Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Wat staat jou te wachten in 2015?

Aan het eind van het jaar kijken we niet alleen terug, we blikken ook vooruit. Wat kunnen we verwachten in 2015? Een overzicht.
Wat staat jou te wachten in 2015?
Foto: ANP

Van AWBZ naar drie andere wetten

In de zorg gaat veel veranderen. Zorg die eerder in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geregeld is, gaat over naar 3 wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het jaar 2015 moet een overgangsjaar worden met speciale regels om de overgang van de AWBZ naar gemeente of zorgverzekeraar zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De Wet Landurige zorg (WLz)

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Zij hebben recht op een volledig zorgpakket met verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging , behandeling en mobiliteitshulpmiddelen. Ze kunnen kiezen voor zorg in een instelling of zorg thuis, als dat verantwoord is. In hun zorgplan komt te staan welke zorg zij krijgen en welke wensen, behoeften en mogelijkheden zij hebben. Ook het sociale netwerk wordt bij het plan betrokken. Voor zorg thuis kan de cliënt kiezen voor een persoonsgebonden budget, of zorg van een instelling thuis. Er komen wel strengere eisen voor het pgb. Het CIZ gaat bepalen of iemand recht heeft op zorg uit de WLz.

Wijkverpleging

De wijkverpleging wordt overgeheveld van de AWBZ  naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wijkverpleegkundige wordt verantwoordelijk voor het verpleegproces van begin tot eind en gaat indicaties stellen en zorg toewijzen. 2015 als overgangsjaar zal duidelijk maken of wijkverpleegkundigen klaar zijn voor hun nieuwe taken, en wat er nog nodig is om het te verbeteren. Hoe indiceert de wijkverpleegkundige in 2015? Lees hier meer >>

De Jeugdwet

De Jeugdwet treedt op 1 januari 2015 in werking. Onderdelen van de AWBZ en de Zorgverzekeringswet verschuiven naar de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten zijn vanaf het nieuwe  verantwoordelijk voor deze wet. Hieronder vallen  alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg),  de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de uitvoering van de jeugdreclassering.

In de jeugdzorg blijft in 2015 veel hetzelfde als in 2014, vindt de secretaris van de commissie die de hele verandering de afgelopen jaren in de gaten heeft gehouden.  Lees hier meer >>

De nieuwe Wmo/Wmo 2015

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente is verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. De gemeente kijkt wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving kan ondersteunen. Iedere gemeente organiseert dat op zijn eigen manier. In veel gemeenten komen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag.

Zijn kinderen, vrienden en buren verplicht om te mantelzorgen? En wordt het pgb afgepakt? Lees hier de negen misverstanden over de nieuwe Wmo >>

Veranderingen in de GGZ

Mensen met een psychische stoornis moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat draagt bij tot het herstel bij mensen met psychische aandoeningen. De gemeente moet  deze  kwetsbare burgers ondersteunen. Sinds 2008 tot aan 2020 wordt het verblijf in een ggz-instelling fors afgebouwd. Er komt meer zorg voor patiënten thuis. Een sterke basis-ggz en ondersteuning van huisartsen met een poh-ggz moeten ervoor zorgen dat mensen niet meer onnodig gebruik maken van dure geestelijke gezondheidszorg.

Of de veranderingen in de ggz ook daadwerkelijk de zorg goedkoper maken, weet GGZ Nederland voorzitter Jacobine Geel nu nog niet. Maar dat het de ggz allemaal teveel wordt, dat is niet het geval. Lees hier meer >>
Steeds meer mensen met psychiatrische problemen wonen zelfstandig. OGGZ-leraar Niels Mulder maakt zich grote zorgen over hen en de professionals die hen moeten helpen. Lees hier meer >>

De Participatiewet

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De Participatiewet gaat in op 1 januari 2015. Dat heeft gevolgen voor jongeren met  een Wajong-uitkering, voor de sociale werkvoorziening en mensen die een bijstandsuitkering hebben. Lees hier meer over de gevolgen van de Participatiewet >>

Kun je een verkeerde handicap voor de Participatiewet  hebben? Lees hier meer>>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.