Home Tags Inclusie

inclusie

Professionalisering

Inclusief werken: wat betekent dit nu in de praktijk?

Wie met mensen werkt, krijgt te maken met verschillen. Sociaal werkers moeten daarom inclusief werken of diversiteitssensitief werken. Is dit alleen maar beleidstaal of kun je echt inclusief werken in de praktijk? Lotte Thissen, projectleider Inclusie en Diversiteit bij Movisie, legt het concreet uit.
Participatie

Regenboogsteden verbeteren emancipatie van lhbti+ personen

Op 14 oktober spreekt minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het vijfde Congres Regenboogsteden. Sociaal werkers, beleidsmedewerkers en vrijwilligers kunnen zich laten bijpraten over het aanbod voor lhbti+ personen. Dat is hard nodig, want diverse groepen ervaren zelfs dubbele discriminatie. 
Participatie
Participatie en inclusie van mensen met psychische problemen

Hoe kun je ‘onbeperkt meedoen’ met psychische problemen?

Mensen met ernstige psychische problemen participeren minder in de samenleving dan de algemene bevolking. Sterker nog, tussen 2016 en 2019 is dat verschil alleen maar groter geworden. Wat is er aan de hand? En wat moet gebeuren?
Verward gedrag

Column: Inclusie is oké, maar niet tegen elke prijs

Dit is mijn laatste column op deze plek. Ik heb mijn stukjes steeds vanuit de blik van een wethouder Zorg geschreven. Deze keer schrijf ik als kandidaat kamerlid op een verkiesbare plaats. Dat betekent dat ik na 17 maart mogelijk in de positie kom om te werken aan de oplossingen voor problemen die ik eerder zelf adresseerde. En waar begin je dan?
E-health

Professionals kunnen de kansen van inclusieve technologie verzilveren

Inclusieve technologie kan een brug slaan tussen talent en werk. In zeven pilots door het hele land onderzochten technologie-ontwikkelaars, professionals, werkgevers en werknemers met uiteenlopende arbeidsbeperkingen de mogelijkheden. Professionals hebben een onmisbare rol om de kansen te verzilveren.
Participatie
Christine Kuiper is adviseur Sociale Innovatie bij Movisie

Column: Oogcontact op recept

In onze samenleving heerst de neiging om mensen op te splitsen in twee groepen: ‘ons soort mensen’ en ‘anderen’. Maar nu er steeds meer mensen die levensbrede hulp nodig hebben gewoon in ‘onze’ wijken komen wonen, moeten we die splitsing misschien uit de weg gaan, vindt Christine Kuiper. Maar hoe doen we dat?
Participatie

Column: Achteraan aansluiten?

Op alle fronten verwachten we een neergang van de economie en een toename van het aantal werklozen. Voor iedereen slecht nieuws. Mensen die voor de crisis al buiten de arbeidsmarkt stonden, zien hun kansen verdampen. Marjet van Houten van Movisie vraagt zich af: moeten zij achteraan sluiten?
Participatie

SOCIAAL ONDERNEMEN Corona bood kansen

Sociale ondernemingen groeien in aantal en impact. Hun primaire doel is het leveren van een oplossing voor een maatschappelijk probleem - winst is een middel, geen doel. In deze serie gaat Zorg+Welzijn in gesprek over de missie, aanpak en rol van sociale ondernemingen. Aflevering 2: Makers Unite. 'Steeds weer stel ik mezelf de vraag of het relevant is wat we doen. Hoe zorgen we voor impact?'
Participatie
Mark Homan

Column: Geef juist nu vorm aan een inclusieve samenleving

Mark Homan weet tegen welke obstakels je aanloopt als je een beperking hebt en een baan zoek. De coronacrisis is volgens hem hét moment om weer eens te checken hoe inclusief we zijn. 

Corona: Nederland bestaat uit meer dan alleen gezinnen

Door het coronavirus moeten er heel veel nieuwe regels worden gecommuniceerd. ‘Denk hierbij goed na over wie je hoe aanspreekt’, stelt Hanneke Felten, projectleider bij Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).