Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

NIZW bundelt kennis over allochtone ouderen

Oudere allochtonen kampen met grote, veelal onzichtbare sociale en gezondheidsproblemen. Zorgvoorzieningen zijn onvoldoende voorbereid op de komende allochtone grijze golf. Het NIZW heeft daarom met het ministerie van VWS afgesproken kennis en initiatieven ter ondersteuning van oudere migranten te bundelen.
NIZW bundelt kennis over allochtone ouderen
Door Carolien Stam
- Met de komst van de WMO moeten gemeenten de zorgvoorzieningen
samen met de mondige burger regelen.Maar de meeste allochtone ouderen zijn niet mondig en zorgvoorzieningen
zijn onvoldoende voorbereid op allochtone klanten.Er is daarom een impuls nodig om de sociale- en zorgknelpunten, waar het
snel stijgende aantal allochtone ouderen mee te maken krijgt, het hoofd te
bieden.Bundeling good practices


Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
(NIZW) gaat de kennis en good practices in een webdossier bundelen. Ook zal
het kennisinstituut inventariseren welke problemen zich voordoen rond de zorgvoorzieningen voor allochtone ouderen
bij de invoering van de WMO.‘Maar voor de oplossing daarvan heeft het ministerie van VWS nog geen geld
gereserveerd,’ zegt
target=_blank name="Jan de Wild">Jan de Wild, directeur Sociaal Beleid
van
het NIZW. Hij stelt dat er nog onvoldoende erkenning is dat er problemen
zijn in de zorg voor allochtone ouderen.Groeiend probleem


href="http://www.scp.nl:80/publicaties/boeken/9037701914.shtml" target=_blank name="Allochtone ouderen">Het
SCP-onderzoek
van twee jaar geleden maakt duidelijk dat het een
groeiend probleem is. Ik denk dat de WMO een kans geeft aan zorgvoorzieningen en
gemeenten om te kijken wat er specifiek voor oudere migranten geregeld moet
worden. Ik vind wel dat de overheid daar dan ook een financiële impuls aan moet
geven.’In 2003 telde Nederland ruim 115.000 niet-westerse
allochtonen van 55 jaar en ouder. Over vijftien jaar is dit aantal
verdrievoudigd, rekende het Sociaal en Cultureel Planbureau uit in 2004. De
zorgbehoefte zal dus flink toenemen. De sociale omstandigheden van deze ouderen
zijn niet goed. Van de Turkse ouderen heeft 67 procent, van de Marokkaanse 86
procent, van de Surinaamse 31 procent en van de Antilliaanse ouderen heeft 42
procent een laag inkomen. (Bron:
href="http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9037701914.shtml" target=_blank
name="Allochtone ouderen">Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen

, SCP
2004)Onder het bestaansminimum

De meesten hebben geen volledige AOW opgebouwd en zitten onder het
bestaansminimum. Ook de gezondheid van de allochtone ouderen is relatief slecht.
Zo heeft 33 tot 66 procent depressieve klachten en kampt ongeveer de helft van
de Turkse en Marokkaanse ouderen met ernstige fysieke beperkingen.


Daar komt bij dat de Nederlandse zorgvoorzieningen
onvoldoende zijn ingesteld op de zorgbehoeften van oudere migranten. De meesten
weten de weg naar de thuiszorg niet te vinden. Verzorgingshuizen zijn niet in
trek. Allochtone families lossen zorg nog vooral in eigen kring op. ‘Zij maken
weinig gebruik van bestaande vormen van mantelzorgondersteuning,’ zegt
href="http://www.nizw.nl/smartsite.htm?id=54456" target=_blank
name="Harry Mertens">Harry Mertens van NIZW Sociaal Beleid

.Minder familiezorg


‘Speciaal op hen gerichte steun is zeldzaam. De familiezorg zakt steeds
verder in. Kinderen van de eerste generatie allochtonen werken bijna allemaal,
ook de vrouwen. Hun bereidheid om voor ouders te zorgen, is niet afgenomen, hun
beschikbaarheid wél.’Links:
target=_blank name="Allochtone ouderen">Gezondheid en welzijn van allochtone
ouderen
, SCP 2004;
target=_blank name="Allo ouderen">Aandacht voor allochtone ouderen:
coördinerende rol NIZW Sociaal Beleid
, NIZW;
href="http://www.fnao.nl/smartsite.htm?id=1560" target=_blank
name=FNAO>Facilitair Netwerk Allochtone Ouderen
Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/58630/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Intercultureel Hengelo">Duurzaam intercultureel werken in
Hengelo
, Zorg + Welzijn Magazine, 1 februari 2006;
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/51820/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="iet klaar allochtone ouderen">Zorgvoorzieningen niet
berekend op toestroom allochtone bejaarden: ‘Over tien jaar zijn we er klaar
voor’
, Zorg + Welzijn Magazine, 18 augustus 2004
Meer weten? Lees dan ook de
gratis

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">Zorg
+ Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich hier

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">aanmelden

.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.