Home Tags Langdurige zorg

langdurige zorg

Wmo
Zwaar gehandicapte kinderen blijven thuis verzorgd

Zwaar gehandicapte kinderen blijven thuis verzorgd

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de Wet langdurige zorg. De Kamer deed een belangrijke aanpassing: Kinderen met een zware handicap, die thuis worden verzorg, kunnen ook thuis blijven. Verder zijn in 2015 voor mensen met zware zorg 280.000 plaatsen in verpleeg- en verzorgingshuizen verzekerd.
Gehandicaptenzorg: verlies van 29.000 banen mogelijk

Gehandicaptenzorg: verlies van 29.000 banen mogelijk

Tot 2017 zouden 29.000 banen in de gehandicaptenzorg kunnen verdwijnen. Dat blijkt uit economisch onderzoek van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. De oorzaken zijn de algemene budgetkorting en de verwachting dat gemeenten meer bezuinigen dan is afgesproken. Vooral helpenden zijn de ‘werknemers van de rekening’.
Wmo
Kamer kritisch over haastig invoeren zorgwet

Kamer kritisch over haastig invoeren zorgwet

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) moet de Tweede Kamer ervan zien te overtuigen dat de zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten al per 2015 anders dient te worden geregeld.
Wmo
‘Zorgwerkers naar ander werk begeleiden is zinloos’

‘Zorgwerkers naar ander werk begeleiden is zinloos’

Meer dan 25.000 mensen hebben sinds het zorgakkoord in april hun baan verloren. ‘Het einde is nog lang niet in zicht’, volgens de vakcentrale FNV. De vakcentrale roept het kabinet op om in te grijpen. Abvakabo-FNV-bestuurder Lilian Marijnissen vindt dat de politiek de invoering van de nieuwe Wet langdurige zorg moet uitstellen.
Wet- en regelgeving
Ruimte voor experimenten langdurige zorg

Ruimte voor experimenten langdurige zorg

Met de transitie krijgt de lokale overheid een centrale rol. Dat is het moment om nieuwe oplossingen te vinden voor huisvesting en ondersteuning van langdurige zorgvragers. Met het kennisprogramma Langer Thuis willen het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ), MOVISIE en Platform31 een bijdrage leveren aan deze transitie door experimenten te organiseren en nieuwe aanpakken en instrumenten te ontwikkelen.
Wmo
Grens aan persoonsgebonden budget

Grens aan persoonsgebonden budget

De uitgaven voor het persoonsgebonden budget worden afgebakend per zorgkantoor en per regio. Dat blijkt uit een wijziging die staatssecretaris Martin van Rijn heeft aangebracht in het Wetsvoorstel langdurige zorg.
Wijkteam
‘Te weinig wijkverpleegkundigen opgeleid voor indiceren’

‘Te weinig wijkverpleegkundigen opgeleid voor indiceren’

Er zijn onvoldoende masterverpleegkundigen die de nieuwe zorg kunnen indiceren en organiseren. Dat is een van de ‘grote zorgen’ die de patiëntenkoepel NPCF in een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn aan de orde stelt: ‘We zien de wrange effecten van enorme bezuinigingen, maar niet het begin van innovatie van de zorg.’
Wmo
'Staatssecretaris Van Rijn vergeet een groep'

‘Staatssecretaris Van Rijn vergeet een groep’

Veel kwetsbare kinderen en volwassenen die met kunst en vliegwerk van ouders en zorgaanbieders nu thuis wonen, vallen qua zorgzwaarte onder de nieuwe Wlz. Zij zijn een vergeten groep, zo waarschuwen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en netwerkorganisatie Ieder(in).
Wmo
CNV vraagt opnieuw aandacht voor positie alfahulp

CNV vraagt opnieuw aandacht voor positie alfahulp

Door de bezuinigingen op de langdurige zorg komt de alfahulp in een rechteloze positie terecht. Hiervoor waarschuwt Daniëlle van der Eerden, beleidsadviseur Zorg bij CNV Publieke Zaak. Zij draagt ook een oplossing aan voor dit probleem: schaf een dienstencheque aan waarmee ouderen en chronisch zieken gekwalificeerde hulpen kunnen inhuren.
Mantelzorg
Nederland: overlap betaalde en onbetaalde zorg

Nederland: overlap betaalde en onbetaalde zorg

Nederland geeft minder uit aan thuiszorg, maar veel meer aan instellingszorg dan andere landen in Europa. Dat blijkt uit een vergelijking van onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. ’Er is een overlap tussen betaalde en onbetaalde zorg en dat brengt kosten mee,' volgens het SCP.