Home Tags Jeugdhulp

jeugdhulp

Jeugdhulp

‘Rolmodellen zijn geen veredelde vrijwilligers’

Zelfs de ‘zwaarste’ jongeren willen geholpen worden. Lector Jan Dirk de Jong: ‘In essentie gaat het om verbondenheid en perspectief bieden. Gezien worden, erbij horen en ertoe doen.’
Jeugdhulp

Wat werkt op TV?: Danny zoekt problemen

In het programma ‘Danny zoekt problemen’ Gaat programmamaker Danny Ghosen op bezoek in de probleemwijken van Nederland. We bespreken met de professional en de expert de aflevering over de Delftse wijk Buitenhof.
Wijkteam

‘Bespreking in het brede wijkteam is lastig voor cliënt’

‘Er is meer durf nodig bij de aanpak van gezinsproblemen', volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
Jeugdhulp

Hulp aan kind nog steeds niet leidend

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 109 meldingen binnengekomen over ontoereikende hulp aan kinderen.
Wet- en regelgeving

‘Eén verkeerde e-mail en gegevens liggen op straat’

'Ambtenaren delen gevoelige informatie gewoon met elkaar.' In de jeugdhulp is het een ratjetoe.
Participatie

Markieza wint Participatieprijs ‘deskundig door ervaring’

‘Een omslag in denken is nodig om ervaringsgerichte kennis in de samenleving in te zetten.’
Jeugdhulp

De moeizame weg naar betere jeugdhulp

De veranderingen in de jeugdzorg geven professionals de nodige hoofdbrekens. Het is zoeken naar de onderlinge afstemming en jongeren lijden daaronder. ‘Als je wilt dat we verbindingen leggen, moeten we ook de gelegenheid daartoe krijgen.’
Wijkteam

Werkdruk wijkteams stijgt door problemen jeugdhulp

Kinderombudsman waarschuwt dat de werkdruk van de wijkteams zal door herindicaties voor jeugdhulp toenemen.
Huiselijk geweld

Inspectie: hulp aan mishandelde kinderen faalde

Hulpverleners hebben niet samengewerkt en niets gedaan met signalen van kindermishandeling.
Huiselijk geweld
Marc Dullaert

‘Gemeente moet niet op stoel van jeugdhelper zitten’

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, is fors toegenomen. Helaas krijgen ze vaak niet de juiste hulp.