Home Tags Multiprobleemgezin

multiprobleemgezin

Huiselijk geweld en seksueel misbruik

Preventie kindermishandeling is onvoldoende

Gemeenten moeten zich meer richten op voorlichting van beginnende ouders over de opvoeding. Vooral als het gaat om zogenoemde risicogroepen. Maar die zijn nog te weinig in beeld bij gemeenten. En dat zorgt er voor dat preventief optreden tegen kindermishandeling achter blijft.
Jeugdhulp
regieteam

Regieteam: Gezin voor jou, gezin voor mij?

Op papier is de scheidslijn helder. De Nijmeegse sociaal wijkteams zijn er voor vroegtijdige en laagdrempelige vormen van hulp en ondersteuning aan bewoners in de wijk. Als er langer meerdere en omvangrijke problemen spelen in een gezin, komt er een verwijzing naar het regieteam. De praktijk is natuurlijk weerbarstig.
Wijkteam

‘Als je accepteert, stut en steunt, heb je al heel veel bereikt’

Professor Majone Steketee: 'Het allerbelangrijkste is dat je multiprobleemgezinnen langdurig volgt, telkens lichte hulp biedt en continue een vinger aan de pols houdt zodat je er bent als het echt mislukt. Dán kun je meer doen.’
Jeugdhulp

‘Complex gezin heeft creatieve hulpverlener nodig’

Wat werkt in Hardinxveld-Giessendam om multiprobleemgezinnen op het goede spoor te krijgen? Integraal werken. ‘Ik zie het “Ik weet wat goed voor u is” weer terugkeren’, zegt Sandra Klokman, adviseur sociaal domein.
Wijkteam
Samenwerken

De Buurtcirkel: kwetsbare mensen samen redzaam

Voor kwetsbare mensen die niet zelfstandig kunnen leven is de Buurtcirkel een mogelijkheid om persoonlijke talenten in te zetten. Maximaal 9 tot 12 mensen die begeleiding nodig hebben in hun leven, ‘oefenen met elkaar en helpen elkaar in een soort mini-samenleving.’
Wijkteam

Gemeenten experimenteren met zorg kwetsbare gezinnen

Kwetsbare gezinnen die bij de gemeente aankloppen voor hulp zijn het beste af met één contactpersoon.
Tips voor het werken met een multiprobleemgezin

Tips voor het werken met een multiprobleemgezin

André van Velzen, gezinswerker bij Stichting Stade, werkt al jaren in de hulpverlening. De verandering van de werkwijze in de afgelopen jaren sluit helemaal aan bij zijn eigen inzichten. ‘Je gaat achter de eigen regie van het gezin aan. Als hulpverlener stel je je bescheiden op en blijf je op de achtergrond.’
Wet- en regelgeving
‘Hulpverlener in gezin moet meer vrijheid krijgen’

‘Hulpverlener in gezin moet meer vrijheid krijgen’

De zorg en ondersteuning aan multiprobleemgezinnen zijn bij 21 onderzochte gemeenten op hoofdlijnen goed geregeld in aanloop naar het nieuwe Jeugdwetstelsel. Dat blijkt uit onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties. Maar het kan nog beter: vooral de professional moet meer vrijheid en doorzettingsmacht krijgen.
Jeugdhulp
Experimenteren met volwassen worden

Experimenteren met volwassen worden

Laatst zat ik met een stel vrienden samen en werden er herinneringen opgehaald. Laat ik even eerlijk zijn, ik denk als er vroeger zoveel zorgoverleggen, adviesteams en dergelijke geweest waren dan waren mijn vrienden en ik absoluut onderwerp van gesprek geweest.
6 maart - Congres Begeleiding Multiprobleemgezinnen

6 maart – Congres Begeleiding Multiprobleemgezinnen

De transities in het sociale domein zouden met name de aanpak en ondersteuning van het multiprobleemgezin ten goede moeten komen. Gemeentes krijgen meer financiën en instrumenten, de schotten tussen de geldstromen zijn weg, de zo bepleitte integrale aanpak kan nu werkelijk van de grond komen. Is dat in uw praktijk zo?