Home Tags GGZ

GGZ

Groeiende internetmogelijkheden voor vragen over gezondheidszorg: Patiënten online

Hoe staat het met de kinderziektes van hulpverlening via internet? Het aantal internetsites rond gezondheid groeit snel, maar betrouwbare en toegankelijke informatie blijft moeilijk. Tegelijkertijd wordt alles in het werk gesteld om de vragen van de patiënt centraal te stellen. 'Een databank met goede zorgverleners is een gevaarlijke ontwikkeling.'
Verslaving

Enschede-Oost moet door de noaber-aanpak weer nieuw elan krijgen. De wederopstanding van een verpauperde wijk

Hoe herover je een wijk op drugsdealers en huisjesmelkers? In Enschede-Oost past de Neighbourhood Corporation daarvoor de Noaber-aanpak toe die in Rotterdam reeds succesvol was. 'Veel gemeenten weten niet eens wat er op sociaal gebied in hun wijken gaande is.'
Verslaving

Enschede-Oost moet door de noaber-aanpak weer nieuw elan krijgen: De wederopstanding van een verpauperde wijk

Hoe herover je een wijk op drugsdealers en huisjesmelkers? In Enschede-Oost past de Neighbourhood Corporation daarvoor de Noaber-aanpak toe die in Rotterdam reeds succesvol was. 'Veel gemeenten weten niet eens wat er op sociaal gebied in hun wijken gaande is.'
Verslaving

Inzet schoolagent om criminaliteit jongeren te voorkomen: Blauw op school

'Als ik de probleemjongeren van onze school 's avonds op straat tegenkom, zie je ze denken: "Shit, dat is een wout die me van naam kent." Dat is het grote voordeel van werken op school waar je zo dicht bij de leerlingen staat. Ze zijn niet meer anoniem,' vertelt schoolagent Rob Verhoef in het Gelderse Duiven. 'Bij de jongste groep kun je nog voorkomen dat ze ontsporen.'

Kinder- en jeugdpsychiatrie trekt zich harde kritiek van Inspectie aan: ‘De luiken moeten open’

'Je moet 't scherp stellen, anders denkt men dat er niks aan de hand is,' zegt hoofdinspecteur Lucieer van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de kritiek die ze onlangs uitte op de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het medicatiebeleid, behandelplannen en medezeggenschap zouden volstrekt onder de maat zijn. De sector erkent schuld, maar vindt nuancering op z'n plaats.

Adviseur GGZ Groningen hoopt kloof tussen hulpverlening en zorgvragers te dichten: ‘Cliënten zijn geen embryo’s op sterk water’

Wat kan een medewerker empowerment in de ggz bewerkstelligen? Marlieke de Jonge, ervaringsdeskundige bij GGZ Groningen, werkt op het terrein waar hulpverlening en cliënt elkaar maar niet kunnen vinden. Zo richt ze haar pijlen op cliëntenraden ('te soft'), zorgprogramma's ('flauwekul') en vermaatschappelijking ('te eenzijdig'). 'Veel hulpverleners hebben nog een lange weg te gaan.'
Verslaving

Wet strafrechtelijke opvang verslaafden blijft omstreden: ‘Dwangmaatregel is buitenproportioneel’

De wet Strafrechtelijke opvang verslaafden, waardoor criminele verslaafden sinds april vorig jaar gedwongen worden in de gevangenis af te kicken, blijft omstreden. Inmiddels is aan 49 verslaafden deze dwangmaatregel opgelegd. 'Het gaat alleen om overlastbestrijding. Dan is twee jaar detentie buitenproportioneel.'

Rechter beslist over behandeling lastige patiënt: Weigeren van hulpzoekende mensen

Ziekenhuizen mogen een behandeling stopzetten bij patiënten die agressief en onhandelbaar zijn. Dat bepaalde onlangs de president van de Haagse rechtbank in een kort geding tussen een 39-jarige zwakbegaafde Hagenaar en het Westeinde Ziekenhuis. Van de rechter hoeft het ziekenhuis de man alleen te behandelen als zijn leven in gevaar komt. Sindsdien is de patiënt in behandeling bij een ander Haags ziekenhuis. Gedwongen, want ook dit ziekenhuis wilde de man eigenlijk niet helpen. Mag een lastige patiënt geweigerd worden?
Verslaving

Internet wint aan populariteit in de gezondheidszorg: De efficiëntie van virtueel behandelen

Twee jaar geleden concludeerde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg dat internet de positie van patiënten aanzienlijk kan versterken, mits de informatie betrouwbaar is. Intussen heeft het consult-op-afstand sterk aan populariteit gewonnen. Virtuele therapiebehandelingen en e-maildokters rukken op. Nu wordt onderzocht hoe internet de zorg kan verbeteren. 'Face-to-face contact met behandelaars is soms nadeliger.'
Verslaving

Jeugdadviseurs leren leeftijdsgenoten met problemen te helpen: Vriendschap als preventie

Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren bij problemen het liefst aankloppen bij leeftijdsgenoten. Daarom startte de jongerenadviescentra (jac's) in België tien jaar geleden het project Jeugdadviseur. Geïnteresseerden van 15 tot 19 jaar volgen een korte opleiding om zo goed mogelijk leeftijdsgenotren in de problemen een luisterend oor te bieden. En eventueel door te verwijzen. Inmiddels krijgt het project ook steeds meer bekendheid in Nederland.