Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ruim 200 miljoen euro voor leren en werken

Het kabinet trekt de komende twee jaar 229 miljoen euro uit om leren en werken te combineren. Ruim de helft van dat bedrag wordt volgend jaar uitgegeven. Het geld wordt onder meer gebruikt om de samenwerking tussen scholen, gemeenten, kenniscentra, werkgevers en werknemers te verbeteren. Zo moeten er minimaal 20.000 extra leer-werktrajecten komen voor volwassenen met te weinig opleiding.
Ruim 200 miljoen euro voor leren en werken

Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde begroting van minister Aart Jan de
Geus en staatssecretaris Henk van Hoof van Sociale Zaken voor 2007. In de
plannen van de bewindslieden staat ,,investeren in mensen'' centraal. Naast de
al eerder uitgelekte maatregelen om de koopkracht te verbeteren, moeten zoveel
mogelijk mensen aan het werk worden geholpen.De Geus en Van Hoof wijzen op de hervormingen die al zijn doorgevoerd,
zoals de nieuwe WAO (WIA) en de Wet werk en bijstand. Hierdoor wordt de nadruk
gelegd op werk in plaats van een uitkering. De bedoeling is om nu van de
gunstige economische situatie te profiteren en mensen die nog aan de kant staan,
aan het werk te helpen.Wet TerugkeerbanenDaarvoor zijn nog wel maatregelen
nodig. Ondanks het stijgende aantal vacatures en de dalende werkloosheid, zijn
er altijd mensen die het niet lukt om aan de slag te komen. De Geus en Van Hoof
willen bijvoorbeeld mensen die langere tijd in de bijstand zitten, met de Wet
Terugkeerbanen straks maximaal twee jaar werkervaring laten opdoen met behoud
van hun uitkering.Leer-werkbanenVerder is het vooral scholing dat meer
mensen aan het werk moet helpen en houden. Naast de 20.000 extra leer-werkbanen
moeten er minimaal 10.000 trajecten voor ,,erkenning van verworven
competenties'' komen. Hierdoor kunnen laagopgeleiden op basis van onder meer hun
werkervaring alsnog een diploma halen. Ook komt er een fonds om het
beroepsonderwijs en het bedrijfsleven meer samen te laten werken en worden
leer-werktrajecten voor jongeren opgezet.StageplekkenVolgens De Geus en Van Hoof is het zaak om
mensen die al een baan hebben betere kansen te geven op de arbeidsmarkt. ,,Als
ze hun kennis en vaardigheden vergroten is de kans groter dat ze doorstromen,
waardoor er aan de onderkant weer banen vrijkomen. Bovendien wordt de kans
groter dat ze snel nieuw werk vinden als ze hun baan verliezen.'' Het kabinet
stelt 40 miljoen euro extra ter beschikking voor een fiscale
stimuleringsregeling voor scholing en er komt 35 miljoen euro voor stageplekken
voor mbo'ers.

Lees meer over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in het
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/54601/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html"
target=_blank>Dossier Prinsjesdag.

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.