Home Tags Radicalisering

radicalisering

'Toon overheid versterkt radicalisme'

‘Toon overheid versterkt radicalisme’

De regering en politici werken met hun felle opstelling over bevolkingsgroepen radicalisering juist in de hand. Bovendien ligt de nadruk teveel op islamitisch extremisme, terwijl het op lokaal niveau beter is om een bredere definitie van radicalisme aan te houden.
‘Radicaal jong’

‘Radicaal jong’, handreiking over radicalisering voor jongerenwerkers

De brochure ‘Radicaal Jong’ is een handreiking voor jongerenwerkers die te maken hebben met radicalisering van autochtone en allochtone jongeren. NIZW Sociaal Beleid en Verdiwel, de vereniging van welzijnsdirecteuren, ontwikkelden de methode in samenwerking zo’n tachtig jongerenwerkers uit de praktijk.

Sleutelfiguren inzetten tegen radicalisering

Radicalisering kan het best bestreden worden door de inzet van sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap, het opbouwen van goede netwerken tussen bestuur en gemeenschappen en door multi-etnisch politiewerk. Dat staat in het ‘Beleidskader aanpak radicaliseringshaarden’ van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

Amsterdam maakt plan van aanpak tegen verruwing op scholen: Extreem gedrag in de kiem smoren

Vijftig schoolbesturen uit het Amsterdamse basis- en voorgezet onderwijs presenteren in oktober plannen om de verruwing op in het onderwijs tegen te gaan. Aanleiding vormen recente onderzoeken waaruit blijkt dat agressie, asociaal gedrag en interculturele conflicten ‘verontrustend’ toenemen. Is de commotie overtrokken of moet de noodklok worden geluid? ‘Het probleem niet erkennen, is struisvogelpolitiek.’
Manoeuvreren in een mijnenveld. Radicalisering moslimjeugd doet appèl op welzijnswerk.

Manoeuvreren in een mijnenveld. Radicalisering moslimjeugd doet appèl op welzijnswerk.

Volgens onderzoek van de inlichtingendienst AIVD uit december radicaliseert de moslimjeugd in rap tempo. Zo’n honderd islamradicalen zouden bereid zijn geweld te gebruiken tegen respectloze ongelovigen. Wat moet het welzijnswerk daarmee? ‘De slachtofferrol van allochtonen is heel lang door het welzijnswerk bevestigd, maar dat is funest.’

Ahmed Marcouch (ambtenaar jeugdbeleid) over Marokkaanse opvoeding: ‘Confronteer ouders keihard met hun afwezigheid’

Incidenten rond Marokkaanse jongeren tuimelen over elkaar heen. Bert en Marja die uit de Diamantbuurt werden weggepest, de moord op Theo van Gogh en het dodelijk ongeluk van tasjesdief Ali el B. deden de emoties hoog oplopen. Waar is de uitweg? Ahmed Marcouch, beleidsambtenaar jeugd en veiligheid en woordvoerder van de Marokkaanse moskeekoepel in Amsterdam, spreekt ouders op hun verantwoordelijkheid aan. ‘Marokkaanse ouders doen te gemakzuchtig over opvoeding.’