Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

‘De mantel verlicht’: ondersteunings- methoden voor mantelzorgers

Nieuwe methoden uitproberen die de ondersteuning van mantelzorgers door vrijwilligers versterken. Dat willen kenniscentrum MOVISIE en Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Daarom voeren ze in het project ‘De mantel verlicht’ zes pilotprojecten uit samen met Steunpunten Mantelzorg en de Vrijwillige Thuishulp.
‘De mantel verlicht’: ondersteunings- methoden voor mantelzorgers

Door Martin Zuithof - ‘
href="http://www.movisie.nl/smartsite.dws?id=101815" target=_blank
name=Mantelzorg>Mantelzorgers
, mensen die voor hun partner of andere naaste
zorgen, kunnen ondersteuning door vrijwilligers goed gebruiken‘, vertelt
href="http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch=def&id=102008"
target=_blank>Jolanda Elferink
, projectmedewerker Informele zorg van
MOVISIE.‘Organisaties als Vrijwilligers Thuiszorg zetten steeds meer vrijwilligers
in thuissituaties in. Dat loopt uiteen van vrijwilligers die mensen naar het
ziekenhuis brengen tot palliatieve zorg, vrijwillige oppascentrales en
respijtzorg, om de mantelzorgers een dagdeel te ontlasten. De vraag naar
vrijwilligers neemt toe, gestimuleerd door de Wet maatschappelijke
ondersteuning.’Drempel

Vanwege deze groeiende vraag voeren MOVISIE en Mezzo zes pilotprojecten uit
om de verschillende ondersteuningsmethoden uit te testen. ‘Het eerste instrument
dat we willen ontwikkelen, is een methode om de drempel om hulp te vragen, te
verlagen’, zegt Elferink.‘Hoe kun je die mantelzorgers bereiken? Mensen vinden het moeilijk hulp te
vragen en al helemaal als het gaat om vrijwillige hulp. Dit komt omdat zij het
moeilijk vinden om de zorg uit handen te geven of omdat zij de weg naar hulp
niet kennen.’Extra belasting

Zwaardere zorg vraagt goede begeleiding van vrijwilligers die mantelzorgers
ondersteunen. ‘Het moet niet zo zijn dat vrijwilligers hun steun en waardering
bij de mantelzorgers moeten halen. Dat veroorzaakt juist extra belasting. Ze
hebben al veel aan hun hoofd en dan hebben ze ook nog het gevoel een uur koffie
te moeten drinken met de vrijwilliger.’Bij elkaar brengen

Verder is er behoefte aan meer omvattende methoden voor
vrijwilligersmanagement, schetst Jolanda Elferink. ‘Daarbij gaat het om een
instrument voor coördinatoren voor hoe zij de belangen en wensen van de
mantelzorgers en vrijwilligers bij elkaar kunnen brengen. Steunpunten Mantelzorg
moeten namelijk zowel mantelzorgers als vrijwilligers kunnen werven, die matchen
en goed begeleiden.’Ervaringsdeskundig

Ook willen MOVISIE en Mezzo een methode ontwikkelen om meer van de
ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers gebruik te maken. Elferink: ‘De
ervaringen van mantelzorgers worden nog te weinig gebruikt bij de
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers of de inzet van hulp.
Ex-mantelzorgers willen vaak een rol blijven spelen en hun ervaringen met
anderen delen.’Op de hoogte

‘Mantelzorgers en vrijwilligers werken dus steeds meer samen. De vraag is
dan: hoe breng je hun belangen bij elkaar? Door de vergrijzing groeit het aantal
mantelzorgers en zal ook de behoefte aan vrijwilligers toenemen. De Wmo
stimuleert de ketensamenwerking. Daarin is het ook van groot belang dat
professionals op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor vrijwillige
ondersteuning. De grote vraag is: hoe kunnen we de verschillende soorten zorg
inzetten om de mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen?’Voor meer informatie kunt u terecht bij Roos Scherpenzeel
(projectleider van 'De mantel verlicht'),

href="mailto:r.scherpenzeel@movisie.nl">r.scherpenzeel@movisie.nl
of Jolanda Elferink (projectmedewerker Informele zorg),
href="mailto:j.elferink@movisie.nl">j.elferink@movisie.nl
.Link: MOVISIE,
href="http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch=DEF&id=103530" target=_blank
name="Mantel verlicht">De mantel verlicht
Lees ook:
home/id5601-86503/rotterdam_investeert__24_miljoen_extra_in_mantelzorg.html" target=_blank >Rotterdam
investeert € 2,4 miljoen extra in mantelzorg
(Zorg + Welzijn Website, 16
juli 2007),
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/nieuws/id5601-80213/extraatje_bussemaker_valt_verkeerd_bij_mantelzorgvereniging_mezzo.html" target=_blank>Extraatje
Bussemaker valt verkeerd bij mantelzorgvereniging
Mezzo
(Zorg + Welzijn Nieuwsbrief, 11 mei 2007),

home/id5601-69452/mezzo_ondersteuning_mantelzorg_moet_in_regeerakkoord.html"
target=_blank name=Mezzo>Mezzo: 'Ondersteuning mantelzorg moet in
regeerakkoord'
(Zorg + Welzijn Website, 21 december 2006),
home/id5601-65876/mantelzorg_niet_gecompenseerd_in_regeling_eigen_bijdrage_wmo.html" target=_blank >Mantelzorg
niet gecompenseerd in regeling eigen bijdrage WMO
(Zorg + Welzijn Website, 5
oktober 2006),
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/home/id5601-63202/gerdi_verbeet_eigen_bijdragen_in_de_wmo_ontmoedigen_mantelzorg.html" target=_blank>Gerdi
Verbeet: 'Eigen bijdragen in de WMO ontmoedigen
mantelzorg'
(Zorg + Welzijn Nieuwsbrief, 23 augustus 2006)

Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=69pVb&m=3dq9&s=2FpA4b" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl
Foto

  • ‘De mantel verlicht’: ondersteunings- methoden voor mantelzorgers

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.