Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Steven van Eijck: ‘De wethouder moet hangen als jeugdzorg faalt’

Bureau jeugdzorg gaat bijna helemaal op in de Centra voor Jeugd en Gezin ‘om de hoek’. Een minster Jeugd zorgt voor overgang van de verantwoordelijkheden van de provincies naar de gemeente. ‘Het systeem moet óm’, zegt jeugdcommissaris Steven van Eijck, die op 26 april zijn Sturingsadvies voor de jeugdzorg aan het kabinet heeft voorgelegd.

Steven van Eijck: ‘De wethouder moet hangen als jeugdzorg faalt’


Carolien Stam - Steven van Eijck vindt dat discussies over het falen
van de jeugdzorg niet in Den Haag thuis horen: ‘Die gáán er niet over en het
leidt alleen maar tot nog meer regels en protocollen. De wethouder moet
verantwoordelijk zijn, hij moet hangen als er weer een meisje van Nulde gevonden
wordt.'

Het ‘testament’ voor een beter jeugdbeleid van Van Eijck telt
vijfentwintig aanbevelingen. Bestuurlijk moet de verantwoordelijkheid voor het
jeugdbeleid komen te liggen bij de gemeente, en wel bij de wethouder jeugd. Van
Eijck stelt een clustering van taken voor in opvoeding en gezondheid, vrije tijd
en opvang, jeugdbescherming en veiligheid.In het eerste cluster krijgen de nieuwe centra Jeugd en Gezin een centrale
rol. Daar kunnen ouders en kinderen niet alleen met vragen terecht, maar ook
indicatiestelling en hulpverlening zitten er bij elkaar. De bureaus jeugdzorg
zien zo het grootste deel van hun taken – en hun personeel - verhuizen naar de
centra die ‘om de hoek’, dichtbij de ouders en kinderen, zullen verrijzen.
Specialistische hulpverlening blijft regionaal georganiseerd, evenals de
jeugdbescherming en jeugdreclassering.De provincies gaan de jeugdzorg inleveren aan de gemeenten. Is het
huidige provinciale verantwoordelijkheid een wanconstructie?'Het
werkt niet. Het schept gelaagdheid, bureaucratie en is veel te ver van de ouders
en het kind georganiseerd. Maar de gemeenten kunnen die verantwoordelijkheid
niet in één keer overnemen. Dat moet geleidelijk. De minister van Jeugd gaat dat
begeleiden en als de verantwoordelijkheid overgeheveld is kan de minister weer
opgeheven worden.'Kunnen we dan ook de Wet op de Jeugdzorg afschaffen? De huidige
staatssecretaris heeft die wet ingevoerd.‘Nou nee…. Wetsaanpassingen
brengen veel onrust teweeg en duren lang. Ik ben niet van de politiek, ik kijk
wat mogelijk is en dan zie ik dat er binnen de huidige wet- en regelgeving
stappen gezet kunnen worden die een onomkeerbaar proces in gang zetten om de
verantwoordelijkheid voor jeugdzorg naar die wethouder te brengen. Dat betekent
feitelijk dat er over vijf jaar geen taken meer zijn op dat gebied voor de
provincies, ja.’Wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin nu het loket dat bureau jeugdzorg
had moeten zijn?‘De professionals komen er bij elkaar. Dat gebeurt nu
ook steeds meer. Er zijn al veel van dit soort initiatieven, vooral in grote
gemeenten, waar professionals een fysieke omgeving zoeken in de wijk om bureau
te houden en met elkaar te communiceren. Dat werkt prima. De functies die nu bij
bjz zitten verhuizen inderdaad voor een belangrijk deel naar de Centra voor
Jeugd en Gezin. Bjz wordt veel belangrijker, die zitten straks om de
hoek.’Welke stok staat er bij de gemeente achter de deur om goed jeugdbeleid
uit te voeren?‘Nou, ga ’t maar uitleggen als je politiek sneuvelt. Dat
lijkt me niet zo prettig. Ik geloof wel zeker dat mensen in kleinere gemeenten
die wethouder weten te vinden. Dat is prins Carnaval of ze komen elkaar tegen in
de kerk. In grote steden, waar de problemen ook groter zijn, is het belangrijk
dat burgers weten welk nummer ze moeten draaien om iemand namens de wethouder
aan de lijn te krijgen, reken maar dat die gebeld worden.’Komt uw advies tegemoet aan de ruimte die professionals in de jeugdzorg
opeisen? Zij lopen aan tegen muren van onmacht en onmogelijkheden om een kind
adequaat te helpen.‘Zeker. Ik heb me verbaasd over hoe die mensen het
uithouden. Ze vechten tegen de bierkaai, ik snap niet waarom er geen massale
staking is uitgebroken. Maar zij maken telkens de afweging: “Ik kan een hoop
tumult maken of de energie beter aan het kind besteden”. Dat is waarschijnlijk
de reden dat het systeem nog een beetje heeft gefunctioneerd.'
'Als er iets gebeurt in de hulpverlening moeten die hulpverleners
geraadpleegd worden. Zíj gaan over het kind. Als de eindverantwoordelijkheid bij
die wethouder ligt, wordt de verkokering doorbroken en kan de professional veel
meer het vertrouwen krijgen. Zij kunnen elkaar aanspreken op hun acties en op
afspraken die ze met elkaar maken over dat gezin. Dat vergt niet een enorme
cultuurverandering, ik denk dat de beroepskrachten dat best willen, zij stellen
namelijk het belang van het kind centraal.’Het volledige interview met Steven van Eijck kunt u lezen in Zorg + Welzijn
nr. 5, dat op 2 mei verschijnt.Lees ook: Provincies over jeugdzorgadvies: ‘Kinderen worden niet beter geholpen’ en 13
miljoen voor probleemgezinnen
Links: Ministerie van VWS, Extra geld voor hulp aan probleemgezinnen, Operatie Jong, Sturingsadvies Steven van Eijck: Koersen op het kind, Inter Provinciaal Overleg, JONG-advies brengt jeugdzorg terug bij af


Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.