Home 2018

Laatste artikelen

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Eén op vijf vrouwen slachtoffer van stalking: wat kun je doen?

Eén op vijf vrouwen slachtoffer van stalking: wat kun je doen?

Onder stalking wordt het volgende verstaan: ‘Het stelselmatig, opzettelijk en ongewenst inbreuk maken op de privacy van een ander, met het doel de ander te dwingen iets te doen, iets niet te doen o...

Participatie

Experimenteren met de bijstand: hoe doen ze dat in Nijmegen?

Experimenteren met de bijstand: hoe doen ze dat in Nijmegen?

János Betkó is beleidsadviseur Inkomen bij de gemeente Nijmegen. Hij is projectleider van het experiment met de bijstand. In Sociaal Bestek beschrijft hij hoe het experiment in Nijmegen tot stand k...

Wet- en regelgeving

Zorginstelling moet hulpverlener ondersteunen bij calamiteit

Het onderzoek naar calamiteiten in de ggz ging eigenlijk over het betrekken van familie en naasten en zo mogelijk van cliënten bij de analyse over hoe het kan gebeuren dat zo’n calamiteit zich voor...

Jeugdhulp

Het is lastig om over je eigen professionaliteit heen te kijken

lastig om over je eigen professionaliteit heen te kijken

In Utrecht vormen huisartsen en POH’s-GGZ en de buurtteams Jeugd & Gezin samen met de jeugdgezondheidszorg (JGZ) de basiszorg als het gaat om de zorg voor de psychische gezondheid van de jeugd. In...

Wijkteam

Zorgtips voor bij warm weer

zorgtips bij warm weer

Kleine kinderen, ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht zijn extra kwetsbaar bij hoge temperaturen. Zij lopen dan meer risico op vermoeidheid, concentratiep...

Jeugdhulp

Vergroot het vertrouwen tussen jongeren en politie

Vergroot het vertrouwen tussen jongeren en politie

Sahar Noor is als onderzoeker en trainer verbonden aan het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) en één van de opstellers van de handreiking Hoe vergroot je het vertrouwen tussen jongeren...

Jeugdhulp

Hoe praat je met een kind als zijn ouders gaan scheiden?

Hoe praat je met een kind als zijn ouders gaan scheiden?

Tineke van den Berg is GZ-psycholoog kind & jeugd en auteur van het boek Praten met kinderen en jongeren over scheiding, een praktijkboek voor professionals. Ze vindt dat kinderen van gescheiden ou...

Wmo

Tim Robbe: ‘Versoepeling aanbesteding kan keuze van cliënten beperken’

Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat bij de Europese Commissie pleiten voor versoepeling van de Europese aanbesteding voor de jeugdhulp en Wmo. Bij aanbestedingen moeten aspecten als lokaal partnersch...

Zelfredzaamheid

Langer zelfstandig thuis wonen is niet goedkoper

Langer zelfstandig thuis wonen is niet goedkoper

De laatste twintig jaar blijven ouderen, deels omdat ze dat zelf willen deels omdat de toegang tot intramurale zorg lastiger is geworden, langer thuis wonen. Onlangs maakte minister Hugo de Jonge b...

Wijkteam

Intervisietraining: ‘Je houdt elkaar een spiegel voor’

‘De professional is zelf zijn belangrijkste instrument’, stelt Margriet Couperus in het magazine Dagbesteding van juli. Couperus geeft intervisietraining bij de Hogeschool van Amsterdam. ‘Als je al...