Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

SER wil aanpak personeelstekort in zorg en onderwijs

Vooral in thuiszorg en verpleging en verzorgingshuizen dreigt een groot personeelstekort. Het kabinet moet maatregelen nemen om oudere werknemers langer te laten doorwerken. Meer faciliteiten zijn nodig om betaalde arbeid en zorg te combineren. Functiedifferentiatie en specialisatie moeten versterkt worden.
SER wil aanpak personeelstekort in zorg en onderwijs

Dat zijn enkele voorstellen van de Sociaal Economische
Raad (SER) specifiek voor de sector zorg en welzijn om het grote arbeidstekort
tegen te gaan. De SER, waarin werkgevers, werknemers en kroonleden reageert op
het dreigende tekort aan personeel.Al in 2015 zal door de toenemende vergrijzing en dreigende zorgconsumptie
de vraag naar personeel in de zorg sterk stijgen. Per jaar zou de
werkgelegenheid in de zorg moeten toenemen met 30.000 mensen om aan de vraag te
voldoen. Een op de zes jongeren moet kiezen voor een opleiding in de zorg, aldus
de SER.Meer parttime

Daarom dienen er maatregelen genomen te worden om het arbeidsaanbod uit te
breiden en tegelijkertijd de organisatie van de zorg te verbeteren. De SER stelt
voor de sector zorg en welzijn onder meer voor de uitbreiding van het
arbeidsaanbod te zoeken in uitbreiding van onder meer parttime dienstverbanden
en bij allochtone vrouwen.Verder moet de sector investeren in innovatie van werkprocessen en zou de
inrichting van het management moeten focussen op de organisatie van het
zorgproces en optimalisering van logistieke processen.Imagoprobleem

Naast de zorg- en welzijnssector kampt ook het onderwijs met grote
personeelsproblemen in de toekomst doordat veel leerkrachten binnen enkele jaren
met pensioen gaan. SER-lid Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland, wijst er
op dat de grote druk van de arbeidsvraag in de collectieve sector ook desastreus
voor publiek en bedrijfsleven kan zijn door tekortschietende dienstverlening.
Kroonlid Margo Vliegenthart bracht imagoverbetering en grotere
maatschappelijke waardering van beroepen in zorg en onderwijs onder de aandacht.
Zij bepleitte meer ruimte voor professionele verantwoordelijkheid.Link:
href="http://www.ser.nl/persberichten/default.asp?desc=pers_20060519_1"
target=_blank name=SER>SER, Raad bezorgd over dreigende personeelstekorten in
zorg en onderwijs

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.