Home Nieuws

Nieuws

Duidelijk zijn: Online discriminatie is niet acceptabel

Discriminatie online is een relatief nieuw verschijnsel in de digitale publieke ruimte. Omstanders denken vaak dat ze geen invloed hebben als ze er iets van zeggen. Dat is zeker niet het geval, zegt onderzoeker Hanneke Felten van Movisie. ‘Je moet duidelijk zijn over waar online gedrag over de grens gaat.’
Ervaringsdeskundig

Ervaringsdeskundige trekt niet direct een protocol uit de kast’

Suïcidale gedachten zijn moeilijk bespreekbaar. Er hangt een zweem van taboe, stigma en schaamte om het thema. Ervaringsdeskundigen kunnen een rol spelen om contact te maken met mensen die lijden onder suïcidegedachten. ‘Er is ruimte voor het eigen verhaal van cliënten.’
Participatie

Bij ‘De Lokatie’ produceren cliënten naar vermogen

Bij Kringloopbedrijf De Lokatie in Amsterdam werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sommigen hebben een psychiatrische achtergrond, anderen een verstandelijke beperking of zijn voormalige vluchtelingen. En er werken ‘normale’ vrijwilligers. ‘Wij kijken niet naar de beperkingen van onze medewerkers maar naar hun competenties.’
Wijkteam

Leeuwarden halveert budget voor wijkteams

Het nieuwe college van B en W in Leeuwarden halveert het budget van coöperatie Amaryllis, die de 8 wijkteams in de stad heeft opgezet. De stad kampt met een groot tekort op het budget voor Wmo en Jeugd. Directeur Henry de Boer voorziet versnippering is het sociaal domein. ‘Er moeten alternatieven komen in de wijk voor individuele voorzieningen.’
Huiselijk geweld

Er moet meer aandacht zijn voor jongensslachtoffers

WATCH Nederland wil dat er meer aandacht komt voor minderjarige jongens die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Niet alleen hebben de slachtoffers te maken met taboes, ook lijkt hun omgeving vaak niet in de gaten te hebben wat er speelt. ‘Aandacht voor het probleem is des te urgenter nu jongensprostitutie zich voor een groot heeft verplaatst van het publieke naar het online domein.’
Zelfredzaamheid

Dankzij persoonsvolgende zorg houden ouderen zelf regie

In Zuid-Limburg wordt geëxperimenteerd met persoonsvolgende zorg. De kern van het project? Ouderen passen zich niet aan aan de zorg, maar de zorg past zich aan aan de ouderen.

Over je depressie praat je niet

Ruim 800.000 mensen in Nederland lijden onder een depressie. Praten helpt, maar mensen vermijden het onderwerp omdat ze bang zijn de ander met depressieve gevoelens te kwetsen. De campagne “Hey! Het is oké” moet depressie bespreekbaar maken.
Jeugdhulp

Hoe kun jij je registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd?

Professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming kunnen zich vanaf 1 januari 2018 registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ. Aan welke eisen moeten de professionals voldoen voor registratie?
Dementie

Je moet genieten van dementie’

‘Iedereen is bang voor dementie, voor de ziekte zelf, voor het krijgen van demente ouders. Maar ik heb nooit meer van de aanwezigheid van mijn moeder kunnen genieten dan nu, nu ze dementie heeft. Ze laat me een nieuwe wereld zien die een combinatie is van de wereld van nu en die van het verleden.’ Aldus Kader Abdolah.
Wijkteam

Nieuwe beroepsvereniging voor wijkverpleegkundigen

De start van het nieuwe jaar is ook de start van een nieuwe beroepsvereniging Voor De Wijk, Nederlandse Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen. Jos de Blok: ‘Het is een mooie tijd voor de wijkverpleging maar we moeten de vaart er wel in houden! Daar gaat ‘voor de wijk’ een bijdrage aan leveren.’

Uitgelicht door de redactie

Nieuws

Over zingeving wordt niet vaak gesproken aan de keukentafel

Een cliënt zit vast met fysieke problemen die flink ingrijpen op zijn leven en besluit aan te kloppen voor hulp bij de gemeente. Aan de keukentafel wordt de zorgvraag besproken, alleen niet de zingeving in het leven van de cliënt. Dat beeld komt Vicky Hölsgens tegen in haar onderzoek.
Nieuws

Nieuw concept eigen kracht verbetert samenwerking

Het begrip “eigen kracht” is vaak niet eenduidig gedefinieerd en dat maakt het werken aan eigen kracht moeilijk. Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelden een ‘richtinggevend concept’ voor het begrip.
Nieuws

Mensen haken af dankzij participatie-samenleving

‘Als we met elkaar willen dat de participatiemaatschappij de werkelijkheid is, en dat lijkt zo te zijn, moeten we ook rekening houden met de mensen die daarvoor willen bedanken.’ Dat zegt bijzonder hoogleraar Margo Trappenburg.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Iedere maandag en donderdag het laatste nieuws in je mailbox

Veelbesproken thema's

Wmo

Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Als de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden mensen uitgesloten van voorzieningen.' Onder professionals is een levendige discussie over hoe ver zelfredzaamheid moet gaan.
Het wijkteam ligt onder de loep, niet in de laatste plaats omdat alle wijkteam-leden moeten samenwerken. Met iedereen.
Professionals in het sociaal domein hebben vaak een haat-liefde verhouding met regels en wetgeving. Regels beschermen de cliënt en ook de hulpverlener. Maar regels en wetgeving kunnen ook de professionele ruimte behoorlijk beperken.