Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Maatschappelijke stages: een update

Kenniscentra, ministeries en lokale organisaties werken hard aan de voorbereiding van de maatschappelijke stages, die vanaf 2011 verplicht zijn. Een factsheet, die een overzicht geeft van de recente ontwikkelingen rond de stages, is in de maak. Marleen Alblas, Adviseur Vrijwillige Inzet bij MOVISIE geeft een update.
Maatschappelijke stages: een update

Door Esther van Andel – De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (

OCW

) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (

VWS

) hebben in november 2007 het Plan van Aanpak voor de maatschappelijke stages gepresenteerd. Dit plan, met de titel ‘Samen leven kun je leren’, is eind januari 2008 besproken in de Tweede Kamer. In het plan zijn de taken voor gemeenten, scholen, begeleiders en leerlingen vastgelegd, evenals de verdeling van de gelden voor de maatschappelijke stages onder de gemeenten en scholen. (Foto: Marleen Alblas)

Convenanten
De afgelopen maanden zijn vele convenanten getekend met landelijke organisaties, zoals het Rode Kruis, Scouting, samenwerkende natuurorganisaties, Youth for Christ en koepelorganisatie Aedes.
‘Zij zullen de bij hen aangesloten organisaties motiveren om maatschappelijke stageplaatsen aan te bieden. Om alle leerlingen te kunnen plaatsen, zijn er jaarlijks zo’n 195.000 stageplaatsen nodig’, zegt Marleen Alblas van

MOVISIE

.

Informatiebijeenkomsten
Dit kennisinstituut schrijft in samenwerking met

Aedes

een handleiding waarin onder andere staat wat corporaties kunnen betekenen voor de stages en hoe de financiering rondom deze projecten is geregeld. Begin maart organiseren MOVISIE, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (

VNG

) en

CPS

(organisatie voor onderwijsontwikkeling en advies) ook een aantal bijeenkomsten om gemeenten te informeren over hun financiële regeling en de bijbehorende taken.

Stagemakelaar
Een van de gemeentelijke taken is de ontwikkeling en versterking van een stagemakelaar. Alblas: ‘Deze stagemakelaar heeft drie taken: geschikte stageplaatsen zoeken en creëren, organisaties ondersteunen en leerlingen matchen met organisaties. De lokale vrijwilligerscentrales kunnen de rol van stagemakelaar vervullen.’ In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning moet deze makelaar ook andere doelgroepen interesseren voor vrijwillige inzet, zoals allochtone vrouwen of ouderen.

Verdeling financiële middelen
Daarom is ook gekeken naar een goede manier om de middelen te verdelen. De beschikbare gelden voor gemeenten lopen op van 5 miljoen euro in 2008 naar 30 miljoen euro in 2011. ‘Jaarlijks worden de financiële middelen over de gemeenten verdeeld. De helft van het geld gaat naar gemeenten met één of meerdere middelbare scholen. De andere helft wordt verdeeld over de andere 443 gemeenten. Dat hangt af van het aantal inwoners per gemeente. Binnenkort ontvangen gemeenten dit geld, zodat zij aan de slag kunnen met de invulling van de maatschappelijke stages.’

Pilots
In april gaan een aantal pilotprojecten van start. Doel is te onderzoeken welke stagevormen goed werken, hoe de coördinatie het beste ingevuld kan worden en of de maatschappelijke stages de beroepsstages niet verdringen. ‘Partijen die hiermee op regionaal niveau aan de gang willen, kunnen hun verzoek indienen bij het ministerie van OCW. Binnenkort komen de criteria waar organisaties aan moeten voldoen bij deze pilots op de website

www.samenlevenkunjeleren.nl.’

Maatschappelijke stage
De maatschappelijke stage is vanaf 2011 verplicht voor alle scholieren (VMBO, HAVO en VWO), maar mag nu ook al worden ingevoerd. De verplichte stageduur in 2011 is 72 uur. Op dit moment mogen scholen zelf invulling geven aan het aantal stage-uren. De stages worden bij vrijwilligers- of maatschappelijke organisaties uitgevoerd. De organisatie van de maatschappelijke stages ligt bij het ministerie van OCW en VWS. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW is eindverantwoordelijk.

Helpdesk
De factsheet van MOVISIE wordt binnenkort gepubliceerd op de website,

www.samenlevenkunjeleren.nl

. Ook heeft het kennisinstituut een speciale helpdesk opgezet voor vragen over de maatschappelijke stage. Deze helpdesk is te bereiken op het telefoonnummer 030-7892112.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.