Home Tags Kindermishandeling

kindermishandeling

Huiselijk geweld

Johnny Manuhutu, frontman band Massada: ‘Mijn vader bracht de oorlog mee’

De populaire Molukse band Massada bestaat dit jaar vijftig jaar. Reden voor een fotoboek over de geschiedenis van de band en een jubileumtour. Oude tijden herleven, maar frontman Johnny Manuhutu vertelt dat het allemaal anders had kunnen lopen. Zijn jeugd was geen pretje, met een vader die hem strafte zoals Japanners krijgsgevangenen behandelden. 
Ervaringsdeskundigen

ERVARINGSDESKUNDIGE Kindermishandeling

Nina Blom (48) werd als kind zwaar mishandeld: haar ouders maakten haar opzettelijk zo ziek dat ze er bijna aan overleed. Nu schrijft ze boeken en geeft ze lezingen om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van deze nog vrij onbekende vorm van kindermishandeling: Kindermishandeling door Falsificatie.
Huiselijk geweld

COLUMN Mishandeling stoppen voor het begonnen is

Een journalist belde me met de vraag of Nederland een meldplicht kindermishandeling voor burgers zou moeten invoeren? Alsjeblieft niet, flapte ik eruit. De verhitte politieke debatten over een meldplicht voor professionals kwamen me direct voor de geest...
Multiproblematiek
MDA++ Friesland richt zich op duurzame veiligheid, wat betekent dat er minstens een jaar geen sprake meer is geweest van geweld, verwaarlozing of misbruik. Afbeelding van Victoria Regen via Pixabay.

Als geweld in gezinnen jarenlang aanhoudt is deze aanpak wél effectief

Gezinnen waar het structureel onveilig is vanwege (de dreiging van) seksueel geweld, huiselijk geweld of kindermishandeling: in Friesland is de hulpverlening zo ingericht dat alle hulpverleners, inclusief het gezin zelf, dan intensief met elkaar samenwerken. ‘We gaan net zolang door totdat patronen zijn doorbroken.’
Ervaringsdeskundigen

ERVARINGSDESKUNDIGE Geestelijke gezondheid

Een gewelddadige opa, een getraumatiseerde moeder, een jonggestorven vader en acht diagnoses. Kurt Kuhnen werkte hard aan zijn herstel. Nu helpt hij ggz-cliënten in hun ontwikkeling. 'Ik probeer een aardige gast te zijn.'
Huiselijk geweld

‘Duidelijke feedback van sociaal werkers is voor Veilig Thuis onmisbaar’

Huiselijk geweld aanpakken vereist een goede samenwerking tussen medewerkers van Veilig Thuis en sociaal werkers, en die kan beter. Zonder duidelijke feedback van sociaal werkers is degelijk feitenonderzoek niet mogelijk, weet gezinscoach Kirsten Regtop, die ook bij Veilig Thuis werkte. ‘Blijf doorvragen als je geen bevredigend antwoord krijgt.’
Huiselijk geweld

Kindermishandeling: hoe help je iemand die geen gevoel meer kan uiten?

'Je bent dom', kreeg Sanne van haar moeder als klein meisje voortdurend te horen. Als ze huilde kreeg ze straf, dus stopte ze elke emotie weg. Hoe doorbreek je bij iemand die zich nooit veilig heeft gevoeld het patroon van wantrouwen, angst en onzekerheid? 'Laat zien dat je de emoties van de ander aankunt en blijf positieve ervaringen laten zien.'
Seksueel misbruik

‘Duidelijke werkwijze na ontstaan van vermoeden seksueel misbruik ontbreekt’

Een jong kind vertelt in vage bewoordingen dat vader, juf, buurvrouw, opa of andere volwassene hem ‘aanraakt’. Als hulpverlener groeit het vermoeden van seksueel misbruik. Maar dan slaat de twijfel toe: hoe nu te handelen? Een eenduidige werkwijze hiervoor ontbreekt, zien onderzoekers, en dat brengt risico’s met zich mee.
Jeugdhulp

‘We mogen veel ambitieuzer zijn in de jeugdhulpverlening’

Het geweld terugbrengen naar nul, dat is een ambitie die de jeugdzorg verder zou helpen, stelt Peter Dijkshoorn, landelijk ambassadeur Lerend Jeugdstelsel voor de VNG. Waarom deze ambitie? En aan welke knoppen moet er gedraaid worden om dit haalbaar te maken?
Huiselijk geweld

‘Wat je over cliënten opschrijft mag voor hen nooit een verrassing zijn’

Ook als je 100 procent zeker weet dat je het recht hebt om informatie over een cliënt te delen, is toestemming vragen aan de cliënt nog steeds nodig. Transparantie staat bij samenwerken aan veiligheid altijd voorop, stelt ethicus Jurja Steenmeijer in haar uitleg over werken met het beroepsgeheim en de meldcode. ‘Geen dikke toestemmingsformulieren met handtekening, maar zorgvuldig overleg.’