Home Tags Welzijnswerk

welzijnswerk

Wmo

Rijk en gemeenten nemen voorschot op nieuwe Wet Maatschappelijke Zorg: Alternatieven voor dure zorg

Het rijk wil voorkomen dat steeds meer burgers een beroep blijven doen op dure zorg. In plaats daarvan moeten ze eenvoudiger toegang krijgen tot goede welzijnsvoorzieningen. De nota die staatssecretaris Ross hier volgende maand over presenteert, moet de komst van de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Zorg inluiden. Zowel de VNG als de MO-Groep is positief, zij het onder voorwaarden.
Armoede en Schuldhulpverlening

Elite sociale sector doet term welzijn in de ban: ‘Welzijn is gewoon niet meer sexy’

Het Tijdschrift voor de Sociale Sector nam in het decembernummer afscheid van de term ‘welzijn’ en leek daarmee en passant het bestaansrecht van het welzijnswerk in twijfel te trekken. Het Amsterdams cultureel centrum De Balie wijdde er eind januari een discussie aan. ‘Een containerbegrip als welzijn kun je niet zo maar overboord gooien,’ vindt de Haagse welzijnswethouder Jetta Klijnsma.
Wmo

Twee visies over de verpleeghuiszorg in tijden van zorgverschraling: Tussen pyjamadagen en goede wijnen

Terwijl verpleeghuis De Egmontshof worstelde met ‘pyjamadagen’, stond een lekkere Franse Sancerre op het menu van verpleeghuis Humanitas-Akropolis in Rotterdam. Directeur Den Uil van De Egmontshof deed openlijk zijn beklag over zorgverschraling na de opgelegde efficiencykorting. Directeur Becker van Humanitas hangt een filosofie aan die zowel het welzijn en de gezondheid van de cliënten bevordert als de kosten drukt. Twee verpleeghuizen, twee visies.
Vrijwilligers

Rotterdamse wijkambassadeurs maken nieuwkomers wegwijs: Een warm onthaal in de wijk

Met een bosje bloemen en een informatiepakket heten bewoners elke nieuweling in de wijk welkom. Dit is de eerste zichtbare kennismaking met het idee voor wijkambassadeurs, dat eind vorig jaar in de Rotterdamse wijken Oud-Mathenesse en Het Witte Dorp handen en voeten kreeg. Wanneer het project ‘Bewoners begroeten bewoners’ succesvol blijft, denkt het opbouwwerk aan uitbreiding.

Oud-welzijnsdirecteur Niko de Jong en het belang van mooie gebouwen: ‘Welzijnsdirecteur moet verwachtingen reduceren’

Een mooi, nieuw gebouw neerzetten voor het welzijnswerk. Dat is zo'n beetje het belangrijkste wat je kunt doen als welzijnsdirecteur, vindt Niko de Jong. Voordat hij eind december met pensioen ging, was De Jong gedurende ruim 28 jaar directeur van verschillende welzijnsinstellingen, in Groningen, Tilburg en Utrecht. Een gesprek over gebouwen, het reduceren van verwachtingen en het belang van preventief beleid.

Dik Hooimeijer (Welzijn Escamp) werkt nauw samen met Terra College: ‘Ik ben ziek van die discussie dat preventie niks helpt’

Het dodelijk schot dat Murat D. vorig week afvuurde op conrector Hans van Wieren werpt een zware schaduw over de samenwerking tussen het Terra College en de Stichting Welzijn Escamp. Een bioscoop, winkels en een compleet buurthuis in de school moeten het begrip tussen school en buurt versterken. ‘Ik geloof er geen bal van dat de jeugd van nu gewelddadiger is.’
Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk in welzijnswerk lonkt naar meer erkenning: ‘Diversiteit in personeel verrijkt de organisatie’

Welzijnswerk draait voor een groot deel op vrijwilligers. Toch hebben weinig instellingen hiervoor een goed beleid ontwikkeld. Qua informatie, begeleiding en waardering blijven vrijwilligers ver achter bij beroepskrachten. ‘Luister naar ze. Laat ze met voorstellen komen, geef ze de ruimte en denk mee.’
Vrijwilligers

Bestuurders en hulpverleners over dreigende uitzetting van asielzoekers: ‘De minister ziet geen mensen van vlees en bloed’

‘In februari valt de gevreesde brief van Verdonk op de mat.’ Uitgeprocedeerde asielzoekers leven vaak al jaren tussen hoop en vrees. Nadat er gesproken werd van een generaal pardon is er weer de dreiging op straat te komen staan. ‘Het doet pijn om mensen te weigeren, zeker als het om kinderen gaat,’ zeggen hulpverleners die in opvangcentra met deze mensen te maken krijgen.

Rietje Meijer, directeur NVMW, over de nieuwe koers van het maatschappelijk werk: ‘Maatschappelijk werkers zijn ondergesneeuwd geraakt’

‘Al dat gedoe over imagoproblemen en onderwaardering van het maatschappelijk werk moet nou maar eens afgelopen zijn,’ vindt Rietje Meijer, directeur van Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Ze wil de nadruk te leggen op wat het maatschappelijk werk doet en hoe het zich zou moeten ontwikkelen. ‘Maatschappelijk werkers zijn te bescheiden.’
Vrijwilligers

Tilburgse welzijnsinstelling wil rigoureuze ingreep in werkwijze: De bezem door het warenhuis

In haar beleidsvisie 2002-2005 kondigde de Tilburgse welzijnsinstelling De Twern een ‘totale omslag in het denken en doen’ aan. Betrokkenen vonden dat het welzijnwerk was ingedut. Doelstelling is onder meer om alleen nog te werken op basis van wetenschappelijk onderzochte methoden. Ook is de ‘eerste academische welzijnswerkplaats’ vastbesloten de rollen tussen de gemeente en zichzelf om te draaien.