Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Thuiszorgmanager heeft te weinig oog voor primair proces

Betrokkenheid en aandacht zijn tanende in de thuiszorg. Zestig procent van de professionals vindt dat deze centrale zorgwaarden in de knel komen. Het contact tussen management en professionals moet hersteld worden, zodat betrokkenheid samen gaat met doelmatige zorg. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek “Thuiszorg in transitie” onder leiding van professor Harry Kunneman.
Thuiszorgmanager heeft te weinig oog voor primair proces

Door Carolien Stam – ‘Het begint bij het management,
dat serieus aandacht moet hebben voor de frustraties en de ideeën uit het
primaire zorgproces,’ aldus Harry Kunneman, hoogleraar sociale en politieke
theorie aan de Universiteit
voor Humanistiek
.Kernwaarden als betrokkenheid, respect en aandacht komen erg in de knel in
de thuiszorg. Dat blijkt uit het onderzoek “
href="http://www.uvh.nl/defaultuvh.asp?oooUrl=zoeken.asp?oChapter=9xxxxxxxxxxxhId=top14"
target=_blank name="uvh rapport">Thuiszorg in transitie
”, waarbij
vijfhonderd professionals zijn geënquêteerd, 25 diepte-interviews zijn gehouden
en honderd casussen zijn geanalyseerd.Grenzen van het marktdenkenVorige week is het
onderzoek aangeboden aan Tweede Kamerlid voor de SP Agnes Kant. Zij wil het in
de vaste Kamercommissie aan de orde stellen. Volgens onderzoekleider professor
Harry Kunneman worden de grenzen van het neoliberale marktdenken langzamerhand
zichtbaar.‘Beleidsmakers én zorgorganisaties moeten toegang krijgen tot de ervaringen
van verplegenden en verzorgenden in het primaire zorgproces. Het gaat om een
warmtekrachtkoppeling, vooral van onder naar boven.’ZorgpuntenHet onderzoek vond plaats in 2005 en 2006,
in opdracht van drie stichtingen:
name=stoom>Stoom
(Stichting Onderzoek en Ontwikkeling
Maatschappelijke Gezondheidszorg ),
name=lsbk>LSBK
(Landelijke Stichting Beheer Kruiswerk) en
href="http://www.sgl-zorg.nl/ " target=_blank name=levensbeschouwing>SGL

(Stichting voor Geloof en Levensbeschouwing). ‘Wij hebben in januari en februari
van dit jaar via twintig focusgroepen een vervolgonderzoek gedaan,’ aldus
professor Kunneman. ‘Daaruit bleek dat de zorgpunten nog zorgelijker zijn
geworden.’Hoe zijn die kernwaarden als bezieling, betrokkenheid en aandacht
in de zorg terug te winnen?
‘Ze hoeven niet terug, ze zijn er al onder
professionals, van oudsher. Verplegenden en verzorgenden hebben veel klachten
over de manier waarop ze zorg moeten verlenen. Maar ze hebben ook heel veel
ideeën voor doelmatigere zorg, die tegelijk de cliënt meer kwaliteit biedt. Maar
die ideeën komen niet bij het management. En overigens ook niet bij de politieke
beleidsmakers.''Daarom zijn nieuwe vormen van management nodig, om in contact te komen met
de basis. Door intervisie, teambesprekingen en bijscholing, maar ook door
bijvoorbeeld simpelweg een onderzoek zoals wij hebben gedaan, in je eigen
organisatie te doen.’Waar haalt men de tijd en dus het geld vandaan? Het beleid van de
overheid is gericht op kostenbeperking.

‘Enerzijds gaat het over de politieke keuze hoeveel geld de
burger over kan hebben voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Anderzijds gaat het
ook om de vraag hoe je, gegeven het budget, het proces tussen professional en
cliënt inbedt in de organisatie. Kijk naar de verpleeghuizen; er zijn er die
prima hoogwaardige zorg kunnen leveren waar in andere huizen met hetzelfde geld
pyamadagen noodzakelijk zijn.''Ik denk dat het neoliberale marktdenken zijn grens heeft bereikt.
We beginnen te zien dat in dat model iets ontbreekt. Mensen van naam
bieden tegenwicht. De WRR heeft daar al iets over gezegd, evenals oud-Kamerlid Eveline
Tonkens. Dit onderzoek draagt ook daartoe bij, hoop ik.’Waarom trekt de cliënt niet aan de bel? ‘Die zijn murw door de vele veranderingen. Cliënten krijgen
steeds te horen dat het ver boven hen, bij het Centrum Indicatiestelling Zorg of
via wet- en regelgeving, is besloten. Bovendien is het een groot verschil of je
als klant, met een eigen verantwoordelijkheid, wordt aangesproken. Of als burger
die solidair is met mensen die zorg nodig hebben. Om die onderliggende vragen
gaat het eigenlijk: praten we over de kwaliteit van de samenleving of over het
wel of niet realiseren van een bepaald budget.’
'Om het zorgproces kwalitatief te verbeteren moet
de beroepsgroep de ruimte nemen om die zorgwaarden op te eisen. En het
management moet gevoelig zijn voor het belang daarvan. Bij dat management begint
het eigenlijk, met aandacht voor het primaire zorgproces.’Schept de WMO kansen om centrale zorgwaarden terug te halen? De
recente ervaringen met de aanbesteding van de huishoudelijke zorg voorspellen
niet veel goeds.


‘Als we laaggeschoolde mensen
voor weinig geld willen inzetten, werkt het niet. De WMO biedt wel degelijk
kansen omdat het de zorg plaatselijk organiseert. Dat brengt de zorg dichterbij
de realiteit, bij de problemen én bij de hulpbronnen. Maar dan moet er wel een
maatschappelijk klimaat zijn waarbij zorg in het teken staat van solidariteit
tussen burgers en niet in het teken van de markt.''Ik denk overigens dat de gemeentebestuurders die aanbestedingen nooit meer
zo zullen uitvoeren. Ze zien nu wel in dat het belangrijk is aandacht te hebben
voor inhoudelijke zorgwaarden om kwaliteit te leveren.’
Lees ook:
href="id20105-73580/schaalvergroting-ondermijnt-vertrouwen-zorgprofessional.html"
target=_blank name="contact professional"> Schaalvergroting ondermijnt
vertrouwen zorgprofessional
(Zorg + Welzijn Magazine 15 maart 2007)Meer weten? Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=eh3H3&m=7QJj&s=YKpyQ3" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.

Reageer op dit bericht:
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nlAdministrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.