Home Nieuws

Nieuws

Jeugdhulp

Raad Kinderbescherming moet beter informeren en onderbouwen

Bijna de helft van de klachten van cliënten bij de Raad voor de Kinderbescherming gaan over de inhoud van het raadsonderzoek en over de onderbouwing van de maatregelen die de Raad neemt. Dat blijkt uit de “Klachtenanalyse van de Raad voor de Kinderbescherming” over 2017.
Dagbesteding

Zeventig procent van mijn cliënten met verstandelijke beperking is misbruikt’

Mensen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid lopen meer kans op het ontwikkelen van psychische klachten. Bestaande therapieën sluiten doorgaans niet aan bij deze groep. Psycholoog Janny Beernink ontwikkelde een nieuwe methode, gebaseerd op hun eigen unieke levensverhalen.
Wijkteam

Wijkteam moet meldpunt krijgen voor ernstige psychische problemen’

Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders willen meer deskundige professionals in de wijk die signalen oppakken van mensen met complexe psychische aandoeningen. Dat blijkt uit een onderzoek van Nivel Verpleging & Verzorging. ‘Een kwart wil graag een meldpunt in de wijk.’
Wmo

Vier van de vijf cliënten is dik tevreden over de Wmo in Groningen

Het contact met de gemeente is goed, de kwaliteit van de ondersteuning ook en de hulpverleners krijgen een dikke voldoende. In 13 gemeenten heeft het sociaal Planbureau Groningen onderzoek gedaan naar de ervaringen van de cliënten met de Wmo. De tevredenheid is hoog.
Participatie

Weg met de werkloosheidsuitkering

Schaf de werkloosheidsuitkering af. Daarvoor pleiten Peter Brouwer, Jos Verhoeven en Ton Wilthagen. ‘De economie trekt aan en dat is goed nieuws. Maar er blijft altijd een substantiële groep mensen die het niet lukt een baan te vinden en daardoor jarenlang afhankelijk zijn van een uitkering.’ Dat moet nu maar eens afgelopen zijn.
Verwarde personen

Nieuwe behandeling nodig bij één op drie chronische ggz-patiënten

Veel langdurige psychiatrische patiënten zouden ge-herdiagnosticeerd moeten worden. Omdat de oorspronkelijke diagnose niet meer klopt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Gelderse zorgaanbieder GGNet.
Verslaving

Steeds meer vraag naar verslavingszorg

Het gat tussen de vraag naar verslavingszorg en het aantal verslavingsartsen wordt de komende jaren steeds groter. Zo blijkt uit onderzoek van Nivel. Wat nu te doen? In elk geval meer verslavingsartsen opleiden. ‘Maar ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Er ligt dus ook een taak in de preventie.’
Jeugdhulp

Soms kan de blauwe pet meer motiveren dan de zoveelste hulpverlener’

Ondanks dat we weten dat de problemen van multiprobleemgezinnen in samenhang met elkaar aangepakt moeten worden, blijkt het in de praktijk lastig écht integraal te werken. ‘In de samenwerking tussen sociaal domein en veiligheid en justitie is veel meer mogelijk dan hulpverleners vaak denken.’
Wijkteam

Nieuw platform voor professionals helpt versnippering van kennis voorkomen

Er zijn talloze websites, platformen en kennisbanken gebouwd met daarop veel en goede informatie over vraagstukken in het sociaal domein. 'Ondanks dat blijkt dat het voor professionals vaak lastig is om snel antwoord te vinden op vragen.' Een nieuw platform biedt hulp.
Wijkteam

Onacceptabel dat thuiszorgorganisaties ongeschoold personeel inzetten

De Consumentenbond concludeert na eigen onderzoek dat 'de kwaliteit en veiligheid van de thuiszorg alarmerend is'. Maar hoe slecht gaat het echt in de thuiszorg? ‘De analyse van de Consumentenbond moet iets genuanceerd worden. Desalniettemin is het wel zorgwekkend.’

Uitgelicht door de redactie

De basisbaan: ‘Gesubsidieerd werk nieuwe stijl’
Nieuws

De basisbaan: ‘Gesubsidieerd werk nieuwe stijl’

De gemeente Groningen onderzocht of de realisatie van basisbanen haalbaar is. Wethouder Van der Schaaf: ‘Het is haalbaar maar werkt alleen als je er structureel geld voor vrijmaakt. Draai je het na twee jaar terug, moet je mensen hun werk en inkomen weer afnemen en belanden ze van de regen in de drup.’
Eén op vijf vrouwen slachtoffer van stalking: wat kun je doen?
Nieuws

Eén op vijf vrouwen slachtoffer van stalking: wat kun je doen?

Een 24-jarige Utrechtse studente werd onlangs dood in haar studentenhuis gevonden. Haar ex-vriend, waarvan bekend is dat hij haar stalkte, is inmiddels als verdachte opgepakt. Wat is stalking eigenlijk precies? En wat kun je als professional doen als één van je cliënten met stalking te maken krijgt?
zorgtips bij warm weer
Nieuws

Zorgtips voor bij warm weer

Het is weer warm in Nederland. En dat blijft nog wel even zo. Die warmte brengt risico's met zich mee voor kwetsbare mensen. Weet jij wat je moet doen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Iedere maandag en donderdag het laatste nieuws in je mailbox

Veelbesproken thema's

LVB

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormen in het sociaal domein één van de meest kwetsbare groepen. Het wordt voor hen alsmaar lastiger om zelfstandig te functioneren in onze steeds complexere samenleving. Hoe kun je hen als professional ondersteunen?

Wmo

Vanaf 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Als de overheid vasthoudt aan zelfredzaamheid als norm, worden mensen uitgesloten van voorzieningen.' Onder professionals is een levendige discussie over hoe ver zelfredzaamheid moet gaan.