringsverhalen vormen nog geen ervaringskennis’

‘Als je kijkt naar de stand van zaken van ervaringskennis, hebben we na de eerste hoos van ervaringsverhalen nog niet zoveel gedaan, nog niet zoveel gebracht.’ Dat stelde onderzoeker en ervaringsdeskundige Wilma Boevink op het Zorg+Welzijn congres ‘Inzet van ervaringsdeskundigheid.’

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Iedere maandag en donderdag het laatste nieuws in je mailbox

Veelbesproken thema's

Wmo

Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Als de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden mensen uitgesloten van voorzieningen.' Onder professionals is een levendige discussie over hoe ver zelfredzaamheid moet gaan.
Het wijkteam ligt onder de loep, niet in de laatste plaats omdat alle wijkteam-leden moeten samenwerken. Met iedereen.
Professionals in het sociaal domein hebben vaak een haat-liefde verhouding met regels en wetgeving. Regels beschermen de cliënt en ook de hulpverlener. Maar regels en wetgeving kunnen ook de professionele ruimte behoorlijk beperken.