Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Professionals: 'Wmo leidt tot banenverlies en zorgverschraling' (1 reactie)

De Wmo leidt tot banenverlies in de zorg- en welzijnssector. Bovendien verschraalt de zorg aan kwetsbare burgers binnen de Wmo. Dat vinden zorg- en welzijnsprofessionals die meewerkten aan een enquête van MOVISIE over de gevolgen van de invoering van de Wmo.
Professionals: 'Wmo leidt tot banenverlies en zorgverschraling' (1 reactie)

Door Esther van Andel - Zo’n vierhonderd respondenten vulden in september de
enquête van het internetpanel van frontliniewerkers in. De resultaten van
het onderzoek zijn vandaag gepresenteerd tijdens de bijeenkomst

Internetpanel
Frontliniewerkers

in Utrecht. (Foto: Bard Briels, MOVISIE)
BaanverliesVan alle respondenten vindt 43% dat de Wmo tot
baanverlies leidt. Bard Briels, coördinator van de enquête van

MOVISIE

zegt: ‘Daarbij
wijzen zij vooral naar de marktwerking in de
thuiszorg. In deze sector worden duizenden werknemers met ontslag bedreigd. Ook
wordt de term ‘baanverschuiving’ genoemd, aangezien professionals door de
invoering van de Wmo een ander takenpakket krijgen.’ Op de stelling ‘de Wmo leidt tot
baanverlies’ heeft 20% geen antwoord.
Marktwerking
De Wmo heeft
een grotere marktwerking tussen aanbieders van (welzijns)diensten tot gevolg. Maar heeft de marktwerking ook consequenties
voor het werk van de frontliniewerkers? Ruim 40% vindt dat de marktwerking niet leidt tot
efficiënter werken. Wel is 48% van mening dat ze meer verantwoording moet afleggen aan
subsidiegevers, zoals gemeenten.
Verschraling zorgDe Wmo leidt tot een
verschraling van de zorg voor kwetsbare burgers, meent 57% van de respondenten.
‘Zorg- en welzijnsinstellingen richten zich nog te veel op de
interne organisatie van de Wmo. Gemeenten en organisaties willen eerst orde
op zaken stellen en steken daar hun energie in, denken de respondenten', legt
Briels uit. 'Alleen actieve burgers zijn gebaat bij de invoering van de Wmo,
stellen de respondenten. Kwetsbare en zwakkere doelgroepen worden vergeten en
zullen het moeilijk krijgen.' De tussenrapportage van de Wmo, die in
oktober werd gepubliceerd, toont echter aan dat de cliënt desondanks
tevreden is over de geboden hulp.
Gemeentelijk Wmo-beleidEen positief punt dat uit
het onderzoek naar voren komt is dat een grote meerderheid (70%) van mening is
dat de gemeente hen betrekt bij de ontwikkeling van het Wmo-beleid. Dat gaat
voornamelijk door middel van cliëntenraden, afzonderlijke Wmo-platforms, inspraakbijeenkomsten of
regulier overleg. Het gemiddelde cijfer dat de frontliniewerkers
geven voor de tevredenheid over de manier waarop gemeenten burgers
betrekken bij de ontwikkeling van het Wmo-beleid is een 6,6.
BegeleidingOok komt naar voren dat
er nogal wat verschillen bestaan tussen wat de organisatie aan begeleiding biedt
en waar de professionals behoefte aan hebben. Daar komt bij dat een vijfde van
de panelleden aangeeft dat hun organisatie géén begeleiding biedt bij de
invoering van de Wmo. Briels: 'Toch is het gemiddelde cijfer voor tevredenheid
over de manier waarop ze door hun organisatie worden begeleid bij de invoering van
de Wmo een zeven.' Andere punten die de panelleden verbeterd willen
zien zijn het betrekken van burgers bij buurtactiviteiten, samenwerking, positionering en profilering
binnen het eigen vakgebied en de versterking van vrijwillige
inzet.
RespondentenVan de vierhonderd respondenten werkt de meerderheid in de
welzijnssector (66%). Een kwart is actief binnen de zorg. De overige
respondenten werken als vrijwilligers, bij de politie, in het onderwijs of het
bedrijfsleven.
Lees ook:

Jet Bussemaker over de thuiszorg:
‘Gedwongen ontslagen zijn niet altijd rampzalig’

(Zorg + Welzijn
Magazine, 1 oktober 2007),

Klachtenregen huishoudelijke hulp na
invoering WMO valt mee

(Zorg + Welzijn Website, 15 maart 2007) en

‘Wmo heeft positieve invloed op organisaties
voor vrijwilligers’

(Zorg + Welzijn Website, 11 september
2007)
Reactie:‘Het ligt niet aan het
personeel’

Na het artikel te hebben gelezen kan ik
het voor een deel met de inhoud eens zijn. Niet dat het personeel onwelwillend
is. Ik zie in het verpleeghuis (PG) dat het niet ligt aan de inzet van het
personeel, veelal ligt het een het gebrek aan scholing en aan tijd om in te gaan
op de beleving en de behoeftes van de bewoners en/of partners en familie. Door
de vergaande bezuinigingen zijn we gaan denken in verenigingsleven waar bewoners
aan deel kunnen nemen, helaas gaat dit vaak ten koste van de individuele
behoefte van de cliënt. Dit is een keuze van de organisatie en niet van het
personeel.

Conny de BoerEnkhuizen
Lees ook de

gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief

. Daarvoor kunt u zich

hier
aanmelden

.

Door hier te klikken leest u de laatste
editie.Wilt u reageren? Klik dan hier

zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.