Home Tags Zorgverzekeraar

zorgverzekeraar

Expertteams bepalen zorgzwaarte

Expertteams bepalen zorgzwaarte

Wanneer zorgaanbieder en zorgkantoor niet gezamenlijk tot een beeld komen van de zorgzwaarte, kunnen zij hierbij een zogenaamd expertteam inschakelen.
Wmo
Achmea Zorgkantoor in hoger beroep tegen NZa

Achmea Zorgkantoor in hoger beroep tegen NZa

Het Zorgkantoor van Achmea gaat in hoger beroep in de zaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over knelpunten in de AWBZ. Deze stap neemt Achmea nu blijkt dat andere zorgkantoren vorig jaar ook geen AWBZ-geld over hadden.
Digitaal debat over de toekomst van de zorg

Digitaal debat over de toekomst van de zorg

Via een digitaal debat wil het ministerie van VWS met alle partijen in de zorgsector verder praten over de toekomst van de zorg. Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker roepen patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en andere betrokkenen op hun mening te geven op de site www.toekomstvandezorg.nl.
Wmo
Zorgverzekeraars Nederland: ‘AWBZ structureel wijzigen’

Zorgverzekeraars Nederland: ‘AWBZ structureel wijzigen’

Zorgverzekeraars Nederland zegt dat er een structurele koerswijziging van de AWBZ nodig is. Uit een inventarisatie door zorgkantoren blijkt dat in alle 32 zorgregio’s knelpunten bestaan rondom de AWBZ. Het aantal patiënten neemt sneller toe dan de beschikbare financiële middelen.
Wmo

Gemeenten niet klaar met WMO-regeling voor PGB

Nog lang niet alle gemeenten hebben een overeenkomst gesloten met de zorgkantoren voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget (PGB) onder de WMO. Voor indicaties tot eind 2007 voeren de zorgkantoren het PGB uit. Dat moet vóór 1 december geregeld zijn, anders lopen burgers op 1 januari 2007 de kans dat ze bij de gemeente hun vergoeding voor het PGB op moeten halen.
Wmo
Zorgverzekeraars willen uitstel reorganisatie GGZ

Zorgverzekeraars willen uitstel reorganisatie GGZ

De Tweede Kamer moet de financiering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voorlopig niet veranderen. De koepelorganisatie ZN van de zorgverzekeraars heeft dat woensdag in een brief aan de Kamer gevraagd. De GGZ wordt nu nog betaald uit de volksverzekering AWBZ.

Werkplaats Wonen, Welzijn en Zorg

Woonvormen met zorg- en welzijnsvoorzieningen in de buurt, zodat ouderen of mensen met een handicap toch zelfstandig en middenin de samenleving kunnen blijven wonen. De werkplaats Wonen, Welzijn en Zorg is een kennisplatform dat particulieren, organisaties en instellingen wil inspireren tot de ontwikkeling van zulke initiatieven, door het geven van informatie en het in contact brengen met partijen die hen kunnen helpen. De werkplaats is een initiatief van de provincie Groningen en Menzis. Beiden stellen hiervoor € 150.000 euro beschikbaar.

‘De Gouden Zorggids op zn.nl’

Martin Bontje,algemeen directeur Zorgverzekeraars Nederland
Wmo

ZN-directeur De Jong over de modernisering van de AWBZ: ‘Het zorgkantoor wordt een huis waar de cliënt echt terecht kan’

De zorgverzekeraars krijgen straks de regie in de gezondheidszorg. Het is een van de maatregelen waarmee staatssecretaris Vliegenthart de AWBZ wil moderniseren. Een prominente rol, Zorgverzekeraars Nederland wil niets liever. De vrees van minister Borst dat de verzekeraars een dubbele agenda hebben, vindt ZN-directeur Niek de Jong onbegrijpelijk: 'Als er in het publieke deel geknepen wordt, mag er toch best naar de private sector gekeken worden?'
Wmo

Patiënten/consumenten Federatie wil macht zorgverzekeraars aan banden leggen: ‘Niemand weet waarom de premies stijgen, niemand kan er iets tegen doen’

Particuliere zorgverzekeraars hebben te veel vrijheid. Terwijl de politiek het roerend eens is over de noodzaak van kostenbeheersing, verhogen de particuliere verzekeraars eenvoudigweg hun premies met twaalf procent. Hoog tijd dat er toezicht komt op deze branche, vindt Eric Verkaar van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie. En laat de discussie over de basisverzekering ook maar weer oplaaien.