Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

‘Ervaringsdeskundige kan verzuring in werk doorbreken’

‘Het is belangrijk om te reflecteren over wat ervaringen in je leven voor jou hebben betekend.’ Aldus Pieter Hilhorst, juryvoorzitter van de Movisie Participatieprijs, die vrijdag 15 april wordt uitgereikt. ‘Ervaringsdeskundigen vullen het werk van hulpverleners aan’.
Pieter Hilhorst
‘Ik hoop dat de samenwerking met ervaringsdeskundigen een routine wordt in het werk van hulpverleners’

‘De inzet van ervaringsdeskundigen helpt de kloof te overbruggen tussen hulpverlening en cliënt.’ Dat zegt Pieter Hilhorst, juryvoorzitter van de Movisie Participatieprijs. ‘Het helpt bovendien de cliënt die het heft in eigen hand wil krijgen. Daarom kan de samenwerking met ervaringsdeskundigen de werkwijze van de professional verrijken. Ik hoop dat hulpverleners dat ook zo zien en niet als een motie van wantrouwen voor hun werk.’

Participatie
‘Deskundig door ervaring’ is het motto van de Participatieprijs die vrijdag 15 april in Rasa Utrecht wordt uitgereikt. Met de prijs bekroont Movisie elk jaar een initiatief dat de participatie bevordert van mensen die extra aandacht nodig hebben. Dit jaar zijn 118 inzendingen binnengekomen van projecten die ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening gebruiken en bevorderen. Op vrijdag 15 april maakt de jury, onder voorzitterschap van Pieter Hilhorst, drie prijswinnaars bekend. Dit jaar wordt ook een publieksprijs uitgereikt.

Je kunt stemmen op je favoriete project of voor de publieksprijs via facebook>>

Verzuring
Erkenning van de inzet van ervaringsdeskundigen in de hulpverlening is noodzaak. ‘De samenwerking met deze deskundigen verrijkt het werk van de hulpverlener’, zegt Hilhorst. ‘Het kan een mogelijke verzuring van de werkrelatie tussen professional en cliënt doorbreken. De ervaringsdeskundige kan dan helpen om te begrijpen waarom een cliënt zich anders gedraagt dan de hulpverlening zich ten doel heeft gesteld. Of door op ervaring door te vragen bij de cliënt om erachter te komen wat er eigenlijk aan de hand is.’

‘Door mijn ervaring ontstaat een vertrouwensband’ Er zijn zoveel hulpverleners die ervaring hebben, maar niet weten hoe ze deze kunnen inzetten. ‘Want in opleidingen wordt geleerd dat je werk en privé gescheiden moet houden.’ Ervaringsdeskundige Maurits Boote over zijn werk. Lees meer>>

Selectie
Waar heeft de jury op geselecteerd? ‘Belangrijk is dat de ervaringsdeskundige zijn ervaring kan omzetten in kennis over hoe hij of zij heeft geleerd van zijn ervaringen’, zegt Hilhorst. ‘Als je bijvoorbeeld bent opgegroeid in armoede, dan heeft dat effect op je gedrag en op je handelen. Mensen kunnen bijvoorbeeld zich niet houden aan afspraken met de uitkeringsinstantie. Een ervaringsdeskundige die heeft geleerd dat gedrag te zien bij zichzelf en kan hulpverleners en instanties duidelijkheid geven over waarom de cliënt dergelijk gedrag vertoont en wat je ermee kunt doen.’

Training
Verder heeft de jury geselecteerd op overdraagbaarheid van de deskundigheid. Hilhorst: ‘Ervaringsdeskundige word je niet omdat je alleen ervaring hebt. Er is begeleiding en training nodig om die ervaring in te kunnen zetten in de hulpverlening. Daar hebben wij de projecten die zijn ingezonden ook op beoordeeld. En verder hebben we nog gekeken naar groepen waar de inzet van ervaringsdeskundigheid minder gebruikelijk is tot nu toe, zoals in de jeugdzorg en in de gehandicaptenzorg.’

Je kunt je aanmelden voor het event: Movisie Participatieprijs op 15 april in RASA Utrecht. De toegang is gratis. Lees meer>>

Hulpverlening verbeteren
‘Ik hoop dat de samenwerking met ervaringsdeskundigen een routine wordt in het werk van hulpverleners’, oppert Hilhorst. ‘Om je deskundigheid goed in te zetten, is het nodig goed te kunnen reflecteren op wat je doet en op welke invloed je ervaringen hebben op je handelen. Dat is ook belangrijk voor professionals. Zij moeten gaan nadenken over hoe ze ervaringsdeskundigheid kunnen inzetten om de hulpverlening te verbeteren.’ 

Carolien Stam

2 reacties

 • mirthe

  Nou verzuring krijg je door dit soort artikelen, wat een geneuzel.

 • Be4you2

  Hoewel wij als Be4you2 alle activiteiten toejuichen die leiden tot participatie en emancipatie heeft dit artikel precies alles in zich waarom wij ook zo huiverig zijn voor de graagte waarmee ervaringsdeskundigen worden ingezet.
  Ervaringsdeskundigen die eerst (door professionals) getraind moeten worden? Ervaringsdeskundigen die als lijm in een organisatie moeten werken tussen cliënten en hulpverleners? Ervaringsdeskundigen die de taak krijgen verzuring in het werk tegen te gaan?
  De lijn doortrekkend naar bijvoorbeeld vrouwenemancipatie betekent dit dat er een man aan het hoofd van deze beweging staat die zegt wanneer vrouwen goed genoeg zijn om om te participeren.

  Er wordt door de jeugdzorg sector veel hulp geboden. Volgens René Clarijs (2012) wordt er jaarlijks vier miljard euro uitgegeven aan jeugdzorg voor 325.000 kinderen. Clarijs wijst op het weinig zichtbaar effect van Jeugdzorg, wat door Van Yperen en van der Steege (2010, p.29) geschat wordt op 0.18. “Volgens de internationale standaarden, kan dit beschouwd worden als ‘verwaarloosbaar effectief’.”

  Het is prachtig als ervaringsdeskundigen daar verandering in kunnen brengen, maar laat ze dan in hemelsnaam niet de taal van de hulpverleners gaan spreken. Geef hulpverleners training zodat zij de taal van de hulpvragers gaan verstaan, en zorg dat ervaringsdeskundigen de tools en de middelen krijgen hun opleiders zijn.

  namens Bestuur van Be4you2

Of registreer je om te kunnen reageren.

Zorgwelzijn is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V.
Voorwaarden