Home Tags Welzijnswerk

welzijnswerk

Vrijwilligers

Verstandelijk gehandicapten werken in de ouderenzorg: Wie zorgt voor wie?

Verstandelijk gehandicapten kunnen in het Limburgse Weert aan de slag in de ouderenzorg. Ze werken in de activiteitenbegeleiding of in de huishouding. Volgens jobcoach Nicole Leveau sla je zo twee vliegen in één klap. ‘Een echte baan versterkt het gevoel van eigenwaarde en zorginstellingen krijgen er extra hulp bij.’
Vrijwilligers

De slachtoffers van de Megabanenmarkt: ‘We zijn schofterig behandeld’

Op de Amsterdamse Megabanenmarkt vonden 1300 cliënten een baan, kwamen ruim 13.000 cliënten in een traject terecht en werden 7000 uitkeringen stopgezet. En de Cliëntenraad van de sociale dienst ontving meer dan duizend klachten. Voorzitter Jan ter Bruggen: ‘Consulenten waren vaak grote botteriken, die zomaar riepen dat mensen wel konden werken’
Participatie

SCP-directeur Paul Schnabel over vermaatschappelijking van zorg: ‘Welzijnswerk denkt te veel in ideaalbeelden’

Zelfstandig wonende cliënten hebben recht op zorg aan huis. Maar hebben ze ook recht op welzijnsvoorzieningen, op ondersteuning bij deelname aan de samenleving? ‘De samenleving moet zich realiseren dat vermaatschappelijking van zorg ook een beschermingsplicht met zich meebrengt,’ vindt Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

EVC kan doorstroom in gesubsidieerde arbeid bewerkstelligen: Hindernissen voor werknemers

De doorstroom vanuit ID-banen wordt alom beschouwd als bottleneck van deze gesubsidieerde werksoort. Voor de doelgroep is op het gebied van scholing en ontwikkeling ook nauwelijks iets geregeld. Ze heeft doorgaans te weinig kennis en ervaring voor het vinden van een vaste baan. Daarom kan Erkenning van Verworven Competenties uitkomst bieden. Maar willen de werknemers en werkgevers dat eigenlijk wel?
Vrijwilligers

Erkenningsinstrument EVC wordt in zorg en welzijn steeds vaker ingezet: Het benutten van kwalificaties

Met behulp van Erkenning van Verworven Competenties (EVC) kan (aankomend) personeel sneller dan gebruikelijk diploma’s halen. Opgedane kennis en ervaring worden formeel erkend en leiden tot een verkorte opleiding. Voordelen te over, maar in de praktijk valt er nog genoeg te verbeteren. ‘De mensen die de competenties beoordelen, vormen de zwakste schakel.’

Verzilveren van kwaliteiten

Mensen leren niet alleen tijdens opleidingen, maar ook tijdens hun betaalde werk, vrijwilligerswerk of vrijetijdsbesteding. Kennis die dikwijls goed bruikbaar is op de arbeidsmarkt. Zonder diploma’s blijven dit vaak onbenut. Door Erkenning van Verworven Competenties (EVC) kunnen mensen vrijstellingen krijgen voor (delen van) opleidingen. De sectoren zorg en welzijn maken steeds meer gebruik van dit instrument. Om zittend personeel beter te kwalificeren, of om instroom van herintreders, vrijwilligers en mensen met buitenlandse werkervaring en diploma’s te bevorderen. Ook kunnen mensen met gesubsidieerde banen beter doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Een win-win situatie voor werknemers en werkgevers, zo luidt algemeen het oordeel. Maar aan de praktijk van EVC valt nog wel wat te sleutelen. Zo is het onderwijs te weinig in staat om voor iedereen een op maat gesneden kwalificatietraject op te stellen. In de praktijk van erkennen bestaan grote verschillen. Ook staan niet alle werkgevers te popelen om hun goedkope - al dan niet gesubsidieerde - arbeidskrachten van een diploma en bijbehorende salarisverhoging te voorzien. Bij de inburgering van nieuwkomers wordt EVC nog weinig ingezet. Het ministerie van VWS stuurt bijvoorbeeld een groot deel van de buitenlandse artsen direct terug de collegebanken in. ‘Moet je iemand die in Irak tien jaar als internist heeft gewerkt dat aandoen?’
Verslaving

Antropoloog Van Gemert trekt waarde Marokkaanse buurtvaders in twijfel: ‘De hiërarchie tussen vader en zoon werkt hier niet’

Kunnen buurtvaders de Marokkaanse probleemjongeren in het gareel krijgen? Dat is onwaarschijnlijk, stelde antropoloog Frank van Gemert onlangs. Daarmee keert hij zich tegen alle hosanna-verhalen over de Marokkaanse buurtvaders. Zij zijn volgens Van Gemert niet van deze tijd. ‘De verhouding vader-zoon is juist onderdeel van het probleem.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Miljoenennota 2003: Geen beleid is goed beleid

Belemmerende regels moeten overboord, de bureaucratie aangepakt, niet langer samenwerken om het samenwerken. De samenleving en maatschappelijke instanties moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen. Dat leidt tot minder kosten. Het kabinet lijkt die volgorde echter om te draaien. Eerst minder geld en minder regels. Dan komt de eigen verantwoordelijkheid vanzelf.
Participatie

Bestuursvoorzitter Hans Simons over de toekomst van het NIZW: ‘We zitten hier niet om te groeien’

Het ministerie van VWS gaat alle projectsubsidies aan onderzoeksinstituten in de sector zorg en welzijn kritisch tegen het licht houden. Hans Simons, voorzitter van het dagelijks bestuur van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, is daar niet bezorgd over. 'Het gaat erom dat de kennis bij de professional komt die iedere dag met zijn poten in de modder staat. Dat hoeft niet per se via het NIZW.'
Mantelzorg

Extramuralisering legt gapend gat tussen zorg en welzijn bloot: ‘Dubbeltje welzijn kan euro zorg voorkomen’

Ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiënten die in een instelling verblijven maken gebruik van dagbesteding, de wasservice, de klusjesdienst. Dergelijke diensten horen bij de instelling, en worden betaald vanuit de AWBZ. Maar als ze zelfstandig wonen, vergoedt de AWBZ deze activiteiten in principe niet meer en de gemeenten hebben er geen geld voor. 'Bij de extramuralisering is men vergeten de noodzakelijke infrastructuur te regelen.'