Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Henk Tjassing over nog meer toezicht in de thuiszorg: 'Het voortdurende wantrouwen maakt me moedeloos'

'Het was verschrikkelijk. Tegen verdachtmakingen kun je je niet verweren. Meer dan een half jaar heb ik als aangeschoten wild rondgelopen.' Henk Tjassing, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Pantheon Zorggroep, over het ECD-onderzoek naar zijn organisatie, de beschuldigingen van Zembla aan zijn adres en het nieuwe onheil dat vanuit Den Haag op de thuiszorg afkomt.

Het was een opmerkelijke uitzending van het
tv-programma Zembla afgelopen najaar. De Pantheon Zorggroep, een bundeling van
vier thuiszorgorganisaties in Noord-Oost Nederland, zou zich schuldig maken aan
gesjoemel met gemeenschapsgelden. Beelden van op de Waddenzee zeilende
zorgbobo's met echtgenotes werden afgewisseld met shots van zorgbehoevende
ouderen die van hulp verstoken waren. De kijker zag Henk Tjassing, voorzitter
van de Raad van Bestuur van Pantheon, en zijn collega Bart Visser, ongemakkelijk
onderworpen aan een kruisverhoor. Daags erna besloot het ministerie van VWS tot
een onderzoek door de Economische Controle Dienst (ECD).Tjassing: 'Ik was gevraagd of ik als voorzitter van de LVT mijn visie wilde
geven op vier jaar Erica Terpstra. Van tevoren had de redactie van Zembla de
vragen uitgebreid met me doorgenomen. Maar na twintig minuten kwamen ze opeens
met een stapeltje documenten op de proppen en begonnen ze een spervuur van
vragen op ons af te vuren. Uw chauffeur heeft die-en-die dag dertigduizend
gulden van de bank gehaald. Uw vrouw heeft vijftig flessen wijn geleverd als
relatiegeschenk. Hoe zit dat? Ze gedroegen zich alsof ze een stelletje
criminelen op het spoor waren. Op zo'n moment werken je hersens op volle toeren:
wat moet ik doen? Moet ik stoppen? Of wek ik dan de indruk dat ik iets te
verbergen heb? Op dat moment leek het me wijs te blijven zitten. Ik heb nog
voorgesteld dat ze de volgende dag met een accountant terug zouden komen, zodat
ik kon laten zien dat er van die aantijgingen niets klopte, maar dat wilden ze
niet. Dit is onze manier van werken, zeiden ze. Achteraf denk ik: ik had ze de
kamer uit moeten schoppen.'Welke lering heeft u uit de affaire
getrokken?
'Het meest ben ik geschrokken van het feit dat het
mensen uit de organisatie waren die die verhalen naar buiten hebben gebracht. We
zaten midden in de fusie van vier thuiszorgorganisaties en er moesten 160
arbeidsplaatsen verdwijnen. Dat ging met een mobiliteitstraject op basis van
vrijwilligheid en in goed overleg met de bonden, maar toch. Achteraf kun je
vaststellen dat we verzuimd hebben om intern voldoende tekst en uitleg te geven
over de holding die aan Thuiszorg Drente hing. Veel mensen waren tegen
commercialisering. Zij zagen de holding als een soort black box, als een
speeltje van de Raad van Bestuur. We hebben veel kritiek op onze manier van
opereren gekregen, men vond dat we niet open zijn geweest. Dat geeft een knauw.
Als je duaal wilt werken, zowel regulier als privaat, ben je blijkbaar
kwetsbaar.'Waarom maakt u zich zo sterk voor
marktwerking?
'Omdat de vraag naar thuiszorg groeit. De vraag
naar diensten en producten is veel groter en breder dan wat de AWBZ biedt.
Mensen willen dat hun hondje uitgelaten wordt, dat hun tuin gedaan wordt. Wij
streven ernaar dat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en ook
willen wij onze medewerkers een garantie op werk in de toekomst bieden. Daarom
wil ik een breed pakket kunnen leveren. Mij maakt het niet uit wie wat
betaalt.'De conclusie van het ECD-rapport luidt dat de Pantheon Zorggroep geen
wettelijke regels heeft overtreden. Wel is de organisatiestructuur onnodig
ingewikkeld en sluit de inrichting van de financiële administratie niet goed bij
die structuur aan. Tjassing: 'Op zich ben ik er niet ontevreden over. De kritiek
is: de boekingen zijn niet fout, maar de systematiek kan beter. Onze accountant
is het daar niet mee eens. Waar ik ongelukkig over ben is dat er zoveel details
in staan over mensen. VWS heeft daarop aangedrongen. Ik vind dat gènant. En het
was verschrikkelijk dat het zo lang duurde voor het rapport verscheen. Je kunt
je niet verweren tegen verdachtmakerij.'UitgekleedDe laatste weken vangt Tjassing steeds meer signalen op dat VWS de
thuiszorg aan nog meer regels wil binden. En dat het ministerie het reguliere
instellingen onmogelijk gaat maken om privaat te werken. Tjassing is het daar
faliekant mee oneens: 'De kloof tussen wat mensen willen en wat ze krijgen wordt
steeds groter. Het basispakket wordt meer en meer uitgekleed. Thuiszorg wordt
een soort armenvoorziening. Ik vind dat dat niet mag gebeuren. Vorige week zei
minister Borst weer dat de huishoudelijke hulp er maar uit moet. Nu wordt
er in de Kamer weer gedebatteerd over de vraag of toegelaten
thuiszorgvoorzieningen wel private zorg mogen bieden. Men is doodsbang voor
tweedeling. Maar die is er al lang. Wat ze moeten doen is die tweedeling goed
regelen. Onlangs was er die discussie over de pluspakketten. Er staan landelijk
dertigduizend mensen op de wachtlijst voor thuiszorg. Ze hebben recht op zorg,
maar moeten er vier maanden op wachten. Natuurlijk springen er actoren in dat
gat. Dan zegt de politiek: dat mag niet. Maar de politiek kan dat helemaal niet
verbieden. De enigen die ze het kunnen verbieden zijn de AWBZ-toegelaten
instellingen, en dus doen ze dat dan maar. Dat is het belachelijke.'Tegelijk met het ECD-rapport over de Pantheon Zorg Groep verscheen het
Benchmarkonderzoek Thuiszorg. Een van de bevindingen was dat kleine organisaties
effectiever werken dan grote. Hoe kijkt Tjassing als directeur van de grootste
thuiszorgorganisatie van het land tegen die conclusie aan? 'Je kunt als kleine
organisatie nog zo effectief zijn, maar het is de vraag hoe lang je het
volhoudt. Groot heeft voor- en nadelen. Ik ben er dubbel over. Klein is mooi en
klantvriendelijk. Die schaalvergroting zijn wij aangegaan onder het gesternte
Terpstra. We hebben ertoe besloten toen zij zei dat de budgetten afgebouwd
zouden worden. Per jaar zou je tien procent minder krijgen, tot niets aan toe.
We moesten een partij worden voor landelijk opererende zorgverzekeraars. Maar
inmiddels is de hele marktwerking teruggedraaid en gaan we weer op de toer van
regionalisatie. Ik kan me echter niet voorstellen dat VWS de marktwerking tegen
kan houden, zeker niet onder de Europese regelgeving.'Snakt u er niet naar om in een andere sector te
werken?
'Ik heb achttien jaar met veel plezier in de thuiszorg
gewerkt. In de gezondheidszorg zit je op de huid van de samenleving. Maar nu
denk ik wel eens: laat deze beker aan mij voorbij gaan. De overheid maakt er een
potje van. Er komt weer meer bureaucratie bij, nog meer regelgeving. Er is een
constante vorm van wantrouwen, alsof wij alleen maar inefficiënt bezig zijn dan
wel onszelf verrijken. Ik heb er genoeg van. Het is niet te tolereren dat we
weer de zwarte piet toegeschoven krijgen. De politiek mag ook wel eens naar
zichzelf wijzen. Het is een wonder dat de thuiszorg na de afgelopen vier
chaotische jaren nog steeds draait zoals ze draait. De politiek gedraagt zich
volgens Jos Werner als een Raad van Toezicht in permanente zitting bijeen. Daar
ben ik het helemaal mee eens. Ik word er moedeloos van, want ik zie geen enkel
teken dat het beter wordt.'/Lucie Th. Vermij

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.