Home 2018

Laatste artikelen

Wmo

Rekenkamer: Voorbeeldprojecten helpen dakloze beter en sneller

Gemeenten hebben zich de afgelopen jaren wel ingespannen om de opvang van dak- en thuislozen te verbeteren. Maar ze lopen nog ver achter hun wettelijke verplichting aan om passende begeleiding te g...

Jeugdhulp

Je hebt als hulpverlener pas de regie als je niet zelf de trekker bent

Je hebt als hulpverlener pas de regie als je niet zelf de trekker bent

Maar hoe ontstond de JIMaanpak? Eigenlijk al in de aanloop naar de transformatie van het zorgstelsel. Op het moment dat de doelen van de transitie bekend werden, ontstond een samenwerking tussen vi...

Wijkteam

Hans Boutellier: ‘Het wijkteam werkt als een jazzband’

‘De samenleving is de afgelopen decennia drastisch veranderd. Om een aantal redenen; Vanwege de internationalisering, niet alleen economisch maar ook vanwege migratiestromen. Door de informatiserin...

Zelfredzaamheid

Afhankelijkheid hoort bij de dagelijkse realiteit

Afhankelijkheid hoort bij de dagelijkse realiteit

Het onderzoeksrapport De kunst van ambachtelijke afstemming, dat op woensdagmiddag 23 mei aan minister Hugo de Jonge wordt overhandigd, is opgesteld door de Universiteit voor Humanistiek in opdrach...

Wijkteam

Evelien Tonkens: ‘Inzet sociaal netwerk is niet altijd een goed idee’

Evelien Tonkens en Femmianne Bredewold hebben onderzoek gedaan naar de inzet van het sociaal netwerk rondom cliënten en de effecten daarvan. De onderliggende vraag: Waarom willen we het sociaal net...

Wet- en regelgeving

Helpdesk AVG in Zorg en Welzijn van start

‘Werk je in de zorg of het sociaal domein? Dan kun je bij de AVG-Helpdesk terecht met al je vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder.’ Dat staat te lezen op de website www.avg...

Jeugdhulp

Iedereen wil wel een keer uit elkaar’

‘Iedereen wil wel een keer uit elkaar’

Kinderen die lijden onder de scheiding van hun ouders, het probleem is omvangrijk en urgent. Kern van het probleem is dat ouders in hun boosheid of teleurstelling niet altijd meer in staat zijn tot...

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Bemiddeling als oplossing van psychisch geweld? Dat werkt niet’

‘Bemiddeling als oplossing van psychisch geweld? Dat werkt niet’

Therapeut Nienke Buiskool Leeuwma heeft zelf een relatie gehad waarbij sprake was van psychisch geweld. ‘In een barre zoektocht naar hulp ben ik een lotgenoot tegengekomen die mij ondersteunde in d...

Verwarde personen

Meer inspanning nodig voor hulp aan verwarde mensen

Meer inspanning nodig voor hulp aan verwarde mensen

Dat het Schakelteam er is, is volgens Van Dijk heel belangrijk. ‘Een aantal jaar geleden hebben we vanuit de politie een signaal afgegeven dat het niet goed ging. Er kwamen steeds meer mensen in de...

Zelfredzaamheid

Het imago van ouderen is, onterecht, vaak negatief

‘Het imago van ouderen is, onterecht, vaak negatief’

Het is 14 mei 1940. In een kwartier tijd werd de binnenstad van Rotterdam verwoest. Wie bleven er over? Juist, zij! De huidige ouders, opa’s, oma’s, buurmannen en tantes. Onze ouderen. ‘Zij zorgden...