Home Tags Welzijnswerk

welzijnswerk

Rietje Meijer, directeur NVMW, over de nieuwe koers van het maatschappelijk werk: ‘Maatschappelijk werkers zijn ondergesneeuwd geraakt’

‘Al dat gedoe over imagoproblemen en onderwaardering van het maatschappelijk werk moet nou maar eens afgelopen zijn,’ vindt Rietje Meijer, directeur van Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Ze wil de nadruk te leggen op wat het maatschappelijk werk doet en hoe het zich zou moeten ontwikkelen. ‘Maatschappelijk werkers zijn te bescheiden.’
Vrijwilligers

Tilburgse welzijnsinstelling wil rigoureuze ingreep in werkwijze: De bezem door het warenhuis

In haar beleidsvisie 2002-2005 kondigde de Tilburgse welzijnsinstelling De Twern een ‘totale omslag in het denken en doen’ aan. Betrokkenen vonden dat het welzijnwerk was ingedut. Doelstelling is onder meer om alleen nog te werken op basis van wetenschappelijk onderzochte methoden. Ook is de ‘eerste academische welzijnswerkplaats’ vastbesloten de rollen tussen de gemeente en zichzelf om te draaien.
Wmo

VNG wil ‘regelarm fonds’ voor AWBZ-taken

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt dat er een ‘regelarm fonds’ moet komen wanneer er meer taken die nu nog onder de AWBZ vallen, naar gemeenten worden overgeheveld. In dat fonds moeten vele afzonderlijke gemeentelijke geldstromen samen komen.

Cyriel Triesscheijn over twintig jaar anti-discriminatiewerk: ‘Weren van allochtonen leidt altijd tot discriminatie’

‘Sociaal-economische criteria om mensen buiten de stad te houden lijken objectief, maar je weet dat je allochtonen onevenredig hard treft.’ Dat zegt Directeur Cyriel Triesscheijn van de Rotterdamse Anti-discriminatie Actieraad (Radar) over het Rotterdamse plan om nieuwkomers te weren die minder dan 120 procent van het minimumloon verdienen. Onlangs vierde Radar zijn twintigjarige bestaan. Triesscheijn heeft de dader- en slachtofferrol steeds meer zien vervagen.
Vrijwilligers

Zelfhulporganisatie begeleidt boeren bij bedrijfsbeëindiging: De ondraaglijke stilte op het erf

Agrariërs hebben het zwaar. De varkenspest, mond- en klauwzeer en vogelpest hebben hun tol geëist en ook de aangescherpte regels maken het werk voor boeren soms onmogelijk. Velen moeten stoppen. Vrijwilligers, ex-boeren en -tuinders, van de ZOB (Zelfhulporganisatie voor bedrijfsbeëindigingen) helpen boeren al tien jaar bij het verwerken van dit verdriet. Over puinruimen en luisteren naar schijnende verhalen.
Armoede en Schuldhulpverlening

Publicist Jos van der Lans over de ontwikkeling van de sociale sector: ‘Een goede opbouwwerker is een toevalligheid’

In zijn boek ‘Bemoeien werkt’, dat 11 december verschijnt, pleit publicist en GroenLinks-senator Jos van der Lans pleit voor moderne bemoeizorg, outreachend werken en pro-actief handelen. Hij is kritisch over de sociale sector. In zijn laatste publicatie ‘Het woninkrijk der Bloemstraters’ constateerde hij onder meer het onvermogen van veel professionals om in de persoonlijke levenssfeer van mensen op te treden.
Vrijwilligers

Minister Hoogervorst past subsidiebesluit welzijnssector marginaal aan

Minister Hoogervorst is op sommige van zijn aangekondigde kortingen op instellingssubsidies teruggekomen. De herziening van zijn subsidiebesluit leidt echter niet tot vreugdedansjes bij de instellingen. Daarvoor zijn ze te marginaal.

Inleider Welzijnsdebat 2003 over nieuwe eisen aan de multiculturele samenleving: ‘Welzijnswerk moet confrontaties tussen culturen organiseren’

Is het welzijnswerk toegerust voor de multiculturele samenleving? Volgens Khalid Boutachekourt, adviseur voor overheden en welzijnsinstellingen, zet de klassieke benadering van doelgroepen uit de tijd. Het welzijnswerk moet zowel autochtone als allochtone burgers behandelen op basis van leefstijl. ‘Dan zit de Turkse ondernemer dichter bij de Nederlandse ondernemer dan bij de Turkse bijstandsmoeder.’

Maastrichtse Sociale Netwerk Analyse biedt ondersteuning in maatschappelijk werk: Het versterken van sociale relaties

De Maastrichtse Sociale Netwerk Analyse, waarin het netwerk rondom een cliënt wordt betrokken bij zijn hulpvraag, werd eind tachtiger jaren ontwikkeld voor het brede maatschappelijk werk. Nadat het halverwege de jaren negentig werd ingezet bij de reclassering, is de methode nu ook in andere sectoren ontdekt. Zo gebruikt de SPD De Gelderse Poort de methode sinds twee jaar in haar werk met verstandelijk gehandicapten.
Dementie

Brede inzet bepleit na tien jaar ontmoetingscentra voor dementen en hun verzorgers: Een klankbord voor verscheurde gevoelens

Eind november presenteerden drie organisaties in Amsterdam de resultaten van tien jaar ontmoetingscentra voor demente ouderen en hun verzorgers. Volgens betrokkenen is het de hoogste tijd om de opzet hiervan landelijk in te voeren. ‘Het is moeilijk te accepteren dat je bepaalde dingen niet meer kunt,’ zegt meneer Van Duin, één van de bezoekers van een dergelijk centrum in De Pijp in Amsterdam.