Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Nieuw platform voor professionals helpt versnippering van kennis voorkomen

‘Er zijn tal van goede websites, platformen en kennisbanken gebouwd met daarop veel en goede informatie over vraagstukken in het sociaal domein. Ondanks dat blijkt dat het voor professionals vaak lastig is om snel antwoord te vinden op vragen.’ Dat zegt Valentijn van Esch. Om daar verandering in te brengen, richtte hij een nieuw, onafhankelijk platform op waar professionals die betrokken zijn bij het sociaal domein elkaar kunnen vinden, kennis kunnen delen, elkaar vragen kunnen stellen en kunnen netwerken.
Nieuw platform voor professionals helpt versnippering van kennis voorkomen
Foto: AdobeStock

Resultaat is www.1sociaaldomein.nl. Het doel? Van Esch: ‘Een sterker sociaal domein.’ Valentijn van Esch is directeur van Yard Internet, een bedrijf dat de afgelopen jaren verschillende platforms heeft gebouwd voor grote partijen in de sector zorg en welzijn zoals een platform voor de leden van Sociaal Werk Nederland, een platform voor de achterban van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en voor GGD GHOR. Van Esch: ‘Het idee voor 1Sociaaldomein.nl is ontstaan door talloze gesprekken en brainstorms met professionals uit het veld. Niet alleen uitvoerende professionals, maar ook beleidsmakers, leidinggevenden, onderzoekers en adviseurs. Uit die gesprekken bleek dat er behoefte is aan verbinding, het kunnen delen van goede voorbeelden en gerichte antwoorden op uiteenlopende vragen.’

Kennis is versnipperd

Maar die mogelijkheden bieden bestaande platforms, zoals bijvoorbeeld de platforms voor Sociaal Werk Nederland en NJi, die door het bedrijf van Van Esch zelf werden gebouwd, toch ook? ‘Zeker, maar omdat nu vrijwel iedere organisatie een eigen platform heeft, blijft de beschikbare kennis versnipperd. Bovendien worden vragen vaak vanuit één invalshoek beantwoord omdat de deelnemers op deze platformen in dezelfde branche of sector werken. Kijkend naar dergelijke platforms, heb ik er in de afgelopen jaren meer zien mislukken dan zien slagen.’ Van Esch stelt verder dat het ook zeker niet de bedoeling is dat 1Sociaaldomein.nl gaat concurreren met de goede platforms die er al zijn. ‘We mikken er op dat 1Sociaaldomein.nl een centrale plek wordt, zoals bijvoorbeeld LinkedIn of Twitter, die voor iedereen gratis te gebruiken is om te sparren, te netwerken en kennis te delen en vanaf waar kan worden doorverwezen naar andere bestaande platforms, websites en kennisbanken.’

Vraag en antwoord bij elkaar brengen

Het door Van Esch opgerichte platform is in essentie bedoeld om vraag en antwoord bij elkaar te brengen. Gebruikers van het platform kunnen gratis een profiel aanmaken en daarbij aangeven wat hun expertise is. Wanneer iemand een vraag stelt op het platform, kan diegene aanvinken onder welke categorie de vraag valt. Bijvoorbeeld Armoede & Schulden, Wet- en regelgeving of Wijkgericht werken. Als de vraag wordt ingediend, stuurt het systeem deze automatisch naar iedere geregistreerde gebruiker die de betreffende categorie als zijn expertise heeft aangevinkt.

Channels

Een volgende stap, en dat is ook meteen het verdienmodel, wordt de verhuur van channels. ‘Het platform moet gratis blijven voor professionals. Te allen tijde. Tevens zal het platform nimmer worden bekostigd door inkomsten uit advertentiedoeleinden, noch verdienen wij aan de data. Wij geloven in een heel ander toekomstmodel. Op 1Sociaaldomein.nl kunnen organisaties een channel huren. Dat channel kan bijvoorbeeld gebruikt worden om samenwerking tussen regionale partijen te verbeteren, casuïstiek te bespreken, besloten discussies te voeren of documenten met elkaar te delen. Op dit moment wordt er in het sociaal domein absurd veel geld uitgegeven aan platforms en communities die uiteindelijk weer doodbloeden. Een channel huren kan voor een fractie van het bedrag dat nu wordt uitgegeven aan een duur extranet of platform. Inmiddels zijn al veel partijen geïnteresseerd in het afnemen van een channel.’

Het sociaal werk is continu in beweging. En dat vraagt veel van professionals. De Cao App Sociaal Werk helpt hen hierbij met tools als een Loopbaantest, een Energiemeter om vitaal te blijven, Goed gesprekvragen om een ontwikkelgesprek vorm te geven en (reken)tools voor de inzet van het Individueel Keuzebudget (IKB) en Loopbaanbudget. Lees meer >>

Massa maken

Als Van Esch stelt dat hij de afgelopen tijd meer platforms heeft zien mislukken dan zien slagen, waarom denkt hij dan dat 1Sociaaldomein.nl wel succesvol zal worden? ‘In wezen proberen we wel iets ingewikkelds te doen. Ik denk dat het heel moeilijk is een platform te ontwikkelen dat, blijvend, gebruikt gaat worden.’ In eerste instantie zet Van Esch daarom in op het maken van massa door zich vooral te richten op het vraag-antwoord gedeelte van het platform. ‘Ik hoop dat als er vervolgens channels ontstaan, de organisaties met een channel ook meteen aanjager worden en hun medewerkers stimuleren actief te worden op het channel. Dat draagt dan weer bij aan de interactiviteit van het platform.’

Verantwoordelijk om elkaar te helpen

Er lijkt in elk geval behoefte aan het platform te zijn. In mei ging het van start en er zijn inmiddels bijna zeshonderd geregistreerde gebruikers. Veertig procent van deze gebruikers is uitvoerend professional, dertig procent beleidsmedewerker, twintig procent heeft een coördinerende functie en tien procent werkt bij een kennisinstituut. ‘Verder worden vragen doorgaans binnen vier uur beantwoord. Opmerkelijk is dat op iedere vraag binnen 24 uur vier tot acht antwoorden binnenkomen. Blijkbaar zien de gebruikers het dus als hun verantwoordelijkheid elkaar te helpen.’ Het aantal gebruikers neemt iedere dag met tien tot vijftien mensen toe. Ook vanuit een ministerie is inmiddels belangstelling getoond om het platform te gaan gebruiken om belangrijke informatie te delen met professionals die hebben aangegeven interesse in dat onderwerp te hebben.

Toekomst

Hoe de toekomst er voor het platform verder uitziet? ‘Daar hebben we heel veel ideeën over. Zo wordt het voor organisaties steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden. Daar kunnen wij in de toekomst, bijvoorbeeld via een vacaturebank, misschien ook een rol in gaan spelen. Maar eerst moeten we groter worden en dat lijkt te gaan lukken. Als een olievlek spreiden we ons uit.’

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.