Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

MOgroep: mooie woorden, weinig geld

Mooie woorden, maar weinig geld. Die conclusie trekt Henk Luchtmeijer, directeur van de Maatschappelijk Ondernemers Groep, na het doornemen van de Rijksbegroting. De MOgroep is blij met de aandacht voor het preventieve jeugdbeleid, de invoering van de Wmo en het stimuleren van de brede scholen. Maar waar blijven de bijbehorende bedragen?
MOgroep: mooie woorden


portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1channel/20105/portlet_tsge_dossiers1_1id/65003/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html”

target=_blank>De Troonrede.
Ja, die vond Henk Luchtmeijer zeker mooi. ‘Ik

ben er trots op dat onze koningin drie keer het verantwoordelijkheidsgebied van

de MOgroep

heeft

genoemd: Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en

Kinderopvang.’ En het gevoerde beleid van de afgelopen jaren kan ook zeker zijn

goedkeuring wegdragen. Als rapportcijfer geeft hij op het gebied van welzijn,

jeugdhulpverlening en kinderopvang ‘drie keer ruim een voldoende.’

‘De
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/50801/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html”

target=_blank>Wmo
wordt ingevoerd, de kinderopvang wordt betaalbaar en jeugdzorg kan

met extra geld de wachtlijsten aanpakken, wordt toegankelijker en er liggen

afspraken over de werkwijze gezinsvoogden.’

Ook de begroting voor de komende periode krijgt goede cijfers van

Luchtmeijer. ‘Twee keer ruim voldoende en een voldoende voor Welzijn &

Maatschappelijke Dienstverlening. De begroting is helder over de jeugdzorg en de

kinderopvang. Voor de branche Welzijn is meer verdieping nodig, vooral wat

betreft het preventieve verhaal.

Wat dat betreft vindt de MOgroep dat er een Deltamodel moet komen

voor het jeugdbeleid. Veel preventie gericht op jongeren die feitelijk nog geen

problemen hebben. Biedt de huidige begroting daar voldoende ruimte

voor?
‘Nee, de begroting biedt hier te weinig ruimte voor. Er wordt een voorzichtig

begin gemaakt met centra voor jeugd en gezin in de zeven grote steden, terwijl

veel meer gemeenten en welzijnsondernemingen in de startblokken staan om er mee

aan de slag te gaan. De ministeries van VROM en BZK hebben het wel over de

ook van buurten, maar ook hier geen echte investeringen in bijvoorbeeld het

jongerenwerk of goede projecten zoals kamers met kansen. Er zijn goede

voorbeelden uit de praktijk die aantonen dat welzijnsactiviteiten dure zorg

voorkomen.’

‘We zijn wel blij met de maatschappelijke stages die het ministerie van OCW

wil gaan uitzetten. Welzijnsondernemingen kunnen dit met het onderwijs

oppakken.’

In de jeugdzorg waarschuwt de MOgroep voor een op incidenten

gebaseerd beleid, dat tot een verlammende beleidsinfarct kan leiden. Is het

beleid van de afgelopen jaren teveel op incidenten gebaseerd geweest?

‘De MOgroep is inderdaad van mening dat in de Jeugdzorg teveel op incidenten

wordt gestuurd. De term “Savanna-effect” dat door beleidsmakers en politici

wordt gehanteerd, is hier een voorbeeld van. Incidenten, hoe triest ook, zouden

niet mogen leiden tot incidentenpolitiek.’

‘Het is deze incidentenpolitiek die geleid heeft tot de overdaad aan

Brigades, Operaties, Gideonsbendes en een wildgroei aan wet- en regelgeving. De

Jeugdzorg werkt hard aan ingezette verbeteringen. Ingezette trajecten als

Deltaplan Gezinsvoogdij, Beter Beschermd, Jeugd Terecht, en OCB (Verbetering

Indicatiestelling Bureau Jeugdzorg) verdienen de ruimte om snel te kunnen worden

uitgewerkt en ingevoerd.’

De MOgroep stelt dat er bij de invoering van de Wmo zorgvuldig gekeken moet

worden naar welke welzijnsproducten zich wel en niet lenen voor aanbesteden. Dit

om te voorkomen dat kennis en kapitaal worden vernietigd en personeel onnodig

van de ene naar de andere organisatie wordt doorgeschoven.

De MOgroep is toch pleitbezorger van meer marktwerking in de sector?

Dan is dit er toch een logisch gevolg van?
‘Marktwerking is op zich prima en ook onder de Wmo kan je sommige

activiteiten prima aanbesteden; bijvoorbeeld cursussen en trainingen. Maar

marktwerking is geen doel op zich. Het gaat om de doelen die bereikt moeten

worden in de Wmo: zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, sociale

samenhang, maatschappelijke inzet. Welzijn & Maatschappelijke

Dienstverlening speelt hierbij een belangrijke rol, juist vanwege in de wijk

opgebouwde contacten. Aanbieders die de aanbesteding ‘gewonnen’ hebben zijn dan

ook vaak genoodzaakt om het personeel, werkzaam in die wijk, over te nemen. En

dat dit niet zonder problemen verloopt leert de aanbesteding in de

Baarsjes.’

‘Een ander probleem is het opknippen van diensten die in

samenhang beter uitgevoerd kunnen worden. Ook wordt ketensamenwerking

bemoeilijkt. Verder zie ik dat het Wmo-domein, met organisaties die ook

subsidies of verzekeringsgeld krijgen, erg ondoorzichtig is met als gevolg

oneerlijke concurrentie.’

‘Ik ben niet tegen marktwerking in tegendeel, maar we

moeten wel weten wat we doen en weggooien. We willen eerst investeren, samen met

gemeenten, in goede modellen en in aanbesteding van dienstverlening in ketens.

Want aanbesteden is ook een zaak van de gemeenten. Ook zij moeten de nieuwe

manier van werken leren.’

Lees ook:


portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/64707/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html”

target=_blank>De Combinatie boos over verplichte overname jongerenwerkers


//14 SEP 2006

Voor meer gedetailleerde reacties van de MOgroep op de
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/54601/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html”

target=_blank>begrotingen
, zie de website van de
href=”http://www.mogroep.nl” target=_blank>Maatschappelijk Ondernemers

Groep
.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.