Home Tags Vrijwilligerswerk

vrijwilligerswerk

Dagboek: Pieter Hagemeijer, Preventie Team Nijmegen

Pieter Hagemeijer, 32 jaar, is docent aan het ROC Nijmegen en begeleidt jongeren in het project toezichthouders Preventie Team Nijmegen. De jongens komen regelmatig met justitie in aanraking. Het project is onderdeel van de aka-opleiding (arbeidsgekwalificeerde assistenten) van het Regionaal Opleidingen Centrum. De opzet is om deze jongeren uit het criminele circuit te halen, ze een voorbeeldfunctie te geven en hen een aka-diploma mee te geven, waarmee ze werk of een opleiding kunnen doen.

Gouden regels voor een intercultureel buurthuis: Naar een kleurrijk welzijnswerk

Migranten nemen te weinig deel aan activiteiten van het welzijnswerk. In Haarlem werden ‘gouden regels’ opgesteld om hierin verandering te krijgen.
Armoede

Evelyn Schwarz (Arme kant van Nederland) over toenemende armoede: ‘Voedselbanken laten zien hoeveel mensen tussen wal en schip vallen’

De armoede in Nederland neemt toe, zo bleek uit een rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die eind november werd gepresenteerd. Maar beide organisaties zien ook lichtpuntjes: Volgend jaar daalt het aantal armen iets, en 65-plussers worden steeds minder arm. Goed nieuws? Evelyn Schwarz, voorzitter van de werkgroep De Arme kant van Nederland en arbeidspastor van de protestantse diaconie in Amsterdam, denkt er het hare van.

Welzijnsdirecteuren omarmen WRR-advies over samenwerking met burgers

In het rapport ‘Vertrouwen in de buurt’, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vlak voor de zomer presenteerde, wordt onder meer een lans gebroken voor versterking van het welzijnswerk. Behalve aan het rapport zelf besteedt Zorg + Welzijn aandacht aan succesvolle buurtinitiatieven waarvan het rapport bol staat. Hoe beoordelen welzijnsdirecteuren de inhoud en de aanbevelingen?

Matthijs van Muijen (Divosa) over de reïntegratie van bijstandsmoeders op de arbeidsmarkt: ‘Inschakeling in de kinderopvang is flauwekul’

Bijstandsmoeders mogen best ingezet worden voor de kinderopvang mits zij hiervoor de professionele kwaliteiten hebben én er duurzame banen voor hen in de kinderopvang zijn. Dit stelt de landelijke vereniging Divosa in een reactie op plannen van staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken). ‘Maar het belangrijkste is te achterhalen waar de wensen en kwaliteiten van deze vrouwen liggen, zodat ze in meerdere sectoren van de arbeidsmarkt inzetbaar zijn,’ aldus Matthijs van Muijen, procesmanager van de vereniging.
Wmo

SCP-onderzoeker Rick Kwekkeboom over vermaatschappelijking in de zorg: ‘Dat normatieve stoort me enorm’

Gebrek aan samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen zorgt nog steeds voor een moeizame vermaatschappelijking in de zorg. Nog vrijwel nergens bieden instellingen een integraal zorgaanbod. De WMO biedt kansen, vindt Rick Kwekkeboom, onderzoeker bij het Sociaal Cultureel Planbureau, ‘maar de nadruk ligt nu op concurrentie en op het “moeten”. Dat roept weerstand op.’

Systematisch geld aanboren voor welzijnswerk: Poen voor de City Soldiers

Innovatie en fondsenwerving horen bij elkaar. Een welzijnsinstelling die vernieuwende projecten en methoden wil ontwikkelen, ontkomt er niet aan naar financiering uit de zogeheten derde geldstroom te zoeken. Volgens Selena van Apeldoorn, fondsenwerver van Mooi Escamp en Mooi Laak (Den Haag) en Mooi Zoetermeer e.o., komt het aan op een vernieuwend idee, dat planmatig en met passie aan de man moet worden gebracht.
Wmo

Een kwart eeuw vrijwillige palliatieve zorg: Leven toevoegen aan de laatste dagen

Vijfentwintig jaar geleden werd de eerste stichting voor vrijwillige terminale zorg in Nederland opgericht. Oud-kankerpatiënt Leendert Vriel, naar wie de stichting is vernoemd, wilde thuis sterven. Maar in zijn tijd was dat nog ongewoon. Inmiddels zijn er honderden van dergelijke netwerken, die jaarlijks duizenden mensen ondersteunen in de laatste fase van hun leven. ‘Het gaat er niet om dagen aan het leven toe te voegen, maar leven aan de dagen die iemand nog heeft.’
Armoede

Sociaal pension laat talenten van bewoners tot wasdom komen: Ontdekking van eigen mogelijkheden

Sociaal pension Het Ommelanderhuis in Groningen is er op gericht om de veelal schizofrene bewoner sociaal te activeren. De wens van de bewoner is het uitgangspunt. Als gevolg van deze houding hebben veel bewoners een vrijwilligersbaantje gevonden of een huis waarin ze min of meer zelfstandig wonen.

Mediacentrum geeft jonge Amsterdammers een podium: De stem van jongeren

Het mediacentrum Be at the media van het Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam laat twee jaar na de oprichting danig van zich spreken. Tijdens de opening van een skatepark, waar ook wethouder Aboutaleb spreekt, brengen de vrijwillige jongeren in praktijk wat ze op het centrum leren: presenteren, interviewen, filmen en monteren. ‘Ze kunnen hun stem laten horen.’