Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Mobiele brigades moeten verzuim bij zorginstellingen helpen beperken: Lacunes in het management

Het ziekteverzuim in de zorgsector is nog steeds te hoog, vindt demissionair staatssecretaris Margo Vliegenthart. Speciale, mobiele brigades moeten het komend jaar zorginstellingen met meer dan vijftien procent verzuim gaan bijstaan. In die teams moeten directeuren zitting nemen van instellingen die er in geslaagd zijn het verzuim omlaag te krijgen. Ondersteund door de Arbeidsinspectie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Arbo-diensten. Zitten instellingen en het personeel hierop te wachten?

Woordvoerder VWS: 'Dit is een heel
serieus plan van Vliegenthart. Voor een deel ligt het eraan hoe het in de
politiek nu verder gaat. Maar zijzelf zou er liefst zo snel mogelijk mee
beginnen. Want het blijft een raadsel dat de ene instelling er wel in geslaagd
is om het ziekteverzuim fors omlaag te krijgen en andere nog niet. Het kan niet
anders dan dat dat deels met het management te maken heeft. We weten dat bij
instellingen die het beter qua verzuim doen goed naar het personeel geluisterd
wordt. Dat ze meer aandacht voor hun medewerkers hebben en dat de inroostering
beter afgestemd is op de behoeften van personeelsleden. Zodat men beter in staat
is de zorg thuis met het werk te combineren. Maar Vliegenthart heeft ook gezegd
dat de Raden van Toezicht alerter moeten zijn en hun directies op dit punt
dienen aan te spreken en af te rekenen.'Leon Vincken, bestuurder CFO: 'Op zich vind ik het geen
slecht idee dat er met de hulp van instellingen die het qua ziekteverzuim goed
doen, gekeken wordt wat er in de zorgsector verbeterd kan worden op het punt van
het verzuim. Dat je dus uitgaat van best practices en die probeert op meer
plaatsen in te voeren. Want er zijn inderdaad instellingen met een erg hoog
verzuim. Hoeveel dat er zijn weet ik niet, en ook over de oorzaken kan ik niet
zoveel zeggen. Ik wil daar geen generaliserende uitspraken over doen. Maar die
brigades moeten wel - en dat is mijn eerste kantekening - een helpende hand
bieden en niet als een soort politieagenten gaan optreden. Een tweede punt zou
voor mij zijn dat het niet aangaat om alleen directeuren in die brigades op te
nemen. Ziekteverzuim is in mijn optiek een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
werkgevers én werknemers. Dus lijkt het mij logisch om er in elk geval de
ondernemingsraden bij te betrekken.'Joanne Hogervorst, woordvoerder Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen:
'Ik vraag me af of dat idee voor de ziekenhuissector
geldt, want Vliegenthart gaat helemaal niet over ons. Afgezien daarvan,
verwelkomen wij natuurlijk alle goede plannen. Maar ik betwijfel of die brigades
wel zo'n goed voorstel is. Veel problemen in de sector zijn toch heel regionaal
gebonden. Dus of een directeur uit bijvoorbeeld het noorden iets zinnigs kan
zeggen tegen zijn collega aan de andere kant van het land, weet ik niet. Zelf
hebben we onlangs iets anders gedaan met de hoofden van operatiekamers die,
zoals bekend, nogal met grote gaten in het personeelsbestand kampen. Als
brancheorganisatie hebben we voor hen een databank opgezet, waar ze elkaar
vragen konden stellen en natuurlijk ook informatie geven. Met elkaar zijn ze een
tijdlang goed in gesprek gegaan, zoals ik dat noem, en het effect was dat het
ziekteverzuim in de betreffende operatieafdelingen inderdaad teruggedrongen
is.'Woordvoerder GGZ Nederland: 'Wij juichen alle maatregelen
toe die gericht zijn op het terugdringen van het ziekteverzuim. We verbinden wel
wat voorwaarden aan het instellen van dergelijke brigades. Ze moeten
gezaghebbend zijn, ze moeten aan kwaliteitsnormen voldoen zodat er ook echt
goede resultaten geboekt worden, en ze moeten draagvlak in de sector en de
instellingen hebben. Met andere woorden, instellingen met een verzuim boven de
vijftien procent moeten wel openstaan voor het bezoek van een brigade. Overigens
gaan wij ervan uit dat dat soort instellingen in de geestelijke gezondheidszorg
uitzonderingen zijn en dat dit soort zware middelen in onze sector dus
nauwelijks aan de orde zijn. Qua ziekteverzuim scoort de ggz redelijk met een
verzuim van 8,7 procent. Maar dat wil zeker niet zeggen dat wij tevreden
achterover kunnen leunen.'Maria Beesems, woordvoerder Arcares: 'Wij staan tamelijk
terughoudend ten opzichte van dat plan. Omdat het de indruk wekt dat de sector
zelf niet in staat is om het ziekteverzuim terug te dringen. En het geen recht
doet aan de inspanningen die wij als verzorgings- en verpleeghuizen op dat vlak
zelf leveren. Terwijl we daar juist heel hard aan trekken. We hebben
bijvoorbeeld vorig jaar in de cao afgesproken dat een half procent van de
eindejaarsuitkering afhankelijk is van de resultaten die er rond het
ziekteverzuim in instellingen geboekt worden. Bovendien hebben we in de cao
allerlei maatregelen afgesproken in de preventiesfeer. Met name om een goede
balans te krijgen in de lichamelijke inspanningen van de medewerkers.' /Marty PN
van Kerkhof

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.