Home Tags Verslavingszorg

verslavingszorg

Ervaringsdeskundig
Ervaringsdeskundige

Werken met ervaringsdeskundigen is spannend

Werken met ervaringsdeskundigen wint terrein binnen de ggz en de verslavingszorg.
Wijkteam
Wmo-consulent

Brede sociale wijkteam is het meest populair

De transitie van de zorg wordt door de meeste gemeenten opgepakt met een wijkteam dat alle hulpvragen in de wijk oppakt. Dat blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Movisie
Ontslag jeugdwerkers door buurtteams

Ontslag jeugdwerkers door buurtteams

In Utrecht verliezen ruim 50 van de 64 medewerkers van jeugdhulporganisatie JES 030 hun baan bij de invoering van de nieuwe buurtteams. Slechts 11 medewerkers zijn aangenomen door de nieuwe stichting: Buurtteamorganisatie Jeugd & Gezin. ‘Er hebben zo’n 600 mensen gesolliciteerd op 60 vacatures.’
Participatie
Verslaafde jongeren doorbreken patroon in Polen

Verslaafde jongeren doorbreken patroon in Polen

Op de grens van Polen en Slowakije ligt het dorpje Zakopane. Daar volgen verslaafde Nederlandse jongeren een intensief activiteitenprogramma als onderdeel van een re-integratietraject. ‘Letterlijk afstand nemen kan helpen bij het maken van bewustere keuzes.’
Verslaving
Meer jonge gameverslaafden kicken af

Meer jonge gameverslaafden kicken af

Steeds meer jongeren zoeken behandeling voor hun gameverslaving. In 2013 behandelde Jellinek meer dan 50 jongeren die aan games verslaafd waren. Dat is een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Dat meldde de instelling voor verslavingszorg zondagavond.
Verslaving
'We gaan richting een Amerikaans en Brits concept

Het eerste biertje van uw kind

In juli 2013 nam ik deel aan het landelijke congres Alcoholbeleid 3.0. Binnen K2 ben ik namelijk betrokken bij het regionale alcoholpreventieproject Laat je niet flessen. Tijdens het congres koppelden regionale projecten terug hoe hun projecten de afgelopen jaren zijn gelopen. En natuurlijk kwam de nieuwe Drank- en Horecawet aan bod die op 1 januari dit jaar is ingegaan. Ik nam deel aan een workshop gericht op het alcoholpreventieproject in de Achterhoek, waar ik ben opgegroeid. Zeer benieuwd schoof ik aan, want ik herinner me niets van een regionale campagne!
Verslaving
Gehandicaptenzorg en verslavingszorg komen nader tot elkaar

Gehandicaptenzorg en verslavingszorg komen nader tot elkaar

Een verbetertraject om de verslavingshulp aan mensen met een licht verstandelijke beperking te verbeteren, heeft z'n vruchten afgeworpen. Directeuren en bestuurders uit beide sectoren gaan samen een document opstellen om de inhoud en organisatie van preventieve zorg aan deze doelgroep uiteen te zetten.
Huiselijk geweld en seksueel misbruik
Kindcheck verplicht bij psychische problemen

Kindcheck verplicht bij psychische problemen

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangepast op basis van ervaringen van hulpverleners. Zo is er bijvoorbeeld de kindcheck voor professionals die werken met cliënten met psychische of verslavingsproblemen.
Verslaving
Schippers verscherpt behandelaarseisen ggz

Schippers verscherpt behandelaarseisen ggz

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) gaat meer eisen stellen aan hoofdbehandelaars in de geestelijke gezondheidszorg en ze beperkt het aantal beroepen dat deze taak mag uitvoeren. Schippers meldt dinsdag in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer dat ze zo de kwaliteit, veiligheid en controleerbaarheid in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wil verbeteren.
Verslaving
Utrecht legt basis jeugdzorg bij buurtteam

Utrecht legt basis jeugdzorg bij buurtteam

Utrecht wil de basiszorg voor gezinnen die tijdelijk opvoedingsondersteuning nodig hebben onderbrengen bij een buurtteam. Elke buurt in de stad krijgt een aanspreekpunt voor dergelijke jeugdzorg. Achterliggende gedachte is versnippering en onoverzichtelijkheid tegen te gaan door voor elk gezin één plan met één vast aanspreekpunt aan te wijzen.