Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Werklozen krijgen opleiding in thuiszorg

Vijftien langdurig werklozen in Leeuwarden krijgen een opleiding met baangarantie bij thuiszorg Het Friese Land. Het gaat hierbij om een project tussen de thuiszorgorganisatie en de gemeente Leeuwarden. Daarbij wordt ingespeeld op de vergrijzing bij de thuiszorginstantie en de arbeidsvoorziening voor bijstandgerechtigden. Afgelopen maandag is het contract tussen de partijen getekend.
Werklozen krijgen opleiding in thuiszorg

Door Arjan van den Haak - De uitkeringsgerechtigden
krijgen een opleiding Verzorgingshulp B van een jaar.BevoegdhedenWethouder Sociale Zaken
href="http://www.leeuwarden.nl/live/bestuurenorganisatie/Collegevanbenw/artikel_content.pag?objectnumber=152114&referpagina=100549">Marco
Florijn
van de gemeente Leeuwarden zegt: ‘Eerst
worden de kandidaten opgeleid tot alfahulp en doen ze werkervaring op.De volgende fase is een assertiviteitstraining, waarbij ze leren hun eigen
grenzen leren aangeven. De laatste fase is de opleiding tot
Verzorgende B. De bevoegdheden die ze hebben zijn onder andere het wassen van
cliënten, voeten verzorgen en aankleden.’SelectieDe bijstandsgerechtigden worden voornamelijk
geselecteerd op hun motivatie. Florijn: ‘We hebben vijftig aanmelding ontvangen.
Kandidaten moeten wel bereid zijn om verder te leren. Daarnaast selecteren we
ook op vaardigheden.’

Dat de kandidaten al een tijd in de bijstand zitten heeft volgens de
wethouder diverse redenen: ‘Bij sommigen zaten de ouders in de bijstand, de
buren en noem maar op. Een bijstandsuitkering ontvangen is gebruikelijk
in de omgeving. Anderzijds hebben ze geen goede opleiding, zelfs geen
startkwalificatie of werkervaring. Dan vallen ze vaak buiten de boot.’Baangarantie‘Ons uitgangspunt is om de kandidaten
bijstandsonafhankelijk te maken. Daarom hebben we ook een baangarantie bij
href="http://www.hetfrieseland.nl/" target=_blank name="friese land">Het Friese
Land
afgesproken, zodat ze wat uren kunnen maken. Bij 25 uur met het
minimumloon zijn ze al bijstandonafhankelijk. Ze kunnen zelf bepalen of ze meer
uren maken. Daar houdt onze verantwoordelijkheid op, want je moet als overheid
de mensen niet al te lang aan het handje te houden.’FinancieringHet project wordt gefinancierd uit het
werkdeel van de
target=_blank name=WWB>Wet werk en bijstand
. Daarnaast krijgt de werkgever
loonkostensubsidie, welke standaard 10.000 euro bedraagt. Daar tegenover staat
een baangarantie voor de deelnemer. ‘Het voordeel voor Het Friese Land is dat
met dit project de personeelsvergrijzing binnen de organisatie deels wordt
opgevangen,’ vertelt Florijn. ‘Als het project bevalt bij alle partijen, breiden
we het uit.’Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/archief/id20107-51812/vragen_rondom_sanctiebeleid_sociale_diensten_bij_agressieve_klanten_de_dubbele_pet_van_gemeenten.html">Vragen
rondom sanctiebeleid sociale diensten bij agressieve klanten: De dubbele pet van
gemeenten
(Zorg + Welzijn Magazine, 9 maart 2005),
href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-78127/uwv_voorziet_grote_groep_moeilijk_bemiddelbare_werklozen.html"
target=_blank name=uwv>UWV voorziet grote groep moeilijk bemiddelbare
werklozen
(Zorg + Welzijn Website, 23 april 2007) en
href="http://www.zorgwelzijn.nl/nieuws/id5601-66459/work_first_leidt_niet_tot_werk_-_stelt_de_fnv.html"
target=_blank name=uwv>Work First leidt niet tot werk - stelt de
FNV
(Zorg + Welzijn Website, 18 oktober 2006)
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=7HHlb&m=lfWo&s=7Yva7b" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nlAdministrator

Of registreer je om te kunnen reageren.