Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties5

Korting en eigen bijdrage jeugdzorg in 2015

De decentralisatie van de provinciale jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVG wordt versneld uitgevoerd. In 2015 moet de ‘transitie’ afgerond zijn. Alle jeugdzorggeld van de provincies moet naar de gemeenten. Ouders moeten een eigen bijdrage betalen als ze gebruik willen maken van jeugdzorg.
Korting en eigen bijdrage jeugdzorg in 2015

De jeugdzorg zal in 2015 in zijn geheel de verantwoordelijkheid zijn van de gemeenten. Inclusief het geld dat provincies uit hun eigen ‘provinciepot’ aan jeugdzorg uit hebben gegeven. Dat blijkt uit het Regeerakkoord en de financiële bijlage. Branchevereniging MOgroep Jeugdzorg is blij met de benadering van het nieuwe kabinet in wording. ‘Er is gekozen om verschillende vormen van zorg onder te brengen in één financieringssysteem en bij één bestuurslaag.’

Drempel
De MOgroep Jeugdzorg maakt zich wel ernstig zorgen over de voorgenomen efficiencykorting op de jeugdzorg – 80 miljoen oplopend tot 300 miljoen in de jaren na 2015 – en over de in te voeren eigen bijdrage voor ouders. Beiden zullen in 2015 ingevoerd worden. De branche vreest dat dit een drempel opwerpt voor ouders om hulp te zoeken bij opvoedingsproblemen. ‘MOgroep Jeugdzorg zal in haar lobby er alles aan doen om het kabinet tot andere gedachten te brengen en deze bezuinigingen ongedaan te maken.’

Besparing
De eigen bijdrage wordt ‘jeugdzorg breed’ ingevoerd. Bij uithuisplaatsing is die bijdrage gelijk aan de besparing in een gezin dat tijdelijk niet meer voor het kind zorgt. Concreet wordt uitgegaan van een eigen bijdrage van 3400 euro per kind per jaar. Daarnaast wordt er een eigen bijdrage ingevoerd voor (ouders van) jeugdigen die AWBZ zorg ontvangen. Ook voor extramurale jeugdzorgverlening wordt een eigen bijdrage ingevoerd.

Provinciebudget
Omdat gemeenten financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk worden voor de uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het Rijk, provincies, gemeenten, AWBZ en de ZvW valt, gaat ook de financiering naar gemeenten.  Volgens het akkoord gaan ook de 90 miljoen euro, die provincies vanuit hun eigen middelen inzetten voor jeugdzorg, naar de gemeenten. Dat zou een korting op het provinciebudget betekenen.

Maatwerk
Het nieuwe kabinet in wording wil door samenvoeging van de verschillende financieringsstromen en het anders vormgeven van het recht op zorg gemeenten in staat stellen maatwerk te leveren. ‘Het betreft hier niet alleen een efficiencykorting voor de (nu nog provinciale) jeugdzorg, maar ook de jeugd-GGZ en jeugd-LVG. Het totale budget dat in deze sectoren omging bedroeg in 2009 circa 3,4 miljard euro.’

Meer nieuws in uw inbox? Klik hier voor de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Voor meer achtergronden en opinies, neem hier een abonnement op Zorg + Welzijn Magazine.

Volg Zorg+Welzijn op Twitter

Bron: MOgroep/Foto: Stock.xchng

5 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. daar gaan we weer zeg dat de jeugdzorg nu goedt is maar de diverse gemeenten hebben volgens mij niet exspertiese in huis om met de
  goede kwalieteit van de jeugd zorg te waarborgen laat men eerst maar is de diverse kwaliefiecaaties behaalen.
  dit is o.a toch mijns inzien,s nodig.
  het kund wordt weer de dupe van dit gestengel,gestuntel.
  hoe zit het dan met clientenrechten wie verteegenwoordigd hen dan?

 3. De eigen bijdrage in de jeugdzorg is typisch voor het denken van het Ministerie van Financiën. Voor hen – en voor dit Kabinet – is alles in geld uit te drukken.
  Met die bril hebben ouders en “besparing” als een kind uit huis wordt geplaatst en heft de staat recht op die besparing. Dat het in bijna alle gevallen een hel traumatische stap is als een kind uit huis moet worden geplaatst, omdat het thuis niet meer te handhaven is, past niet in dat financiële denken. Dat zo’n “boete” op hulp in een noodsituatie er toe kan leiden dat de ellende thuis vel langer doorgaat dan nodig zou zijn telt voor deze rekenmeesters ook niet. En ook niet dat het vaak om gezinnen gaat die geen sterk netwerk hebben (en vaak een laag inkomen) waardoor zo’n stap nodig is.
  Voor Boris – de eerste die reageerde – is het simpel: falende opvoeders. De werkelijkheid is meestal veel complexer en schrijnender dan deze meneer zich blijkbaar kan voorstellen!
  Dat de huidige jeugdzorg versplinterd is, er veel schijven zijn die er over besluiten, dat de indicatiestelling en verslag-bureaucratie – onder de noemer van transparantie – veel werktijd kost en werkers geregeld klem zet, dat jongeren en hun ouders daardoor vaak niet voldoende kunnen worden geholpen: het is allemaal bekend. Ook dat het om zeer kwetsbaren in onze samenleving gaat.
  Dat de jeugdzorg beter moet worden georganiseerd en werkers weer meer vanuit hun professionaliteit kunnen werken zou mooi zijn. Maar dat vereist visie, kennis van de praktijk, mededogen met de problemen. Voor dit Kabinet en het Ministerie van Financiën is dat echter “slap gepraat”. Voor hen tellen alleen de Euro’s. Niet de kinderen en ouders die in vak zeer moeilijke omstandigheden de stap zetten om hulp te vragen. De eigen bijdrage moet als remgeld gaan dienen. Euro’s zijn blijkbaar belangrijker dan hulp.

 4. Het zal de hoogste tijd worden dat degenen die zich voortplanten ook een bijdrage gaan leveren aan de kosten van hun voortplanting.
  Veelal falende ‘opvoeders’ kosten de gemeenschap klauwen met geld, natuurlijk gevoed door een zichzelf in stand houdende jeugdzorg industrie.
  Het zou vervolgens mooi zijn als het bij toekomstige kandidaat- verwekkers eens goed tussen de oren zou komen te zitten dat er aan voortplanting gevolgen verbonden zitten die niet zo maar kunnen worden afgewenteld op de rest van de samenleving.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.