Home Tags Wijkverpleging

wijkverpleging

De Regels: Wetsvoorstel om schuldenaar beter te beschermen

Minister Dekker heeft een wetsvoorstel gemaakt om mensen met schulden beter te beschermen. Het gaat om een aanpassing van het zogenaamde beslag- en executierecht. Doel is te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum komen.
Wijkteam

Onacceptabel dat thuiszorgorganisaties ongeschoold personeel inzetten

Onacceptabel dat thuiszorgorganisaties ongeschoold personeel inzetten
De Consumentenbond concludeert na eigen onderzoek dat 'de kwaliteit en veiligheid van de thuiszorg alarmerend is'. Maar hoe slecht gaat het echt in de thuiszorg? ‘De analyse van de Consumentenbond moet iets genuanceerd worden. Desalniettemin is het wel zorgwekkend.’
Wijkteam

Wens van cliënt centraal in Kwaliteitskader Wijkverpleging

Wens van cliënt centraal in Kwaliteitskader Wijkverpleging
ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland hebben het Kwaliteitskader Wijkverpleging opgesteld. ‘Dat wat de cliënt zelf kan en wil wordt voortaan het uitgangspunt voor wijkverpleging.’
Wijkteam

Wijkverpleegkundige kan onvoldoende inspelen op complexe zorgvraag

Wijkverpleegkundige kan onvoldoende inspelen op complexe zorgvraag
Nu mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen en sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen, wordt er meer verwacht van wijkverpleegkundigen. Maar om dat waar te maken, zijn goede afspraken nodig tussen zorgverzekeraars en aanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt dat er op dat vlak nog ‘ruimte voor verbetering’ is.
Wijkteam

Verpleegkundigen voeren actie door alleen maar te zorgen

Mariska de Bont, adviseur bij V&VN: 'We hebben in de sector een heel groot arbeidsmarktprobleem. Eén van de oplossingen voor dit probleem is volgens onze achterban het terugdringen van de administratielast. Want administreer je minder, dan zorg je meer.’
Wijkteam

Rutte belooft wijkverpleegkundige te sparen

Wijkverpleegkundigen hoeven niet te vrezen dat ze de komende jaren door bezuinigingen minder goed hun werk kunnen doen of harder moeten werken. Dat heeft het kabinet beloofd.
Wijkteam

Asscher: ‘Bezuiniging op wijkverpleging niet oké’

‘In een tijd van cadeaus aan multinationals, van overschotten op de begroting; in zo’n tijd is een bezuiniging op wijkverpleegkundigen niet oké.’ Dat schrijft voormalig minister Lodewijk Asscher in een brief aan het nieuwe kabinet.
Wijkteam

Bezuiniging in de wijkverpleging onacceptabel’

Wijkverpleegkundige kan onvoldoende inspelen op complexe zorgvraag
Vanaf 2019 moet er bezuinigd worden op de wijkverpleging. Volgens brancheorganisatie ActiZ ‘onacceptabel’. Langer zelfstandig thuis wonen gaat samen met uitbreiding van de zorg thuis.
Zelfredzaamheid

Wijkverpleging stemt niet goed af met mantelzorg

De samenwerking tussen wijkverpleging en andere professionals in de wijk kan beter. Evenals de afstemming met de mantelzorgers. Toch zijn cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals overwegend positief over de wijkverpleging.
Wijkteam

Balanceren tussen samenwerken, loslaten en zorg verlenen

Drie jaar geleden werd met politiek vertoon de wijkverpleegkundige tot spil in de wijk gebombardeerd. Hoe gaat het nu? ‘Door de veelheid van taken is het soms moeilijk bij de kern van je vak te blijven.’