Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

Langer zelfstandig thuis wonen is niet goedkoper

Ouderen leven niet langer als ze thuis zorg ontvangen. De kosten voor de zorg thuis zijn ook niet per se lager dan de kosten voor intramurale zorg aan ouderen. Dat blijkt uit een studie van het RIVM, het CPB en de Erasmus Universiteit. Kan het overheidsbeleid voor langer thuis wonen nu in de ijskast?
Langer zelfstandig thuis wonen is niet goedkoper
Foto: AdobeStock

De laatste twintig jaar blijven ouderen, deels omdat ze dat zelf willen deels omdat de toegang tot intramurale zorg lastiger is geworden, langer thuis wonen. Onlangs maakte minister Hugo de Jonge bekend 340 miljoen euro uit te trekken voor het programma Langer Thuis. Een programma dat zelfstandig oud worden in de eigen omgeving beter mogelijk moet maken. Hoogleraar Jan Willem Duyvendak reageerde op de site van Zorg+Welzijn kritisch. Hij vraagt zich af of het wel wenselijk is om nóg meer mensen nóg langer thuis te laten wonen. Zijn opmerking wordt nu extra ondersteund door de studie van het RIVM, het CPB en de Erasmus Universiteit.

Thuis of intramuraal maakt nauwelijks uit

Het RIVM concludeert: ‘De studie toont aan dat voor een grote groep ouderen het qua sterfte en zorgkosten nauwelijks uitmaakt of ze een indicatie krijgen voor thuiszorg of intramurale zorg.’ Dit blijkt uit een analyse van indicaties voor intramurale zorg die tussen 2009 en 2013 zijn gesteld. Voor ongeveer vijftigduizend ouderen boven de 65 jaar die voor het eerst zo’n indicatie aanvroegen, is gekeken naar sterfte, zorgkosten en ziekenhuisgebruik.

Minder ziekenhuisopnamen

Ouderen die toegang krijgen tot de intramurale zorg, en hier ook gebruik van maken, hebben een lagere kans op ziekenhuisopnames dan ouderen die thuis blijven wonen. De ouderen uit het onderzoek die intramurale zorg krijgen, worden binnen een jaar na de indicatiestelling negen procent minder vaak opgenomen in het ziekenhuis. ‘Dit wijst mogelijk op positieve gezondheidseffecten van de verpleeghuiszorg, maar het is waarschijnlijker dat een deel van de ziekenhuiszorg wordt overgenomen door de zorginstelling.’


Programma om ouderen langer thuis te houden is ‘buitengewoon teleurstellend’

Door de obsessie met thuis wonen, komen andere zaken niet genoeg aan bod. Dat vindt hoogleraar jan Willem Duyvendak. ‘Er wordt maar weinig nagedacht over in welke condities het wenselijk is dat mensen thuis blijven en welke alternatieven er ontwikkeld moeten worden tussen thuis wonen en wonen in een zorginstelling.’ Lees dit PREMIUM artikel hier >>


Geen effect op sterfte

Op het sterftecijfer heeft toegang tot intramurale zorg geen effect. In het rapport is te lezen: ‘Ouderen met een indicatie voor verpleeghuiszorg overlijden even snel als vergelijkbare ouderen met een indicatie voor thuiszorg.’

Zorgkosten blijven gelijk

De totale zorgkosten van ouderen met een indicatie voor intramurale zorg zijn niet hoger dan die voor ouderen die thuiszorg ontvangen. ‘Ouderen met een indicatie voor intramurale zorg gebruiken in de volgende twee jaar weliswaar voor 12.450 euro meer aan intramurale zorg, maar daar staat tegenover dat ze 11.140 euro minder aan thuiszorg gebruiken en 1.420 euro minder aan curatieve zorg’, aldus de onderzoekers.

3 REACTIES

 1. Het probleem voor mij om hier thuis te blijven is de extreme moeilijkheid bij het invullen van de Zorgovereenkomst en Wizigingen en de formulieren Zorgbeschrijvingsformulieren.
  De SVB weigert de kleinste fouten, maar hun formulieren bieden geen diagnostische gegevens tijdens het indienen van de formulieren om deze fouten onmiddellijk te corrigeren om afwijzing te voorkomen.
  We weten dat de Nederlandse overheid begrijpt hoe formulieren ‘gebruiksvriendelijk’ kunnen worden gemaakt als het gaat om NL-belastingen, dus waarom zou u niet dezelfde gebruiksvriendelijke handleidingen gebruiken voor minder iteraties van vormen tussen de C.I.Z., SVB of Zorgkantoren.
  De bewuste hulp lijkt te verwachten dat chronisch zieken, gehandicapten en invaliden al deze vormen zelf invullen (ze mogen immers niet betaald worden).
  Sterker nog, er is weinig stimulans voor iemand om zich als vrijwillige hulp te willen aanbieden omdat het woord al snel rond gaat dat de indiening van C.I.Z. et al. is alsof ik door een mijnenveld van potentiële fouten loop.
  We hebben hier een serieuze en humane hervorming nodig in plaats van de reeks cynische, onvoorziene barrières die zijn ingesteld om het voor de meeste patiënten bijna onmogelijk te maken gebruik te maken van het huidige systeem.k zou 75 in Januari 2019 zijn en will thuis blijven.

  English version:
  The problem for me staying here is the extreme difficulty in filling out Zorgovereenkomst and Wizigingen as well as Zorgbeschrijvings forms.
  The SVB rejects the smallest errors yet their forms offer no diagnostics while filing in the forms as to how to immediately correct these errors to avoid rejection.
  We know that the Dutch government understands how to make forms ‘user friendly’ when it comes to NL Taxes, so why not employ the same kind of user friendly guides to allow for fewer iterations of forms between the C.I.Z., SVB, or Zorgkantoren.
  The bewuste hulp seems to expect the chronically ill, handicapped, and disabled to fill in all these forms themselves (after all they are not allowed to be paid).
  Indeed, there is little incentive for anyone to want to volunteer to be a bewuste hulp since the word soon goes around that the submission of C.I.Z. et al. is like walking through a minefield of potential errors.
  We need serious and humane reform here instead of the set of cynical, unforeseen barriers put in place to make it nearly impossible for most patients to make use of the current system.

 2. Lees alle reacties
 3. Niet alles moeten we in kosten verdisconteren. Iets wat nog niet in deze discussie naar voren is gekomen is de tegenstelling tussen autonomie (thuis wonen) en verbondenheid (met elkaar wonen). Thuis wonen geeft veel autonomie maar vaak ook veel eenzaamheid en daardoor weer afhankelijkheid van diegene die wel langs komt. De slappe wittebroodjes van de NS-spot van de 2 oude heren die uit het bejaardentehuis ‘ontsnappen’ naar Parijs gaan geven weer een beeld van weinig autonomie maar wel gezelligheid. Deze discussie zou minder gestuurd moeten worden door kosten maar meer door basisbehoeften van individuele ouderen.
  Peer van der Helm is lector aan de Hogeschool Leiden

  • Lees alle reacties
  • Ja, ik ben het volledig eens met deze opmerking. Voor mij om te moeten omgaan met roterende verpleegsters en verzorgers tart de essentie van menselijk bestaan ​​en gemeenschap.
   We zijn zo geplaagd door de Nederlandse regering die hun besluitvorming voor het WLz-PGB delegeert aan softwareprogramma’s die de kostprijs van alles en de menselijke waarde van niets kennen.

   English version:
   Yes, I fully agree with this comment. For me to have to deal with rotating nurses and caregivers defies the essence of humane existence and community.
   We are so plagued by the Dutch government delegating their decision making for the WLz-PGB to software programs that know the cost of everything and the humane value of nothing.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.