Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

Hanteren inkomensgrens Wmo mag niet

Gemeenten mogen binnen de Wmo geen inkomensgrens hanteren. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld. Naar schatting hanteren 25 van de 33 grote gemeenten in Nederland naast de eigenbijdrageregeling een vorm van inkomensgrens binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zij moeten dat beleid nu terugdraaien.
Hanteren inkomensgrens Wmo mag niet

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelde dat een gemeente in haar Wmo-verordening geen andere financiële voorwaarden mag opnemen dan de wettelijke eigenbijdrageregeling. De Raad deed deze uitspraak in een zaak over de besparingsbijdrage: een vast bedrag dat een gemeente eenmalig aan een Wmo-gebruiker vraagt omdat de Wmo-gebruiker aanschafkosten bespaart voor een gebruikelijke voorziening (bijvoorbeeld een fiets).

Scootmobiel
In de betreffende zaak ging het om een in bruikleen verstrekte scootmobiel. De gemeente vroeg de gebruiker hiervoor een besparingsbijdrage van 345 euro omdat de voorziening (deels) algemeen gebruikelijk zou zijn en daarom volgens de gemeente (deels) zelf moet worden betaald. De lagere rechter had hier al een stokje voor gestoken omdat de Wmo deze constructie niet kent. De CRvB bevestigde dit. Net als bij de Wet voorziening gehandicapten is de besparingsbijdrage bij de Wmo wettelijk niet toegestaan.

Verrassend

De uitspraak is volgens het Juridisch Steunpunt ‘niet heel verrassend’, maar geeft deze wel een belangrijk signaal af. Steeds meer gemeenten namen in hun Wmo-verordening naast de wettelijke eigen bijdrage ook andere financiële voorwaarden op. Eind 2011 hanteerden naar schatting 25 van de 33 grote gemeenten in Nederland een vorm van inkomensgrens binnen de Wmo.

Hulp in de huishouding
Zo nam de gemeente Maastricht begin 2011 in haar verordening een inkomenstoets vooraf op. Ook voor individuele voorzieningen. Mensen met een verzamelinkomen van minimaal 150 procent van de bijstand kwamen niet meer in aanmerking voor hulp binnen de Wmo, zoals een scootmobiel of hulp in de huishouding.

Eigen kracht
Maastricht moet het Wmo-beleid nu volledig terugdraaien. ‘We zijn volledig overvallen door deze uitspraak’, zei verantwoordelijk wethouder Mieke Damsma (D66, Welzijn) in dagblad De Limburger. ‘Dat wij onze “starre” grens van 150 procent van de bijstandsnorm niet vol zouden kunnen houden, lag wel in de lijn der verwachting. Maar dat we helemaal geen rekening mogen houden met iemands inkomen: nee. De zelfredzaamheid en eigen kracht waar ons Wmo-beleid van uitging worden zo ook om zeep geholpen.’

Kosten

Tweeduizend Maastrichtenaren wier aanvraag vorig jaar is afgewezen, ontvingen begin dit jaar de mededeling dat de gemeente hun situatie opnieuw gaat beoordelen. Dat zou volgens de wethouder structureel twee à vier miljoen euro per jaar kosten. Daar bovenop komen volgens Damsma nog de kosten voor de consulenten die opnieuw gesprekken gaan voeren en de terugwerkende kracht die gaat wellicht gaat gelden en de aanmelding van nieuwe cliënten die zich gaan melden. Zij vindt dat het Rijk daarom financieel moet bijspringen.

Bron: Zorg + Welzijn magazine/ANP-Photo

3 REACTIES

 1. ik wil graag dat mijn eigenbijdragen stop gezet word ik moed 69,70 per 4 weken betalen.en dat ze bij de wmo wisten dat het niet mocht daar begrijp ik niks van ze moeten toch beter naar de wet kijken dat moet ik ook.ps en ik wil graag het bedrag dat ik heb moeten betalen terug word gestort. J.de kroon

 2. Lees alle reacties
 3. Dat de gemeenten eigen bijdrage op al hun voorzieningen gaat toepassen is een noodzakelijk kwaad Immers de gemeenten krijgen steeds meer (ook AWBZ) taken op een hun bordje geschoven, zonder dat ze meer gelden krijgen, helaas een noodzaak.
  Geen keuze in ieder geval van het W MO-loket/consulenten, althans niet in Nijmegen.
  Echter dat sommige gemeenten de norm van 150 boven de bijstand hanteren (bijstand is 898,–euro voor een alleenstaande! Z oveel inkomen is dit echt niet!!) om geen gemeenelijke voorzieningen toe te kennen is echt een groot schandaal.
  Mensen te pakken die per toeval/omdat hen iets is overkomen, een beroep op deze voorzieningen moeten doen, afhankelijk hiervan zijn, leuk is anders. Dit is echt geen keuze van mensen.
  Wat wel een probleem is dat sommige mensen die een scootmobile hebben gekregen, deze niet (durven) gebruiken en niet teruggeven, gevolg nutteloos in de schuur blijft staan.

 4. Deze hele kwestie zal nog eens exploderen , hier is helemaal geen sprake meer over een wmo kanteling maar gewoon een oridinaire bezuiniging die op het bordje wordt geschoven door de oberheid naar de gemeente,s ,
  neem nou de gemeente arnhem in de gemeenteraad,s vergaderingen had men het al over in november over een doelstelling : zie Financieel effect

  BELEIDSWIJZIGINGEN
  VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012

  1 Hulp bij huishouden
  Hbh Aanscherping uren schoonmaaktijd Hulp bij huishouden (Hbh)
  HUIDIG BELEID
  Klanten met een Wmo-indicatie voor Hbh kunnen een keuze maken uit Hbh in natura via een thuiszorgaanbieder of een Persoonsgebonden budget (Pgb).
  Bij Hbh in natura wordt individuele dienstverlening ingezet. De huidige inkoop is in regionaal verband tot stand gekomen. Arnhem kent voor Hbh in natura een mixtarief van € 22,66 (uurtarief 2012) per uur voor zowel Hbh1 (schoonmaakwerkzaamheden) als voor Hbh2 (Hbh 1 + regie in het huishouden voeren). Het mixtarief is in de bestaande contracten met de thuiszorgaanbieders gebaseerd op 50% Hbh 1 (schoonmaakactiviteiten) en 50% Hbh 2 (schoonmaakactiviteiten met ondersteuning in het huishouden voeren). Bij Hbh in natura dienen de huishoudelijke hulpen van de gecontracteerde thuiszorgaanbieders ingevolge de wetswijziging Wmo 2010 in loondienst te zijn. Het vigerende contract met de thuiszorgaanbieders is verlengd tot 1 januari 2013.
  Arnhem kent een gedifferentieerd Pgb-tarief, nl.
  – een basistarief voor klanten met een indicatie tot 6,9 uur per week (uurtarief 2011: € 15);
  – een hoger tarief voor klanten met een indicatie vanaf 7 uur per week (uurtarief 2011: € 17,58).
  Bij de indicatie voor de benodigde schoonmaaktijd wordt zeer globaal rekening gehouden met de grootte van de woning en de gezinsgrootte.
  Maatschappelijk effect
  De klanttevredenheid en de klantbeleving over de Hbh wordt als voldoende ervaren.
  Het rapportcijfer uit het Klanttevredenheidsonderzoek in 2010 is 7,5 voor Hbh.
  Aantal klanten/aantal uren Hbh 2010 (afgerond)
  1. Aantal klanten en uren Hbh in natura: 3.400 klanten; 460.000 zorguren
  2. Aantal klanten en uren Pgb Hbh: – 650 klanten met laag uurtarief : 121.500 zorguren
  – 70 klanten met hoog uurtarief: 30.500 zorguren

  NIEUW BELEID
  Aanscherping benodigde aantal uren schoonmaaktijd Hbh
  1. Bij de indicatie wordt meer dan voorheen nagegaan wat de aanvrager nog zelf of met de hulp van de sociale omgeving kan (kantelingsprincipe). Ook zal meer dan voorheen onderzocht worden of lichte aanpassingen voor eigen rekening het probleem kunnen opheffen (bijv. het ophogen van een wasmachine en/of een droogrek/droogmachine op zithoogte etc.);
  2. De benodigde schoonmaaktijd wordt aangescherpt. Deze wordt meer dan voorheen afgestemd op de grootte van de woning. Hierbij wordt de relatie gelegd met de gegevens die de gemeente over de woningen in Arnhem heeft, zoals de grootte van de woning en het aantal woonlagen in een woning.
  Ook wordt de benodigde schoonmaaktijd meer dan voorheen afgestemd op het aantal personen in het huishouden. Bij het bepalen van de benodigde schoonmaaktijd is uitgegaan van de normering in de thuiszorg.
  De nieuwe normen voor de benodigde schoonmaaktijd worden vastgelegd in het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (bevoegdheid college).

  Maatschappelijk effect
  De nieuwe opzet voor het bepalen van de benodigde schoonmaaktijd zal gelden voor nieuwe klanten vanaf
  1-1-2012 en bij de herindicatie van bestaande Wmo-klanten in het eerste kwartaal van 2012. Bestaande Wmo-klanten kunnen bij een herindicatie Hbh te maken krijgen met aanscherping van de benodigde schoonmaaktijd (in positieve of negatieve zin). De herindicatie van het aantal benodigde uren Hbh gaat voor bestaande klanten drie maanden na de beschikkingsdatum in, waardoor er een overgangstermijn van 3 maanden ontstaat. Deze overgangsregeling is opgenomen in de nieuwe Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012.
  Financieel effect
  De verwachting is dat de aangescherpte schoonmaaktijd zal leiden tot een afname van ca 15% in de zorguren per jaar. De financiële besparing hangt af van het aantal zorguren (deze kunnen jaarlijks fluctueren) en het uurtarief (dit is bekend in 2012; vanaf 2013 is er sprake van een nieuwe aanbesteding). Ingeschatte bedragen zijn meegenomen in het financiële kader van DP 5.3 Wmo, individuele voorzieningen van het Meerjaren-programmabegroting 2012-2015. Deze bedragen worden nog niet vrijgegeven, omdat er in 2012 sprake is van een inkoop/aanbestedingstraject.
  er is dus al een kader opgeworpen om 15 % te bezuinigingen , als je de oude normering ziet hieronder :
  Tijdnormering hulp bij het huishouden
  De tijdnormering is indicatief. Er moet altijd worden gekeken naar de individuele situatie. Als er sprake is van een bijzondere situatie kan er van de tijdnormering worden afgeweken.
  Hulp bij het huishouden voor een alleenstaande (appartement)
  activiteiten Minuten Uren
  Boodschappen doen voor het dagelijks leven 60 per week 1u
  Broodmaaltijd bereiden 15 per keer 1u45
  Warme maaltijd bereiden * 30 per keer 3u30
  Licht huishoudelijk werk (kamers opruimen etc.) 60 per week 1u
  Zwaar huishoudelijk werk (huis schoonmaken,
  Stofzuigen, wc/badkamer reinigen etc.) voor een tweekamerflat
  120 per keer 2u
  Zwaar huishoudelijk werk (huis schoonmaken,
  Stofzuigen, wc/badkamer reinigen etc) voor een drie(of meer) kamerflat
  150 per keer 2u30
  De was doen (waaronder strijken, opvouwen etc.)
  60 per keer 1u
  Hulp bij het huishouden voor een alleenstaande (eengezinswoning)
  activiteiten Minuten Uren
  Boodschappen doen voor het dagelijks leven 60 per week 1u
  Broodmaaltijd bereiden 15 per keer 1u45
  Warme maaltijd bereiden * 30 per keer 3u30
  Licht huishoudelijk werk (kamers opruimen etc) 60 per week 1u
  Zwaar huishoudelijk werk (huis schoonmaken,
  Stofzuigen, wc/badkamer reinigen etc.)
  180 per keer 3u
  De was doen (waaronder strijken, opvouwen etc.)
  60 per keer 1u
  Hulp bij het huishouden voor een twee/meerpersoonshuishouden
  (woonsituatie niet van belang)
  activiteiten Minuten Uren
  Boodschappen doen voor het dagelijks leven 60 per week 1u
  Broodmaaltijd bereiden 15 per keer 1u45
  Warme maaltijd bereiden * 30 per keer 3u30
  Licht huishoudelijk werk (kamers opruimen etc) 90 per week 1u30
  Zwaar huishoudelijk werk (huis schoonmaken,
  Stofzuigen, wc/badkamer reinigen etc)
  180 per keer 3u
  De was doen (waaronder strijken, opvouwen etc.)
  90 per keer 1u30
  Hulp bij het huishouden voor overige activiteiten voor alleenstaanden/
  twee- of meerpersoonsleefeenheden
  activiteiten Minuten Uren
  Kinderen < 12 jaar helpen met zelfverzorging 30 p keer 3u30 Kinderen < 6 jaar helpen met zelfverzorging 45 p keer 5u15 Kinderen < 12 jaar helpen met broodmaaltijd 15 p keer 1u45 Dagelijkse organisatie van het huishouden 30 p week 0u30 Advies, instructie, voorlichting gericht op het huishouden 30 p keer (max 3 keer p week, max 6 weken) 1u30 * In de gemeente Arnhem kunnen burgers gebruik maken van de georganiseerde maaltijdvoorziening. Dit wordt dan als een voorliggende voorziening beschouwd. Hierbij gelden de volgende uitzonderingen: - indien de georganiseerde maaltijdvoorziening gezien de aard van het huishouden niet passend is (bijvoorbeeld bij een gezin met diverse kleine kinderen), is er geen sprake van een voorliggende voorziening; - indien belanghebbende op vaste dagen buitenshuis eet wordt een vermindering toegepast. en die verglijkt met de nieuwe 2012 hier onder , zie je dat het geen 15 % meer is maar naar zelfs 40% oploopt . Tijdnormering hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2012 De tijdnormering is indicatief. Er moet altijd worden gekeken naar de individuele situatie. Als er sprake is van een bijzondere situatie kan er van de tijdnormering worden afgeweken. Licht huishoudelijk werk is : opruimen, afstoffen en planten water geven. Zwaar huishoudelijk werk is : bedden verschonen, stofzuigen, dweilen, toilet/badkamer schoonmaken, keuken schoonmaken, ramen wassen 1 x per 3 maanden (binnen en buiten) en opruimen afval. Alleenstaande, die woont op één woonlaag Activiteiten Basispakket Inhoud woning 0-175 m3 Inhoud woning 175 – 250 m3 Inhoud woning vanaf 250 m3 Licht huishoudelijk werk 30 minuten per week 30 minuten per week 45 minuten per week zwaar huishoudelijk werk 90 minuten per week 105 minuten per week 120 minuten per week Indien trap aanwezig is 15 minuten per week 15 minuten per week 15 minuten per week De was doen (waaronder strijken, opvouwen etc.) max. 60 minuten per keer max. 60 minuten per keer max. 60 minuten per keer Boodschappen doen voor het dagelijks leven max. 60 minuten per week max. 60 minuten per week max. 60 minuten per week Activiteiten Maatwerkpakket Inhoud woning 0-175 m3 Inhoud woning 175 – 250 m3 Inhoud woning vanaf 250 m3 Afwassen 15 minuten per keer en max. 5x per week voor afwassen; 15 minuten per keer en max. 5x per week voor afwassen; 15 minuten per keer en max. 5x per week voor afwassen; Bed opmaken of extra verschonen. Max. 30 minuten per week Max. 30 minuten per week Max. 30 minuten per week Broodmaaltijd bereiden (incl. afwassen) 15 minuten per keer en max. 5x per week 15 minuten per keer en max. 5x per week 15 minuten per keer en max. 5x per week Warme maaltijd bereiden (incl. afwassen) 30 minuten per keer en max. 5x per week 30 minuten per keer en max. 5x per week 30 minuten per keer en max. 5x per week Meerpersoonshuishouden, die wonen op één woonlaag Activiteiten Inhoud woning 0-175 m3 Inhoud woning 175 – 250 m3 Inhoud woning vanaf 250 m3 Licht huishoudelijk werk 30 minuten per week 30 minuten per week 45 minuten per week zwaar huishoudelijk werk 120 minuten minuten per week 135 minuten minuten per week 150 minuten minuten per week Indien trap aanwezig is 15 minuten per week 15 minuten per week 15 minuten per week Boodschappen doen voor het dagelijks leven max. 60 minuten per week max. 60 minuten per week max. 60 minuten per week De was doen (waaronder strijken, opvouwen etc.) max. 60 minuten per keer max. 60 minuten per keer max. 60 minuten per keer Activiteiten Maatwerkpakket Inhoud woning 0-175 m3 Inhoud woning 175 – 250 m3 Inhoud woning vanaf 250 m3 Broodmaaltijd bereiden (incl. afwassen) 15 minuten per keer en max. 5x per week 15 minuten per keer en max. 5x per week 15 minuten per keer en max. 5x per week Warme maaltijd bereiden (incl. afwassen) 30 minuten per keer en max. 5x per week 30 minuten per keer en max. 5x per week 30 minuten per keer en max. 5x per week Afwassen 15 minuten per keer en max. 5x per week voor afwassen; 15 minuten per keer en max. 5x per week voor afwassen; 15 minuten per keer en max. 5x per week voor afwassen; Bed opmaken of extra verschonen Max. 30 minuten per week Max. 30 minuten per week Max. 30 minuten per week Boodschappen, indien er sprake is van één of meerdere inwonende kinderen < 18 jaar, waarbij gekeken wordt naar de leeftijd van de kinderen en de eigen mogelijkheden Max. 60 minuten per week extra Max. 60 minuten per week extra Max. 60 minuten per week extra Zwaar huishoudelijk werk, indien er sprake is van één of meerdere inwonende kinderen < 18 jaar, waarbij gekeken wordt naar de leeftijd van de kinderen en de eigen mogelijkheden 30 minuten per kind per week tot een max. van 60 minuten per week extra 30 minuten per kind per week tot een max. van 60 minuten per week extra 30 minuten per kind per week tot een max. van 60 minuten per week extra De was doen (waaronder strijken, opvouwen etc.), indien er sprake is van één of meerdere inwonende kinderen < 18 jaar 30 minuten per kind per week extra 30 minuten per kind per week extra 30 minuten per kind per week extra Alleenstaande, die woont op twee of meer woonlagen Activiteiten Basispakket Inhoud woning 0-250 m3 Inhoud woning 250- 400 m3 Inhoud woning vanaf 400 m3 Licht huishoudelijk werk 30 minuten per week 45 minuten per week 60 minuten per week Zwaar huishoudelijk werk 120 minuten per week 150 minuten per week 180 minuten per week De was doen (waaronder strijken, opvouwen etc.) max. 60 minuten per keer max. 60 minuten per keer max. 60 minuten per keer Boodschappen doen voor het dagelijks leven max. 60 minuten per week max. 60 minuten per week max. 60 minuten per week Activiteiten Maatwerkpakket Inhoud woning 0-250 m3 Inhoud woning 250- 400 m3 Inhoud woning vanaf 400 m3 Afwassen 15 minuten per keer en max. 5x per week voor afwassen; 15 minuten per keer en max. 5x per week voor afwassen; 15 minuten per keer en max. 5x per week voor afwassen; Bed opmaken of extra verschonen. Max. 30 minuten per week Max. 30 minuten per week Max. 30 minuten per week Broodmaaltijd bereiden (incl. afwassen) 15 minuten per keer en max. 5x per week 15 minuten per keer en max. 5x per week 15 minuten per keer en max. 5x per week Warme maaltijd bereiden (incl. afwassen) 30 minuten per keer en max. 5x per week 30 minuten per keer en max. 5x per week 30 minuten per keer en max. 5x per week Meerpersoonshuishouden, die wonen op twee of meer woonlagen Activiteiten Inhoud woning 0-250 m3 Inhoud woning 250 – 400 m3 Inhoud woning vanaf 400 m3 Licht huishoudelijk werk 30 minuten per week 45 minuten per week 60 minuten per week Zwaar huishoudelijk werk 150 minuten minuten per week 180 minuten minuten per week 210 minuten minuten per week Indien trap aanwezig is 15 minuten per week 15 minuten per week 15 minuten per week Boodschappen doen voor het dagelijks leven max. 60 minuten per week max. 60 minuten per week max. 60 minuten per week De was doen (waaronder strijken, opvouwen etc.) max. 60 minuten per keer max. 60 minuten per keer max. 60 minuten per keer Activiteiten Maatwerkpakket Inhoud woning 0-250 m3 Inhoud woning 250 – 400 m3 Inhoud woning vanaf 400 m3 Broodmaaltijd bereiden (incl. afwassen) 15 minuten per keer en max. 5x per week 15 minuten per keer en max. 5x per week 15 minuten per keer en max. 5x per week Warme maaltijd bereiden (incl. afwassen) 30 minuten per keer en max. 5x per week 30 minuten per keer en max. 5x per week 30 minuten per keer en max. 5x per week Afwassen 15 minuten per keer en max. 5x per week voor afwassen; 15 minuten per keer en max. 5x per week voor afwassen; 15 minuten per keer en max. 5x per week voor afwassen; Bed opmaken of extra verschonen. Max. 30 minuten per week Max. 30 minuten per week Max. 30 minuten per week Boodschappen, indien er sprake is van één of meerdere inwonende kinderen < 18 jaar, waarbij gekeken wordt naar de leeftijd van de kinderen en de eigen mogelijkheden Max. 60 minuten per week extra Max. 60 minuten per week extra Max. 60 minuten per week extra Zwaar huishoudelijk werk, indien er sprake is van één of meerdere inwonende kinderen < 18 jaar, waarbij gekeken wordt naar de leeftijd van de kinderen en de eigen mogelijkheden 30 minuten per kind per week tot een max. van 60 minuten per week extra 30 minuten per kind per week tot een max. van 60 minuten per week extra 30 minuten per kind per week tot een max. van 60 minuten per week extra De was doen (waaronder strijken, opvouwen etc.), indien er sprake is van één of meerdere inwonende kinderen < 18 jaar 30 minuten per kind per week extra 30 minuten per kind per week extra 30 minuten per kind per week extra Advies en instructie Het geven van advies, instructie en voorlichting gericht op het huishouden kan 30 minuten per keer plaatsvinden met een maximum van 3x per week en gedurende maximaal 6 weken. Het verzorgen van (één)kind(eren) in een gezin In de werkinstructie is nader beschreven op welke wijze geïndiceerd moet worden als er sprake is van het verzorgen van kinderen. Maaltijdvoorziening In de gemeente Arnhem kunnen burgers gebruik maken van de georganiseerde maaltijdvoorziening. Dit wordt dan als een voorliggende voorziening beschouwd. Hierbij gelden de volgende uitzonderingen: • indien de georganiseerde maaltijdvoorziening gezien de aard van het huishouden niet passend is (bijvoorbeeld bij een gezin met diverse kleine kinderen), is er geen sprake van een voorliggende voorziening; • indien belanghebbende op vaste dagen buitenshuis eet wordt een vermindering toegepast. Daarbij worden de herindicatie,s door een extern bureau gedaan het SCIO een bureau dat net afgestudeerde juppies inzet voor dit schandelijke beleid ..

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.