Jeugdbeleid magazine nr. 4, 2018

  In deze laatste editie van Jeugdbeleid ‘oude stijl’ stellen Jo Hermanns en Robert Vermeiren waarom, en hoe, de kwaliteit van jeugdteams beter moet, legt Harrie van Leeuwen uit of en waarom integrale jeugdhulp ‘alles ineen’ biedt en zet Germie van den Berg uiteen hoe praktijk, beleid en onderzoek bij elkaar kunnen komen.

  Integrale jeugdhulp biedt ‘alles ineen’. Maar wat dan precies?

  Bij de zorginkoop wordt van zorgaanbieders verwacht dat ze integrale zorg bieden. Het NJi definieert integrale zorg als passend en samenhangend. De roep om integrale zorg komt voort uit de kritiek op het versnipperde en onsamenhangende aanbod van de jeugdhulp. Het is wel nodig om de term integrale zorg onder de loep te leggen. Wat betekent dat precies, en is het wel nodig om altijd integrale zorg te bieden? In dit artikel wordt een integraal denkkader geschetst dat kan leiden tot een enkelvoudig of multifocaal aanbod.

  ‘Laat werelden van praktijk, beleid en onderzoek meer naar elkaar toe groeien’

  Interview met Germie van den Berg, programmaleider Effectiviteit en Integrale Jeugdhulp bij het Nederlands Jeugdinstituut én coördinator van de academische werkplaats Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA). Zij vertelt over het ontstaan van het NEJA, dat onderzoek opzet ten behoeve van praktijk en beleid. De gemeente Amsterdam geeft hiervoor jaarlijks een subsidie. Er wordt in vier programmalijnen onderzocht wat werkt in het jeugdstelsel in Amsterdam.

  Zakenregister Jeugdbeleid

  Hier vindt u het zakenregister Jeugdbeleid van de jaargangen 2007 tot en met 2018.

  ‘Professionele kwaliteit jeugdteams moet beter’

  Drie jaar nieuwe Jeugdwet. Die wet was hard nodig, zeggen Jo Hermanns en Robert Vermeiren. Maar de uitvoering in de praktijk blijkt zeer weerbarstig. ‘Jeugdteams moeten hun eigen mensen gaan opleiden.’

  Vooraf

  Achter de schermen zijn we er al een tijd mee bezig en nu is het bijna zover: het tijdschrift Jeugdbeleid gaat online! Nog steeds met dezelfde diepgravende en vertrouwde kwaliteitsartikelen, maar dan alles op één plek, met een archief aan reeds geplaatste artikelen en een handige zoekfunctie om snel bepaalde content op te zoeken. Omdat Jeugdbeleid verder gaat dan alleen het beleid rondom ondersteuning en ontwikkeling van kinderen en jongeren, hebben we ervoor gekozen om het tijdschrift een eigen plaats te geven op Zorg+Welzijn.nl. Dit is een online platform voor het gehele sociale domein waar thema’s, actualiteiten en dossiers betreffende het jeugddomein een aparte plaats zullen krijgen. U ontvangt dus vanaf januari 2019 geen papieren exemplaar meer van Jeugdbeleid. Wel krijgt u vanaf januari online toegang tot Jeugdbeleid en óók gratis online toegang tot alle premium content die op Zorg+Welzijn.nl staat.