Home Tags Verzorgingshuis

verzorgingshuis

Marokkaanse jongeren krijgen prijs voor ouderenhulp

Marokkaanse jongeren krijgen prijs voor ouderenhulp

Een groep Marokkaanse jongeren uit Den Haag probeert zijn imago op te krikken door op vrijwillige basis allerlei activiteiten te ondernemen met ouderen. Zo stonden de jongens eerder dit jaar met bejaarden uit de verzorgingstehuizen van de Stichting Florence gebroederlijk langs het voetbalveld van HMC-Chabab. Voor het project Werelden Verbinden hebben ze vrijdag de Piet Vinkprijs ontvangen.
Wmo
Nieuwe cao verpleging en verzorging

Nieuwe cao verpleging en verzorging

Werknemers van verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen dit jaar een structurele loonsverhoging van anderhalf procent en nog eens half procent eenmalig. Deze uitkering wordt per 1 januari volgend jaar opgenomen als werkgeversbijdrage in een levensloopregeling.
Wmo
Eerste verzorgingshuis voor oudere daklozen

Eerste verzorgingshuis voor oudere daklozen

In Groningen is het eerste verzorgingshuis voor oudere dak- en thuislozen in Nederland geopend. In het Damsterdiephuis kunnen oudere thuislozen zelfstandig wonen en een eigen leven leiden.
Brandveiligheid zorginstellingen onder de maat

Brandveiligheid zorginstellingen onder de maat

‘Personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen weet vaak niet wat het bij brand moet doen.’ Drie kwart van de verpleeg- en verzorgingstehuizen is onvoldoende voorbereid op calamiteiten. Dat blijkt uit een onderzoek van veiligheidsdeskundigen en brandweerlieden. Brancheorganisatie Arcares werkt al twee jaar aan een instrument om te toetsen welke maatregelen nodig zijn.
Hooghalen protesteert tegen junkieverpleeghuis

Hooghalen protesteert tegen junkieverpleeghuis

Het Drentse dorp Hooghalen is dit weekeinde 'opgesierd' met tientallen spandoeken. Het dorp protesteert tegen de komst van een verzorgingshuis voor 120 verslaafde ouderen met psychische stoornissen.
Dementie

Indicatoren voor de sfeer in verpleeg- en verzorgingshuizen: De aai van de zuster

Op geen enkele afdeling van demente bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen is de sfeer goed. Dit bleek althans op de 37 afdelingen die door het Nivel onderzocht werden op de kwaliteit van de zorg. Oorzaken en mogelijkheden voor de sfeer in het verpleeghuis vanuit drie verschillende visies: de directeur, de verzorgende en de vrijwilligster.
Wmo

Het einde van het traditionele verzorgingshuis: Respect voor zelfstandigheid

Extramuralisering van verzorgingshuizen is het nieuwe credo van staatssecretaris Ross van VWS. In Nederland zijn verschillende initiatieven die goed draaien, zoals het Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen. Een nieuw concept waarbij respect voor zelfstandigheid voorop staat, of oude wijn in nieuwe zakken?

Keurmerk moet transparantie verpleeg- en verzorgingshuizen verhogen: ‘Er is totaal geen zicht op de kwaliteit’

Na alarmerende berichten over minimale zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen stapelen de onderzoeken naar de kwaliteit in deze instellingen zich nog steeds op. Ondertussen heeft verzekeraar Achmea Zorg besloten de kwaliteitseisen aan te scherpen en vanaf 1 januari 2005 een speciaal keurmerk in te stellen. Andere zorgverzekeraars volgen.

Ouderen trainen vertelkunst in Rotterdams project Verhalenderwijs: De therapeutische werking van verhalen

'Het geeft een kick als je ziet welke herinneringen er bij sommigen bovenkomen,' vertelt een van de verhalenvertellers van het Rotterdamse project Verhalenderwijs. Vooral allochtone ouderen worden getraind hun vertelkunst te etaleren bij verpleeg- en verzorgingshuizen, scholen en festivals. Niet alleen voor vermaak, want er gaat vooral een therapeutische werking van uit.
Wmo

Sluiting Hoorns verzorgingshuis kost meer dan het oplevert: Geld zat, maar niet voor het Liornehuis

Vijf jaar geleden dwong het Rijk de provincies te bezuinigen op de intramurale ouderenzorg. Ze konden kiezen tussen vermindering van het aantal plaatsen of bezuinigen op de uitvoering van de zorg. Noord-Holland moest 20 miljoen inleveren en besloot het Hoornse Liornehuis, het enige humanistische verzorgingshuis in de regio, te sluiten. Maar terwijl groepen bewoners vertrokken, gingen er in hetzelfde huis nog zorgvernieuwingsprojecten van start en was er voldoende geld voor allerlei verbouwingen. Tegelijkertijd nemen de wachtlijsten voor een plaats in het verzorgingshuis toe. Moet het Liornehuis weer open?