Home Tags Vrijwilligerswerk

vrijwilligerswerk

Mantelzorg

Extramuralisering legt gapend gat tussen zorg en welzijn bloot: ‘Dubbeltje welzijn kan euro zorg voorkomen’

Ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiënten die in een instelling verblijven maken gebruik van dagbesteding, de wasservice, de klusjesdienst. Dergelijke diensten horen bij de instelling, en worden betaald vanuit de AWBZ. Maar als ze zelfstandig wonen, vergoedt de AWBZ deze activiteiten in principe niet meer en de gemeenten hebben er geen geld voor. 'Bij de extramuralisering is men vergeten de noodzakelijke infrastructuur te regelen.'
Wmo

CWI-team werft in Nijmegen op straat herintredende vrouwen: ‘Wij verleiden vrouwen om te gaan werken’

'Kent u het CWI?' Sinds begin april kom je ze tegen op schoolpleinen, markten en in winkelcentra in Nijmegen: de oranje brigade van het Centrum voor Werk en Inkomen. De vrouwen werven op een onorthodoxe wijze herintreedsters voor de arbeidsmarkt. Het blijkt niet gemakkelijk vrouwen van huis en haard weg te lokken. 'Deze vrouwen hebben vaak specifieke wensen en werkgevers moeten daar een mouw aan passen.'
Vrijwilligers

De logica in de verpleeghuiszorg

De noodkreten van werknemers in de verpleeghuiszorg, maar ook van de Inspectie voor de Gezondheidszorg liegen er niet om: de kwaliteit van de zorg holt achteruit. Vooral door het personeelstekort, mede veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim, worden voldoende handen aan het bed node gemist. 'Er kan veel efficiënter gewerkt worden.'
Armoede en Schuldhulpverlening

Britse bedrijven zien sociaal ondernemerschap als bedrijfsstrategie: Van filantropie naar eigenbelang

Hoe ontwikkelt het maatschappelijk ondernemen zich in het buitenland? Een zichzelf respecterend bedrijf in het Verenigd Koninkrijk heeft tegenwoordig sociale programma's. Vooral om de aanwas van nieuw personeel veilig te stellen en als instrument tegen burn-out van medewerkers. 'Het is een punt van aandacht in de functioneringsgesprekken.'
Vrijwilligers

Friese gemeenten willen arme bewoners vakantie of gezondheidstraining aanbieden: Onorthodoxe methoden voor armoedebestrijding

Gemeenten lijken steeds creatiever te worden om mensen weer aan het werk te krijgen. Het Friese Weststellingwerf biedt arme gezinnen een vakantie aan en buurgemeente Ooststellingwerf geeft hen gezondheidstrainingen. De gedachte is dat men meer bij het maatschappelijk leven betrokken raakt of zelfs gemotiveerd raakt om werk te zoeken. Is de armoedebestrijding gebaat bij dit soort initiatieven?
Wmo

Welzijnsector stelt toekomstagenda 2002-2006 vast: Een klantgerichte versterking voor de burger

Op 28 februari 2002 zullen zeshonderd partijen - variërend van directeuren, beleidsmedewerkers en uitvoerend werkers van welzijnsorganisaties, vertegenwoordigers van sectoren waarmee de sector samenwerkt tot lokale, provinciale en landelijke bestuurders - de toekomstagenda voor de welzijnssector vaststellen. Paul Vlaar en Kees Neefjes, beiden betrokken bij de organisatie van het traject Welzijn Versterkt, schetsen alvast de contouren van die agenda.
Vrijwilligers
Experimenten moeten invloed van burgers op wijkbudgetten vergroten: Een zak met geld voor bewonersorganisaties

Experimenten moeten invloed van burgers op wijkbudgetten vergroten: Een zak met geld voor bewonersorganisaties

Betekent ècht wijkgericht werken dat bewoners zelf zeggenschap moeten krijgen over de wijkbudgetten? Binnenkort starten vijf experimenten, waar de bewonersorganisaties de regie krijgen over het werk van bijvoorbeeld gemeentelijke diensten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en wijkpolitie in hun wijk. Instanties moeten het heft straks deels uit handen geven. 'Tot voor kort hadden we nul-komma-nul in te brengen.'
Vrijwilligers

Welzijnswerk in plattelandsgemeente Helenaveen: Opvangen van verdwenen voorzieningen

Niet alleen grote en middelgrote steden, maar ook plattelandsgemeenten staan steeds vaker in de schijnwerpers van het lokaal sociaal beleid. Het verdwijnen van voorzieningen, vergrijzing, stille armoe en bedrijfssluitingen in de agrarische sector met alle problemen van dien ‘Al twintig jaar diezelfde grammofoonplaat,’ verzucht Hans Elerie van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe. Een portret van het Noord-Brabantse Helenaveen.
Vrijwilligers

Flexis boort onbenut reservoir van zorgpersoneel aan: ‘Flexibel opleiden, desnoods met airmiles’

Om het steeds nijpender wordende tekort aan arbeidskrachten in de zorgsector het hoofd te bieden, is een stevige, desnoods onorthodoxe aanpak nodig. Flexis is een initiatief dat aan die roep beantwoordt. Het tracht door het aanbieden van leerroutes-op-maat mensen aan kwalificaties en diploma's te helpen zodat zij in de zorgsector aan het werk kunnen gaan.
Vrijwilligers

Amerikaanse werkgelegenheidsaanpak vindt steeds meer navolging in Nederland: Werkt Wisconsin?

Wisconsin Works, zo heet de Amerikaanse begeleidingmethode voor langdurig werklozen die in Nederland steeds meer navolging krijgt. Het programma slaagde erin het aantal bijstandscliënten sinds 1996 met vijfentachtig procent te verminderen. Maar uit de bijstand of uit de armoede, dat zijn twee verschillende zaken.