Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

VWS: aanpak Ondersteunende Begeleiding een feit

Om de stijgende kosten van de AWBZ in de hand te houden worden vanaf 2008 maatregelen genomen. Door beperking van de aanspraak op Ondersteunende Begeleiding moet 120 miljoen bezuinigd worden. Er komen wel miljoenen vrij om medewerkers in de zorg te houden. Onduidelijk is nog de manier waarop.
VWS: aanpak Ondersteunende Begeleiding een feit


Door Esther van Andel - Met de bezuiniging op de ondersteunende begeleiding
wil
target=_blank name="Jet Bussemaker">staatssecretaris Jet Bussemaker
volgend
jaar 120 miljoen euro besparen. Toch staan in de rijksbegroting veel hoopgevende
voorstellen. Het aantal kleinschalige woonprojecten wordt uitgebreid en er komt
een innovatieprogramma voor het efficiënter inzetten van personeel.AWBZDe sterke groei van de aanspraken op
Ondersteunende Begeleiding wordt beperkt. Volgens
href="http://www.minvws.nl/" target=_blank name="ministerie van VWS">VWS
is
het de vraag of dergelijke taken, zoals boodschappen doen of
bioscoopbegeleiding, wel onder langdurige onverzekerbare zorg - de AWBZ - vallen
tegen een tarief van 45 euro per uur. VWS kijkt of het mogelijk is lokale
initiatieven te ontwikkelen waarbij ouderen elkaar vergezellen bij activiteiten
buitenshuis. Daarnaast komt er een verhoging van de eigen bijdrage op
Ondersteunende Begeleiding voor meer kapitaalkrachtige mensen.Verstrekkende gevolgen

‘Het kabinet gaat met de rug naar de maatschappij staan. Beperking van de
zorg thuis heeft verstrekkende gevolgen. Mensen kunnen minder
lang zelfstandig wonen, waardoor de maatschappelijke kosten door de opname
in een zorghuis hoger’, zegt
name=actiz>Actiz
-directeur Mariëlle Rompa. De werkgeversorganisatie vindt
dat deze maatregel haaks op de plannen van het vorige kabinet staan om mensen zo
lang mogelijk thuis te laten wonen.ArbeidsmarktHet kabinet stelt 60 miljoen euro
beschikbaar voor 5000 tot 6000 meer medewerkers in de zorg. Voorwaarde voor
het innen van het geld is wel dat in de instelling meer uren aan directe
zorg worden besteed, zodat de kwaliteit van zorg verbeterd wordt. Allochtonen,
jongeren, herintreders en werklozen moeten voor een zorgbaan worden gemotiveerd.
Dit jaar is Bussemaker al begonnen met een proefproject om lager opgeleiden te
werven voor een baan in de zorg.Perspectief

Dit najaar publiceert het kabinet in het zogenoemde
'arbeidsmarktperspectief' aanvullende maatregelen voor de zorgsector. De Raad
van State neemt hier geen genoegen mee en adviseert het kabinet dat het behouden
en werven van arbeidskrachten in de zorg de grootste prioriteit is. Actiz sluit
zich hierbij aan. KwaliteitverbeteringHet
aantal plaatsen voor kleinschalig wonen wordt uitgebreid met 1500 in 2008.
Hiervoor is 15 miljoen euro uit getrokken. Volgens Actiz is dat een reëel
streven. ‘Het gaat om kleinschalige woonprojecten. Daar is de sector al volop
mee aan de slag’, zegt voorlichter Jan-Willem Wits van Actiz. Om de palliatieve
zorg te versterken en te verbeteren is tien miljoen vrijgemaakt.InnovatieprogrammaIn 2008 wordt gestart met een
innovatieprogramma om met minder mensen betere zorg te leveren. Verpleeg- en
verzorgingshuizen moeten 115 miljoen euro ophoesten door efficiënter te gaan
werken. Actiz benadrukt dat dit programma geen bezuiniging is, maar een manier
om medewerkers effectiever en efficiënter in te zetten. Wits: ‘Gekeken wordt of
bepaalde handelingen die mensen doen, kunnen worden overgenomen door ICT of
andere technologische maatregelen. Zorg op afstand, waarbij een
zorgverlener contact heeft met de hulpbehoevende, is daar een voorbeeld
van. Dat scheelt reistijd en is net zo efficiënt.'PrestatievergelijkingEen ander kabinetsplan is dat de
prestaties van zorginstellingen met elkaar vergeleken moeten worden. Goede
voorbeelden (best practices) worden de norm voor andere instellingen. Als een
instelling onder de norm presteert, heeft dat financiële consequenties. ‘Er is
niets op tegen om zorgaanbieders aan te spreken op hun prestaties’, zegt
Actiz-woordvoerder Wits. ‘Maar op deze manier werk je wel een prijzenslag in de
hand, waarbij de kwaliteit van zorg in het geding komt.’ZorgzwaartepakkettenCliënten krijgen meer invloed op
de bekostiging van langdurige zorg door zorgzwaartepakketten. Toch vraagt Wits
zich af welke gevolgen dit heeft voor de sector. ‘Het is aan het Centraal
Indicatieorgaan om te kijken of de omvang van de indicatie overeenkomt met de
hoeveelheid zorg die er in werkelijkheid wordt geleverd.' Het kabinet gaat
overigens de indicatiestelling verbeteren. Wijkverpleegkundigen en huisartsen
kunnen eventueel indicaties doen voor hun patiënten. Actiz-woordvoerder Wits
verwacht niet dat dit voor veranderingen in de zorg zal zorgen.Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.