Home Tags Onderzoek

onderzoek

Zelfredzaamheid
‘We moeten met zijn allen leren om hulp te vragen’

‘We moeten met zijn allen leren om hulp te vragen’

De slogan van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat ‘iedereen meer mee moet gaan doen’. Maar leidt de Wmo wel tot meer participatie? En hoe dan? Promovenda Marja Jager- Vreugdenhil zocht het uit. ‘De ambities van de Wmo vind ik heel mooi. Ik vond het alleen niet vanzelfsprekend dat ze ook uitkomen.’
‘Autonomie ook belangrijk in laatste levensfase’

‘Autonomie ook belangrijk in laatste levensfase’

Hoe geef je een cliënt met een verstandelijke beperking een stem in de laatste levensfase? Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) deed onderzoek naar hoe familieleden, begeleiders en verzorgers omgaan met de autonomie van deze cliënten in de laatste fase van hun leven.
Jeugdhulp
‘Redenering achter wijkproject vaak wetenschappelijk onhoudbaar’

‘Redenering achter wijkproject vaak wetenschappelijk onhoudbaar’

Sportprojecten leren probleemjongeren normen en waarden en bovendien is het goed voor je gezondheid. Toch? Een dergelijke redenering is vaak aanleiding voor een nieuw project in de wijk. Maar wetenschappelijk houdbaar is het niet. Socioloog Vasco Lub deed onderzoek en concludeerde: de meeste interventies op het gebied van leefbaarheid in de wijk zijn ingegeven door intuïtie in plaats van effectiviteit.
Participatie
Gratis Wmo-vraagbaak voor gemeenten

Gratis Wmo-vraagbaak voor gemeenten

Het Verwey-Jonker Instituut en het ministerie van VWS Online hebben een website gelanceerd waar gemeenten terecht kunnen met vragen over de Wmo. De website geeft gratis ondersteuning bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het Wmo-beleid.
Jeugdhulp
'Probleemjongeren bij elkaar zetten

‘Probleemjongeren bij elkaar zetten, is banaal’

Het bij elkaar zetten van probleemjongeren zoals op de twee wijkscholen in Rotterdam is totaal achterhaald. Het werkt niet om ze zo weer op het goede spoor te krijgen. ‘Het is een banale methode die politici graag inzetten om punten te scoren’, zegt hoogleraar Corine de Ruiter forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht.
Dementie
Miljoenen voor onderzoek naar dementie

Miljoenen voor onderzoek naar dementie

Om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren, trekt het kabinet er de komende 4 jaar 32,5 miljoen euro extra voor uit. Het geld gaat naar het Deltaplan Dementie voor wetenschappelijk onderzoek naar de hersenaandoening.
Wmo
Overdracht ouderenzorg en ziekenhuizen moet beter

Overdracht ouderenzorg en ziekenhuizen moet beter

De informatieoverdracht tussen ziekenhuis en instellingen voor de ouderenzorg moet beter. Er bestaan nauwelijks standaarden tussen bijvoorbeeld het ziekenhuis en de thuiszorg. Tussen huisartsen en ziekenhuizen is dit wel het geval. Aangezien er jaarlijks 300.000 kwetsbare ouderen worden opgenomen in het ziekenhuis, pleit het NIVEL voor een betere overdracht.
Armoede
700 meldingen armoede bij Kinderombudsman

700 meldingen armoede bij Kinderombudsman

Bij de Kinderombudsman zijn ruim 700 reacties binnengekomen over kinderen die in armoede leven. ‘Opvallend vind ik dat veel kinderen schrijven over het ontbreken van een goede maaltijd, een warm huis en kleding’, aldus kinderombudsman Marc Dullaert.
Wat werkt in het sociaal werk?

Wat werkt in het sociaal werk?

Met welke vormen van onderzoek kun je het beste te weten komen wat wel of niet werkt in de sociale sector? Kenniscentrum MOVISIE gaat onderzoeken welke manieren van evalueren werken. Ze nodigt daarvoor universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten uit om voor 1 april 2013 een voorstel in te dienen.
Luchtvervuiling mogelijk oorzaak autisme

Luchtvervuiling mogelijk oorzaak autisme

Vervuilde lucht is mogelijk een oorzaak van autisme. Dat blijkt uit een studie van de University of Southern California. Hoe hoger de fijnstof en stikstofdioxide in de lucht, hoe groter het risico dat een kind autisme ontwikkelt.