Home Tags Gemeente

gemeente

Verslaving
'Gemeente mag geen salarisnorm opleggen'

‘Gemeente mag geen salarisnorm opleggen’

Een gemeente of provincie kan geen salarisnorm opleggen aan instellingen die subsidie ontvangen. Bestuursrechtadvocaat Klaas Meersma concludeert dat dinsdag uit een uitspraak van de rechtbank in Den Bosch. De rechter bepaalde dat de gemeente Eindhoven niet de balkenendenorm (193.000) mag opleggen aan medewerkers van de Brabantse verslavingszorginstelling Novadic-Kentron.
'Ik geloof dat je transitie niet kunt organiseren en afdwingen'

Grenzeloos sturen in welzijn

Het kantelen van organisaties, het loslaten van de overheid, professionals die op hun handen moeten zitten…er wordt een hoop beleidstaal rondgepompt. Ook in het welzijnswerk praten professionals over het ‘op je handen zitten’. De eerste professional die daar zijn geld mee verdient is een illusionist.
'Mijn gehandicapte neef moet zijn dagbesteding anders organiseren.'

Van mens tot mens

Onlangs was ik bij een diner met gemeenten, waar we praatten over nieuwe manieren van communiceren met burgers. Tijdens een debat over de vraag of we straks allemaal zorgverlener worden ging het er weer over: we moeten weer met elkaar leren praten, van mens tot mens.
Armoede
700 meldingen armoede bij Kinderombudsman

700 meldingen armoede bij Kinderombudsman

Bij de Kinderombudsman zijn ruim 700 reacties binnengekomen over kinderen die in armoede leven. ‘Opvallend vind ik dat veel kinderen schrijven over het ontbreken van een goede maaltijd, een warm huis en kleding’, aldus kinderombudsman Marc Dullaert.
Wmo
'Welke merkbeleving 'sociaal beleid' wenst u voor uw burgers? A of B?'

Gemeentelijk sociaal beleid: A of B merk?

Geacht raadslid, als in 2017 een burger in uw gemeente gevraagd wordt: wat is uw beleving bij de werking van het sociaal beleid in uw gemeente? Van welk antwoord wordt u dan blij? Een antwoord waarin de burger aangeeft dat uw gemeente het sturings- en financieringsmodel zo goed heeft ingericht?
Armoede
Schulddienstverlening of schuldhulpverlening?

Schulddienstverlening of schuldhulpverlening?

Er bestaat al jaren een discussie over de kwaliteit van schuldhulpverlening. In de jaarverslagen van de brancheorganisatie (NVVK) is te lezen dat rond de 15 tot 25 procent van de mensen die zich bij schuldhulpverlening aanmeldt, succesvol wordt geholpen. Hierover zijn de meningen echter verdeeld. Een deel van de mensen vindt dat deze percentages een vertekend beeld geven en dat er meer oplossingen worden geboekt. Het andere deel is het eens met deze bewering en vindt dat dit percentage omhoog moet. Een belangrijk aspect bij deze twee verschillende standpunten is het verschil van inzicht over wat schuldhulpverlening of –dienstverlening nu eigenlijk inhoudt.
Extra contactmoment jongeren en jeugdgezondheidszorg

Extra contactmoment jongeren en jeugdgezondheidszorg

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft het startsein gegeven voor een extra contactmoment tussen jongeren en de jeugdgezondheidszorg. Tot nu toe ziet de jeugdgezondheidszorg jongeren voor het laatst als ze ongeveer 13 jaar zijn. De komende jaren wordt gekeken hoe het extra contactmoment, waarin de nadruk ligt op een gezonde leefstijl, vormgegeven kan worden.
Informele zorg
‘Lokaal meer deskundigheid over mantelzorg’

‘Lokaal meer deskundigheid over mantelzorg’

Met het programma Goed voor Elkaar is de afgelopen vier jaar op lokaal niveau geïnvesteerd in de versterking van mantelzorg en vrijwilligerswerkbeleid. In drie jaar tijd deden 386 van de 415 gemeenten in Nederland mee aan het project. De resultaten mogen er zijn, stelt Kenniscentrum MOVISIE. ‘Vrijwillige inzet en mantelzorg staan lokaal op de kaart’, aldus programmacoördinator Matthijs Terpstra.
'Een goede ambtenaar moet zichzelf beschouwen als een professioneel politiek adviseur'

Ontslag wethouders te voorkomen?

In 2012 zijn 105 wethouders gedwongen opgestapt. Dit blijkt uit een artikel in het magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit betekent concreet ongeveer twee wethouders per week die het veld moeten ruimen. Een ongeëvenaard aantal. Aan het vertrek van een wethouder ligt zelden een integriteitprobleem ten grondslag.
Wijkteam
Stimuleren buurtrelaties is kans voor gemeenten

Stimuleren buurtrelaties is kans voor gemeenten

Buurtactiviteiten leiden tot sociale samenhang die ertoe bijdraagt dat mensen elkaar eerder helpen. Daardoor kan de gemeente bezuinigen op Wmo-kosten. Sterk versimpeld oriënteren veel gemeenten zich op deze denklijn. Het ‘Belevingsonderzoek Wmo’ van onderzoeksbureau SGBO maakt feiten zichtbaar die gemeenten kunnen helpen bij hun afwegingen en het vinden van sociale oplossingen in samenspraak met buurtbewoners.