Home 2018

Laatste artikelen

Dagbesteding

Meer werken moet ook lonen bij een arbeidsbeperking

Het kabinet neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking beter vanuit een uitkering aan het werk komen. Staatssecretaris Van Ark pleit bijvoorbeeld voor maatregelen voor meer persoonlijke begeleiding gericht op werk, zorg en wonen.
Eenzaamheid
‘We moeten veel normaler doen over verlies’

We moeten normaler doen over verlies’

Iedereen krijgt ermee te maken, maar toch is het moeilijk om over de dood en overlijden te praten. Aldus Paul Boelen, die onderzoek doet naar rouw en het verwerkingsproces bij verlies van een dierbare. 'Sociale steun door de familie en het eigen sociale netwerk is cruciaal om jaren later veel minder last te hebben van het verlies van een dierbare.'
Armoede en Schuldhulpverlening

Leerkring legt stukjes van de armoedepuzzel bij elkaar

In Assen en in Stadskanaal hebben interdisciplinaire leerkringen geleid tot brede samenwerking. Betrokken zijn ambtenaren, zorg- en welzijnsprofessionals, woningbouwcorporaties en ook vrijwilligers. Doel is een antwoord te vinden op de vraag hoe gezinnen uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede kunnen komen.
Marcel Kolder is blogger bij Zorg+Welzijn

Blog: Bekende Nederlanders zijn cruciaal bij de transitie naar een inclusieve wereld

Wat bekende Nederlanders (politici, opinieleiders, artiesten, wetenschappers, sporters, topmanagers) vinden en zeggen over mensen met een handicap zorgt voor versnelling of vertraging in de transitie naar een maatschappij waar mensen met een beperking kunnen meedoen.

Jeugdhulp

Oerwoudgeluiden: een grapje of ver over de schreef?

Stel, je bent jongerenwerker en je begeleidt een dansworkshop in het jeugdhonk. Een groep jongens is erbij, maar ze willen niet meedansen. Dansen en muziek zijn haram. Van hun geloof mogen ze niet meedoen, zeggen ze. Hoe reageer je? Menen ze het of zitten ze met je te sollen? Doe je het af als flauwekul of respecteer je hun geloofsovertuiging?
Verwarde personen
Meldpunt niet-acute zorg voorkomt dat mensen tussen al en schip vallen

Hans Kroon: ‘Ruimte nodig voor echte ambulantisering in de ggz’

‘De zorg voor ggz-patiënten zit te veel in de crisismodus. Dat is de belangrijkste reden dat de ambulante zorg in de ggz is achtergebleven.’ Aldus bijzonder hoogleraar Hans Kroon. Er is een ingreep nodig om uit de impasse te komen.
Wijkteam
Ton van Elst is adviseur, coach en trainer Sociale Zorg bij Movisie

Blog: De buurt is toch voor iedereen?

Ook al is ieder mens uniek, we worden toch in- en uitgesloten op basis van stereotypen. Mensen met een verhoogde kwetsbaarheid kunnen daarover meepraten. Maar ook vrouwen, mannen, mensen met een andere dan een blanke kleur of westers uiterlijk en ga zo maar door.
Wmo

Tijd om knelpunten in de maatschappelijke opvang op te lossen’

In de Wmo 2015 is opgenomen dat iedereen recht heeft op maatschappelijke opvang. Helaas hebben nog lang niet alle gemeenten dat goed geregeld. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage. Staatssecretaris Blokhuis van VWS wil een ‘indringend gesprek’ met nalatige gemeenten.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Meldcode verplicht de professional tot actie bij huwelijksdwang

Sociale professionals en leerkrachten zijn cruciaal in het oppikken van signalen onder jongeren die in een gedwongen huwelijk terecht lijken te komen. ‘Huwelijksdwang valt onder de meldcode Huiselijk geweld’, zegt Hilde Bakker van het Kennisplatform Integratie & Samenleving. ‘Dat schept de verplichting voor de professional wel iets te doen.’
Wijkteam
Mariska Meinen is blogger bij Zorg+Welzijn

Blog: Wijkteams, claim de scharrelruimte!

De wijkteams zijn in 2015 opgezet om dichtbij de burgers oplossingen te creëren die aansluiten bij het gewone leven. Echter, dat gaat niet vanzelf. Want hoe sluit je aan bij het gewone leven van mensen? Hoe kun je creatieve oplossingen met bewoners creëren die passen bij hun dagelijks bestaan?