Home Tags Welzijnswerk

welzijnswerk

Sociale sector heeft moeite allochtone medewerkers aan zich te binden: Allochtonen op achterstand

Hoe multicultureel zijn de sectoren zorg en welzijn? Hoewel de een het er beter vanaf brengt dan de ander, hebben beide minder dan het landelijke gemiddelde aan allochtoon personeel in dienst. Over de kloof tussen werk en opleiding, imagoproblemen, en inhaalslagen.
Jeugdhulp

Ouder Informatie Punt: advies bij opvoeding en onderwijs van allochtone kinderen: Sleutelfiguren betrekken ouders bij de school

Op Ouder Informatiepunten werken allochtone ouders als vrijwilliger om andere ouders te helpen bij vragen en problemen rond de opvoeding en schoolprestaties van hun kind. Ook worden ze door de vrijwilligers gestimuleerd meer betrokken te zijn bij de school.

De moeizame weg naar een multiculturele sector

Hoe multicultureel zijn de sectoren zorg en welzijn? Hoewel de een het er beter vanaf brengt dan de ander, hebben beide minder dan het landelijke gemiddelde aan allochtoon personeel in dienst. De welzijnssector scoort steeds beter bij het aantrekken van allochtoon personeel. Maar in de zorgsector is nog lang geen sprake van een evenredige deelname van allochtone medewerkers. Beide sectoren stellen echter veel in het werk om die situatie te verbeteren. Zo hebben het Albeda College Rotterdam en het ROC van Amsterdam een drempelloze opleiding op het niveau van helpende welzijn ingevoerd. Jongeren uit de doelgroep en zonder vooropleiding zetten hun eerste stappen in het professionele jongerenwerk. En in de zorgsector wordt alles in het werk gesteld om tot een gedifferentieerde personeelssamenstelling te komen: trajecten om inburgeraars in te laten stromen in de sector Verpleging & Verzorging, voorlichtingsactiviteiten gericht op allochtonen in hogere zorgfuncties en projecten voor een multiculturele thuiszorg. In deze opleidingenspecial aandacht voor de kloof tussen werk en opleiding, imagoproblemen en inhaalslagen.
Vrijwilligers

Probleemjongeren op weg naar professioneel jongerenwerk: ‘Jongeren van mijn eigen cultuur verkloten het vaak’

‘Vaak staan de jongeren met één been bij justitie en met één been in het normale leven,’ zegt docent Peer Ottink in Rotterdam over de assistent jongerenwerkers in wording. Jongeren uit de doelgroep en zonder vooropleiding zetten in speciale opleidingen hun eerste stappen in het professionele jongerenwerk. De initiatieven zijn succesvol, maar blijven niet verschoond van problemen.

Sociale sector heeft moeite allochtone medewerkers aan zich te binden: Allochtonen op achterstand

Hoe multicultureel zijn de sectoren zorg en welzijn? Hoewel de een het er beter vanaf brengt dan de ander, hebben beide minder dan het landelijke gemiddelde aan allochtoon personeel in dienst. Over de kloof tussen werk en opleiding, imagoproblemen, en inhaalslagen.
Opvallende parallellen tussen ineenstortende welzijnsstichtingen: ‘Faillissementen zijn topje van de ijsberg’

Opvallende parallellen tussen ineenstortende welzijnsstichtingen: ‘Faillissementen zijn topje van de ijsberg’

Alcides en Welzijn Zeeburg in Amsterdam, Ondernemend Welzijn in Den Haag, Opmaat in Emmen. Met regelmaat van de klok vallen grote welzijnsinstellingen om. Andere instellingen, zoals Welzijn Noord in Rotterdam en Wing in Groningen, dreigen ook het loodje te leggen. Zet enkele tegenover elkaar, dan lijken blunders van management en lokale overheden verdacht veel op elkaar.
Armoede en Schuldhulpverlening

Jan Houtepen pleit voor een vervlechting van leren en welzijnswerk: ‘Educatie moet weer midden in de samenleving staan’

Jan Houtepen, een van de grote voorvechters van het Nederlandse vormingswerk, gaat met pensioen. In de ogen van Houtepen horen buurtwerk, educatie en ontmoeting onafscheidelijk bij elkaar. ‘Nederland was in de jaren zeventig- tachtig gidsland voor het vomingswerk. Nu liggen we achterop.’

De teloorgang van Alcides

Vorige maand vroeg de Amsterdamse welzijnsreus Alcides faillissement aan en kregen driehonderd medewerkers van de locatie Zuidoost te horen dat ze overbodig zijn. In het eerste kwartaal van gingen 2004 nog onwaarschijnlijke bedragen naar interims: een externe projectcontroller verdiende 125.000 euro de hoofdcontroller fourneerde 130.000 euro, 140.000 ging naar de interim-manager, en Sturkenboom & Partners kon 255.000 euro in zijn zak steken.
Wmo

Huub Isendoorn, voorzitter Stichting VraagWijzer Eén-loket: ‘Zonder ondersteuning komt het beleid van Ross in gevaar’

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning krijgen gemeenten meer de regie en verantwoordelijkheid voor wonen, zorg en welzijn aan burgers. Gemeenten zouden er volgens staatssecretaris Ross goed aan doen één loket in te richten voor deze diensten. Tegelijkertijd is het project VraagWijzer, dat hierbij ondersteuning bood, beëindigd. Reden voor twee wethouders om dit zelf te organiseren.
Vrijwilligers

Nijmeegs project Jasmijn creëert ontmoetingspunt voor de buurt: De kunst van het combineren

Een ontmoetingsplaats voor bewoners van het asielzoekerscentrum Nijmegen, buurtbewoners en ouders van de basisschool. Dat wisten medewerkers van het project Jasmijn te creëren door doelstellingen van de commissie-Dagindeling en de gemeente Nijmegen met elkaar te combineren. ‘De mix van groepen zorgt voor dynamiek.’