Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

MOgroep: mooie woorden, weinig geld

Mooie woorden, maar weinig geld. Die conclusie trekt Henk Luchtmeijer, directeur van de Maatschappelijk Ondernemers Groep, na het doornemen van de Rijksbegroting. De MOgroep is blij met de aandacht voor het preventieve jeugdbeleid, de invoering van de Wmo en het stimuleren van de brede scholen. Maar waar blijven de bijbehorende bedragen?
MOgroep: mooie woorden, weinig geld


portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1channel/20105/portlet_tsge_dossiers1_1id/65003/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html"
target=_blank>De Troonrede.
Ja, die vond Henk Luchtmeijer zeker mooi. ‘Ik
ben er trots op dat onze koningin drie keer het verantwoordelijkheidsgebied van
de MOgroep
heeft
genoemd: Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en
Kinderopvang.’ En het gevoerde beleid van de afgelopen jaren kan ook zeker zijn
goedkeuring wegdragen. Als rapportcijfer geeft hij op het gebied van welzijn,
jeugdhulpverlening en kinderopvang 'drie keer ruim een voldoende.'

'De
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/50801/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html"
target=_blank>Wmo
wordt ingevoerd, de kinderopvang wordt betaalbaar en jeugdzorg kan
met extra geld de wachtlijsten aanpakken, wordt toegankelijker en er liggen
afspraken over de werkwijze gezinsvoogden.'

Ook de begroting voor de komende periode krijgt goede cijfers van
Luchtmeijer. ‘Twee keer ruim voldoende en een voldoende voor Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening. De begroting is helder over de jeugdzorg en de
kinderopvang. Voor de branche Welzijn is meer verdieping nodig, vooral wat
betreft het preventieve verhaal.

Wat dat betreft vindt de MOgroep dat er een Deltamodel moet komen
voor het jeugdbeleid. Veel preventie gericht op jongeren die feitelijk nog geen
problemen hebben. Biedt de huidige begroting daar voldoende ruimte
voor?


‘Nee, de begroting biedt hier te weinig ruimte voor. Er wordt een voorzichtig
begin gemaakt met centra voor jeugd en gezin in de zeven grote steden, terwijl
veel meer gemeenten en welzijnsondernemingen in de startblokken staan om er mee
aan de slag te gaan. De ministeries van VROM en BZK hebben het wel over de
ook van buurten, maar ook hier geen echte investeringen in bijvoorbeeld het
jongerenwerk of goede projecten zoals kamers met kansen. Er zijn goede
voorbeelden uit de praktijk die aantonen dat welzijnsactiviteiten dure zorg
voorkomen.’

‘We zijn wel blij met de maatschappelijke stages die het ministerie van OCW
wil gaan uitzetten. Welzijnsondernemingen kunnen dit met het onderwijs
oppakken.’

In de jeugdzorg waarschuwt de MOgroep voor een op incidenten
gebaseerd beleid, dat tot een verlammende beleidsinfarct kan leiden. Is het
beleid van de afgelopen jaren teveel op incidenten gebaseerd geweest?‘De MOgroep is inderdaad van mening dat in de Jeugdzorg teveel op incidenten
wordt gestuurd. De term “Savanna-effect” dat door beleidsmakers en politici
wordt gehanteerd, is hier een voorbeeld van. Incidenten, hoe triest ook, zouden
niet mogen leiden tot incidentenpolitiek.’

‘Het is deze incidentenpolitiek die geleid heeft tot de overdaad aan
Brigades, Operaties, Gideonsbendes en een wildgroei aan wet- en regelgeving. De
Jeugdzorg werkt hard aan ingezette verbeteringen. Ingezette trajecten als
Deltaplan Gezinsvoogdij, Beter Beschermd, Jeugd Terecht, en OCB (Verbetering
Indicatiestelling Bureau Jeugdzorg) verdienen de ruimte om snel te kunnen worden
uitgewerkt en ingevoerd.’

De MOgroep stelt dat er bij de invoering van de Wmo zorgvuldig gekeken moet
worden naar welke welzijnsproducten zich wel en niet lenen voor aanbesteden. Dit
om te voorkomen dat kennis en kapitaal worden vernietigd en personeel onnodig
van de ene naar de andere organisatie wordt doorgeschoven.

De MOgroep is toch pleitbezorger van meer marktwerking in de sector?
Dan is dit er toch een logisch gevolg van?


‘Marktwerking is op zich prima en ook onder de Wmo kan je sommige
activiteiten prima aanbesteden; bijvoorbeeld cursussen en trainingen. Maar
marktwerking is geen doel op zich. Het gaat om de doelen die bereikt moeten
worden in de Wmo: zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, sociale
samenhang, maatschappelijke inzet. Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening speelt hierbij een belangrijke rol, juist vanwege in de wijk
opgebouwde contacten. Aanbieders die de aanbesteding ‘gewonnen’ hebben zijn dan
ook vaak genoodzaakt om het personeel, werkzaam in die wijk, over te nemen. En
dat dit niet zonder problemen verloopt leert de aanbesteding in de
Baarsjes.’

‘Een ander probleem is het opknippen van diensten die in
samenhang beter uitgevoerd kunnen worden. Ook wordt ketensamenwerking
bemoeilijkt. Verder zie ik dat het Wmo-domein, met organisaties die ook
subsidies of verzekeringsgeld krijgen, erg ondoorzichtig is met als gevolg
oneerlijke concurrentie.’

‘Ik ben niet tegen marktwerking in tegendeel, maar we
moeten wel weten wat we doen en weggooien. We willen eerst investeren, samen met
gemeenten, in goede modellen en in aanbesteding van dienstverlening in ketens.
Want aanbesteden is ook een zaak van de gemeenten. Ook zij moeten de nieuwe
manier van werken leren.’

Lees ook:

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_search_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fsearch1___2Fcontent___2FgoToResult/_windowLabel/tsge_portlet_zw_search/tsge_portlet_zw_searchchannelId/5601/tsge_portlet_zw_searchitemId/64707/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tgse_page_search_results/index.html"
target=_blank>De Combinatie boos over verplichte overname jongerenwerkers

//14 SEP 2006
Voor meer gedetailleerde reacties van de MOgroep op de
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/54601/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html"
target=_blank>begrotingen
, zie de website van de
href="http://www.mogroep.nl" target=_blank>Maatschappelijk Ondernemers
Groep
.Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.